Podnikatelé vedou semináře pro studenty

MŮŽEŠ PODNIKAT je nezávislý a svobodný spolek podnikatelů s přesahem, který realizuje vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT pro studenty středních škol. Cílem programu je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k seberealizaci. Podnikatelé předávají studentům své znalosti a zkušenosti z podnikání a inspirují je svým příběhem.

 

Jak vše začalo a proč  je důležité mezigenerační sdílení zkušeností?

Myšlenka dělat něco užitečného pro mladé lidi vznikla ve Zlíně, kde se zakladatelé programu sešli v Baťově institutu u příležitosti promítání filmu s Baťovými pamětníky a následnou besedou s místními podnikateli a studenty. Vzor Tomáše Bati byl tak výrazný, že se Pavel Komárek, Miroslav Hofman a Jaroslav Řasa zavázali, že i oni budou světu prospěšní. A tak vznikl vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT, do kterého zakladatelé postupně zvali další podnikatele a podnikatelky. První semináře pro studenty proběhly na podzim roku 2012 a program se začal pomalu rozbíhat. Ukázalo se, že o mezigenerační sdílení zkušeností je stále větší zájem ze strany škol i ze strany podnikatelů, kteří se do programu chtějí zapojit a tak byl v červnu 2016 založen spolek MŮŽEŠ PODNIKAT. Od začátku projektu semináři prošlo téměř 22 000 studentů. Spolek MŮŽEŠ PODNIKAT je nezávislý a je financován soukromými a firemními dárci, kteří jsou zveřejněni na webových stránkách spolku.

 

Jak program MŮŽEŠ PODNIKAT funguje?

 

Semináře MŮŽEŠ PODNIKAT spolupracuje se zajímavými podnikateli z celého Česka, kteří vedou semináře pro studenty. V současné chvíli je do programu zapojeno 160 podnikatelů a 260 středních škol. Ve školním roce 2017/2108 prošlo semináři až 7000 studentů. Podnikatelé jsou lidé, kteří mají zájem předávat své zkušenosti studentům a ukázat jim, co je v životě možné, když se člověk naplno věnuje tomu, co ho baví. Podnikatelé jezdí do škol ve svém volném čase a za vedení seminářů nejsou finančně odměňováni. Podnikatele spojují stejné hodnoty – odvaha, odpovědnost, nezávislost a chuť měnit svět kolem sebe. Do vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT jsou podnikatelé zváni na základě osobního doporučení a semináře mohou vést pouze lidé se zářícíma očima. Spoluzakladatel spolku MŮŽEŠ PODNIKAT Miroslav Hofman odpovídá na otázku proč vede semináře pro studenty takto: “Byl jsem také student. Podnikavost se ale nestuduje, k té jsem se dopracoval způsobem přemýšlení a vášní k tomu, co mě bavilo. Nabízím sdílení své zkušenosti pro ty, kteří chtějí také vykročit k podnikání. A také pro ty, kteří nechtějí podnikat, ale chtějí najít zaměstnání, které je bude bavit.“

Jak může škola začlenit semináře do výuky?

 

Semináře propojují studium s praxí. Seminář v rozsahu devadesáti minut vedou dva podnikatelé, kteří studentům vypráví své podnikatelské příběhy a zkušenosti z podnikání. Součástí každého semináře je diskuze. Semináře podporují rozhled, orientaci na trhu práce a přináší inspiraci. Učitelé dostanou po semináři zpětnou vazbu studentů a mohou ve výuce na seminář navázat. Podnikatelé zpravidla nabídnou možnost individuální konzultace nápadu/projektu a často se stává, že studenti tuto možnost využijí. Příběhy studenty obvykle zaujmou, v některých možná vzbudí odhodlání pustit se do něčeho podobného také. Studenti semináře hodnotí a vyjadřují se k tomu, co je zaujalo a co by chtěli sami zkusit.

