Současný politický systém je bez zadlužování neživotaschopný. Za pětadvacet let se rozprodala celá republika a ještě se zadlužila. Přitom životní úroveň je ve srovnání s Německem třetinová. Je to logické. Stát se privatizací vil značné části příjmů, které plynuly ze státních podniků. Výroba a transfer energií a vody, letecká, železniční a hlavní autobusová doprava, pošta, zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, tabákový průmysl, výroba aspoň části alkoholu a důležité části zemědělství by neměly být v žádném případě privatizovány. Krátkodobý zisk z prodeje takovou ztrátu příjmů nemůže nahradit. Značná část takto získaných peněz navíc zmizela v rámci sanace bank. V praxi se prokázalo, že privatizace vede ve většině případů ke zdražování. Stačí se podívat na vývoj cen elektřiny, vody a dopravy. Nemluvě o potravinách, kde nejsme schopni zajistit ani výrobu masa. Přidáme-li k tomu toleranci odchodů firem do takzvaných daňových rájů, což vytváří další výpadek příjmů, korupci zvyšující ceny veřejných zakázek, stamiliony mizící v neziskovkách, náklady na externí managery a nesmyslné počty vedoucích pracovníků ve státní správě, šedou ekonomiku, dopady užívání drog a podporu sociálních parazitů a imigrantů, vznikají zbytečné výdaje. Ztráta příjmů logicky chybí v daních, tedy v oblasti zdravotnictví, školství a sociálního systému. Po pětadvaceti letech budování blahobytu roste tlak na placení školného, poplatků ve zdravotnictví a šetření si na důchod. Nikdo z politiků ale neporadí, jak to má občan ze svého průměrného platu a stávajících životních nákladech zvládnout. Je logické, že stát, který nevybírá daně s výjimkou zaměstnanců, živnostníků a malopodnikatelů a na druhé straně nesmyslně rozhazuje, si musí půjčovat, aby přežil.

Pokud se nechopí vlády politici, kteří budou prosazovat zájmy svojí země a svých občanů, zbývá jen chudoba a otroctví. Zde se musí občané rozhodnout sami a podle toho volit.

 

Informační a psychologická válka probíhá nejen mezi USA a Ruskem, ale především v každé zemi. Jednou z jejích forem je zahlcení každého člověka informacemi, takže je nedokáže relevantně zpracovat. Když k tomu připočítáme vysoké pracovní vytížení a únavu většiny populace je výsledek jasný. Dochází k bezmyšlenkovitému přejímání informací z hlavních médií, především televize v rámci relaxace. Vyhledávání alternativních názorů na internetu již představuje určitý podíl práce a inteligence. K tomu přistupuje výše uvedené ohlupování cestou stupidních seriálů, časopisů a sportovních divadel. Když se k tomu přidá průměrná lenost a podprůměrná inteligence, výsledek je jasný. Proto díky bohu za každého člověka, který není líný myslet a aktivně vyhledávat pravdivé informace, případně je posílat dalším. Jen takoví se mohou správně rozhodovat. Ostatní jsou perspektivními otroky.

 

Lidé se dělí na ty, kteří vedou a ty, kteří potřebují být (pod)vedeni. Uvedené rozdělení je dáno částečně geneticky, částečně výchovou. Genetika je rozhodující a lze ji ovlivnit jen do určité míry. Česká a evropská hlavní média, tedy televize, u nás především ČT se změnila na propagandistická pracoviště prosazující americké zájmy. Jedná se o kombinaci zamlčování důležitých informací, tvorbu lživých nebo záměrně upravených informací a zahlcování nepodstatnými informacemi. Oblbnout lze především osoby, které se nesnaží aktivně vyhledávat pravdivé informace a lidi bez větších životních zkušeností, tedy mládež, především středoškolskou. V ohlupování napomáhají i některé weby a neziskovky. Dnes již jsou notoricky známé, takže je není třeba jmenovat. Místo pro relevantní informace zůstává aktuálně pouze na internetu. Zde bych navrhoval vytvořit databázi informací ze světa i ze zahraničí, které jsou hlavními médii a jejich pomahači zamlčovány. Jedná se především o politické dění v zahraničí a odborné analýzy.

 

Jako malá země bychom se měli vyvarovat velké politiky a starat se především o svoje zájmy. Rusové nás ovládají ekonomicky už teď. Stačí se podívat na obchodní bilanci. Náš nevelký vývoz a naopak mohutný dovoz ruského plynu a ropy. A pokud se od nich odtrhneme, staneme se obětí arabsko-amerického energetického monopolu prosazujícího islamizaci. A monopol vždy vede k růstu cen. Dočkáme se ho, jestliže se USA podaří odtrhnout naši energetiku od Ruska.

Panslovanské ideje jsou bájný nesmysl, který vznikl v době, kdy jsme byli od bitvy na Bílé hoře roku 1620 okupováni Rakouskem s jeho násilnou germanizací a rekatolizací. Ve své době mělo vlasteneckou mobilizační hodnotu, ale Slované zdaleka nejsou jeden národ. O kvalitách panslovanství se přesvědčili Poláci v době okupace Ruskem.

Jak jsem již uvedl, mediálně šířenou představu, že nás chce Rusko napadnout, považuji za nesmysl vyráběný americkou propagandou. Nějaké podlézání Rusku rovněž, to jsme už také zažili. Osobně jsem toho názoru, že bychom měli provádět všesměrovou přátelskou politiku bez podlézání jako partneři nikoli sluhové. Pokud se někdo bude chovat jako nepřítel, nebo nás ohrožovat, pryč od něj. Z tohoto hlediska jsme aktuálně ohroženi především americkou smlouvou TTIP, americkými protiruskými sankcemi realizovanými EU, a americkou (NATO) snahou o vyvolání konfliktu s Ruskem. Zde je zásadní otázkou setrvání v EU, jejíž vedení se chová jako banda amerických slouhů. Smlouva TTIP, stejně jako islamizace představují ohrožení doslova podstaty naší identity.

Členství v EU nám v podstatě nic nepřináší. Různé oslavované dotace z Bruselu jsme si bohatě předplatili rozprodejem našeho státu, stejně jako zničujícími přístupovými podmínkami, především v oblasti zemědělství, které dohodl pan Telička. BRICS je hudbou budoucnosti, která se začne projevovat za několik let. Pro Evropu v pozici americké kolonie může znamenat zničující konkurenci, která se odrazí spolu s důsledky současných sankcí, TTIP a islamizace na životní úrovni většiny obyvatel. Pravděpodobně i Němci si začnou uvědomovat, že mohou být chudí. Pro nezávislou Evropu by mohl být BRICS přínosnou alternativou na níž všichni vydělají. BRICS si totiž neklade žádné předběžné podmínky, které by někoho znevýhodňovaly na rozdíl od americké TTIP.

 

Německo bylo a je velmoc. Problém je v tom, že se jedná o velmoc evropskou, tudíž nesvéprávnou. Německé politické vedení se chová jako sluhové USA. USA Nemecko ještě okupují Rusové se okupace vzdaly. Němci se ještě stále mají dobře, takže jsou většinou zticha. Ale klesající životní úroveň a drastický multikulturalismus začínají již některé probouzet. Velmi bych rozlišoval mezi průměrnými Němci a jejich politickým vedením. Ten průměrný Němec má řadu specifik, ale v mnohém má k Čechům myšlenkově dost blízko. Navíc v Německu se přes negativní vliv multikulturalismu zachovala do určité míry pořádkumilovnost, organizovanost a pracovitost.

Druhá světová válka se nedá vymazat z historie, stejně jako fakt, že Německo nám po válce nevydalo většinu válečných zločinců. Na druhé straně, meziválečné Československo se k Němcům nechovalo vždy nejlépe.  Čeští politici posedlí nacionalismem rovněž odmítli národnostně nejrozumnější federativní, případně konfederativní systém rozdělení republiky, který navrhoval prezident Masaryk. České vedení pohrdlo spoluprací německých sociálních demokratů a komunistů v letech 1938 a 1939. Odsun většiny Němců, kteří aktivně bojovali proti ČSR a podíleli se na teroru, v době okupace byl schválen spojenci, takže je zbytečné o něm diskutovat. Z různých zemí bylo vysídleno víc než osm milionů Němců, ale nikde nevznášeli zpětně takové nároky jako vůči naší republice po roce 1989.