Reference škol jsou zveřejněny na webových stránkách programu, pro ilustraci uvádíme reakci vyučující Emilie Tiché z Gymnázia Václava Beneše Třebízského, Slaný:

 

“Na naši školu zavítali dva úspěšní podnikatelé – pan Luděk Pfeifer, jednatel M. C. Triton, s. r. o., pan Petr Pilin, jednatel firmy iPodnik. Více než dvě hodiny nám s velkým nadšením vyprávěli o své práci, o jejích výhodách, ale také o rizicích a úskalích, která sebou nese. Snažili se nám představit a přiblížit svět podnikání, který je pro většinu z nás zatím velkým tajemstvím. Řeč obou přednášejících nás donutila přemýšlet a nabídla nám zcela nový pohled na práci. Měli bychom si pamatovat, že správné podnikání je založeno zejména na slušnosti a že k opravdovému úspěchu nás dovede vlastní píle, pracovitost a touha po vzdělání. Vždy se tedy učíme pro sebe, a ne pro učitele či k potěšení rodičů. Myslím, že přednáška splnila svůj účel, protože mnohým z nás otevřela oči. Bezpochyby se jednalo o jednu z nejlepších akcí, které jsme se kdy účastnili.“

 

Učitelé odborných předmětů mohou studentům zadat přípravu na seminář. Studenti mají možnost „nastudovat“ reálné firmy a profesní životy podnikatelů, kteří seminář povedou a mohou si připravit relevantní dotazy. Mohou tak objevit oblast, která je zajímá a v rámci semináře se jí věnovat. Množství témat je široké (cashflow, založení firmy, vedení lidí, budování značky, hodnoty podnikatele a mnoho dalších) a někdy se podnikatelé v rámci semináře věnují pouze tématům, která si studenti sami vyberou. Vždy je prospěšné, když se studenti např. v rámci předešlé hodiny na seminář připraví. V některých případech seminář pro studenty domluví vedení školy a učitelé nejsou dostatečně informováni o smyslu programu. Jsou pak překvapeni, že podnikatelé mluví o odvaze, odpovědnosti a o hodnotách, které jsou s podnikáním spojené a ne např. o tom, jak se vede účetnictví. Energie podnikatelů je také velmi výrazná a odlišná od standardní výuky, což může být pro některé studenty i vyučující lehce šokující.

 

Co o seminářích MŮŽEŠ PODNIKAT říkají studenti?

 

Studentům se někdy zdá podezřelé, že k nim přijeli podnikatelé dobrovolně ve svém volném čase a že se s nimi chtějí podělit o své podnikatelské zkušenosti. Zpravidla chvíli trvá, než pochopí, že cílem programu je inspirovat mladé lidi vlastním příkladem a dodat jim odvahu na jejich cestě k samostatnosti, a ne je získat pro nějaký svůj produkt nebo práci. Někdy je pro studenty (i vyučující) nepochopitelné, že za vzdělávacím programem nestojí nějaká lobby skupina, nebo další skrytý (podezřelý a nečistý) záměr. O to větší je to výzva pro podnikatele, kteří před studenty rozkrývají svůj podnikatelský příběh včetně svých neúspěchů a chyb, kterých se na své podnikatelské i osobní cestě dopustili. Studenti jsou naštěstí velmi přímí a kritičtí a svůj názor píší do zpětné vazby, která je následně k dispozici přednášejícím i škole. Zpravidla ocení otevřenost a upřímnost podnikatelů, kteří semináře vedou:

 

„Byla to fakt pecka. Na naší škole máme furt nějaký přednášky a tohle byla první, co mě bavila. Oba řečníci byli fakt úchvatní!“

 

„V našich letech, v posledním ročníku gymnázia, má hodně z nás stav ‘nevím’. Vaše beseda byla hodně motivační a celkem mi otevřela oči. Dlouho jsem se bála, že můj výběr vysoké po gymplu bude špatný, ale už se toho nebojím, protože vidím, že život nabízí spoustu jiných cest. Určitě pokračujte v těchto besedách, protože čerstvě dospělí lidé občas potřebují dodat odvahu a sebevědomí a otevřít oči v hledání své vlastní cesty.“

 

„Velkým přínosem bylo, že i obyčejný člověk dokáže zrealizovat svůj sen.“

 

 “Tak nového jsem se asi moc nedozvěděl (už jsem to věděl), spíš jsem si svůj pohled utvrdil.”

 

“Celkem se mi to líbilo a štve mě, že jsem skoro nic neřekl, každopádně to bylo přínosné a vím, že právník být nemám jen kvůli rodičům a sestře.”

 

“Zaujal mě způsob výkladu, na nic jste si nehráli a řekli nám vše na rovinu, omlouvám se, ale žádný zápor tato přednáška neměla.”

 

“Prezentace byla úžasná, bylo vidět, že druhý řečník má víc zkušeností a tak se nestyděl tolik, dalo mi to hodně naděje, uvědomil jsem si, co chci doopravdy dělat a nedat na rodiče, negativum je, že to bylo krátké pro mě.”

 

Letní zážitkový kemp MŮŽEŠ PODNIKAT 2017

Studenti se v průběhu školního roku často ptají na následné konzultace, workshopy nebo setkání s podnikateli, tak spolek uspořádal letní zážitkový kemp MŮŽEŠ PODNIKAT, který proběhl v červenci 2017. Na kemp se přihlásili studenti se zájmem vyzkoušet si podnikání a hledat své silné stránky. Člověk, který podniká zpravidla rozvíjí nějaký svůj nápad, mění svět k lepšímu a realizuje se. Práce ho baví a proto mu jde lépe než ostatním. Jde o to, nebát se najít své silné stránky, najít to, v čem je člověk dobrý a tomu se věnovat. V české společnosti jsme vychováváni k průměrnosti – všichni se snažíme naučit to, co neumíme a věnujeme málo energie a pozornosti tomu, co nám jde. Na seminářích často zaznívá věta, kterou říkají podnikatelé nezávisle na sobě: „Dělej dobře to, co Tě baví a dělej to tak dlouho, dokud Tě to nezačne živit a uvidíš, že pak budeš nejlepší.“ Je dobré vědět, že takové poselství je pro mladého člověka stejně tak důležité jako zvládnutí maturity.

 

 

 

Tereza Podhorská MŮŽEŠ PODNIKAT


 

Projekt Můžeš podnikat motivuje studenty už šestým rokem

 

Podnikatelé zapojení do projektu Můžeš podnikat už šestý školní rok přednášejí na středních a vyšších odborných školách po celé republice. Cílem seminářů je inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti.

 

„Do seminářů se zapojují podnikatelé, kteří jsou úspěšní, féroví a svým příběhem dokážou studenty inspirovat. Každý seminář vedou dva podnikatelé vybraní tak, aby přinášeli rozdílné pohledy a příběhy,“ popisuje manažerka projektu Tereza Podhorská.

 

Od roku 2012 má projekt na kontě 400 seminářů, na kterých oslovil přes 22 tisíc studentů. Kromě seminářů jsou součástí projektu také letní kempy. Studenti můžou využít konzultace s podnikateli nebo exkurze do jednotlivých firem. V současné době je do projektu zapojených 150 lidí z různých společností.

 

„Podařilo se nám inspirovat celou řadu studentů, kteří začali sami podnikat a rozvíjejí vlastní firmy,“ říká Tereza Podhorská.

 

V čem je přínos projektu Můžeš podnikat:

  • Každý chce, aby se jeho děti realizovaly a žily své sny – projekt Můžeš podnikat je k tomu motivuje.
  • Cílem je, aby se děti ve škole nenudily a rozvíjely se – praktické semináře jsou živé, spontánní, upřímné a studenti dávají skvělé zpětné vazby („nejlepší přednáška mého života“, „otevřeli jste mi oči“, „konečně jsem ve škole nespal“, „furt máme na škole nějaké přednášky, ale toto je první, která mne zaujala“).
  • Program Můžeš podnikat je neformální vzdělávání zážitkovou formou, které bude časem běžné ve všech předmětech a typech škol.
  • Každý chce pracovat v práci, která ho baví a kde se rozvíjí. Když se to nepodařilo rodičům, tak si alespoň přejí, aby se to podařilo jejich dětem.
  • Studenti často „nevěří“, že by opravdu bylo možné dělat to, co člověka baví. Jsou stále svázáni školou, známkovacími systémy, srovnáváním, neustálými testy a hodnocením.
  • Podnikatelé jsou lidé, kteří mění svět. Jsou to dobrodruzi, pionýři v pravém slova smyslu. Mají velké sny a touhy a ty realizují.
  • Každý chce být užitečný – podnikatelé předávají své zkušenosti a jsou prospěšní společnosti – pomáhají mladým lidem najít jejich vlastní životní cestu a podporují je v tom. Mají možnost otvírat studentům oči a přispívat ke změně společnosti.

 

Na letošní rok je naplánováno přes sto seminářů na školách po celé republice. Jejich přehled najdete na webu muzespodnikat.cz/semináře.

 

Kontakt pro média:

Tereza Podhorská

manažerka projektu

+420 775 609 165

tereza.podhorska@muzespodnikat.cz