Němců se obávat nemusíme, zato jejich politiků posedlých americkými zájmy ano. Rovněž by bylo třeba realizovat systém stejného platu za stejnou práci v celé EU. U nás je to především ve vztahu k Německu, kde jsme v pozici německé americké kolonie pracujících otroků, pardon, levných pracovních sil.

 

Opět je třeba připomenout, že jsme malá země a měli bychom se snažit dobře vycházet s každým. Smlouvu TTIP je třeba v každém případě odmítnout. Znevýhodňuje evropskou produkci a narušuje evropský právní systém ochrany státu, občana i spotřebitele. Každého kdo tvrdí opak, vnímám jako lháře a zrádce. TTIP je zaměřena právě na záchranu amerických ekonomických zájmů na úkor Evropanů. Nekryté dolary totiž hrozí vyvolat další velkou krizi. O BRICS prakticky nejsme informováni, protože ČT a další média informace zamlčují. Proto si náš občan nemůže vytvořit správný názor. Zato sílí podpora TTIP. Vzhledem k tomu, jaká je pravdivost informací prezentovaných ČT, nebude podpora TTIP výjimkou. Jsem toho názoru, že přijetí TTIP je dostatečným důvodem pro vystoupení kterékoli členské země z EU. Zde se dost divím Řekům, že nevyužili příležitosti. Jenže po zradě premiéra to bude třeba odložit na později. Nelze vyloučit, že v průběhu několika let vzniknou dva bloky velmocí. Doplatí na to dočasně Rusko a dlouhodobě Evropa. Nelze vyloučit, že jednoho dne budeme Rusům závidět.

V lednu 2015 byllo výhodné nakupovat euské rublé kryté zlatem a tak se zabezpečit na důchod. Na korunu spoleat nelze je znehodnocována našími vládami, dolarem i eurem.

 

To záleží na světovém bezpečnostním a ekonomickém vývoji a rovněž na každém našem občanovi. Vše bylo prakticky zodpovězeno výše. Obávám se, že obyvatelstvo východní Evropy bude obětí tyranie, která nebude mít daleko k realizaci nacistických plánů. Stane bezprávnou levnou pracovní silou Německa, které bude zajišťovat pozici amerických zájmů v Evropě. K tomu bude přispívat násilně prosazovaná islamizace. Národy budou rozděleny na úzkou skupinu bohatých, represivní aparát a chudou a bezprávnou většinu občanů, kteří si budou užívat americké demokracie a lidských práv otroků pod neustálým dozorem. Ale vše bude podle zákonů EU. Dovedu si představit násilné čipování, které udělá z občana dálkově ovládaného robota. Ale stále je ještě čas postavit se na odpor, spojit síly celé Evropy a odmítnout americký diktát i zrádce z Bruselu. Prosadit vlast, rodinu a práci pro všechny Evropany v rámci rovnoprávné konfederace.

Zde je třeba si uvědomit, že americká propaganda lidských práv s její takzvanou korektností, která je jen zamlčováním pravdy, obvykle ve prospěch zločinců, ekonomických parazitů a multikulturalistů ohrožuje naprostou většinu obyvatel Evropy.  Zde je třeba přestat myslet ve starých pojmech levice a pravice. Ostatně realitu vidíme všichni na české politické (divadelní) scéně. Evropa a její národy se dělí na dvě základní skupiny. Vlastence a poctivé europatrioty proti nimž stojí prolhaní a zkorumpovaní američtí sluhové a placení zrádci.

 

Řecko bylo zcela nepochybně rozkradeno a záměrně zadluženo, přičemž nikdo nebyl volán k odpovědnosti. Z Řecka byly vyvedeny obrovské sumy. Řekové měli největší podíl odpracovaných hodin v týdnu z celé EU. Jejich údajné výhody, které jim čecháčkové tolik závidí, se nelišily od většiny zemí EU. My jsme se na takovou úroveň nedopracovali a pravděpodobně ani nedopracujeme. Značný podíl na krizi nesou reprezentanti EU, kteří Řecko do eurozóny přijali, vědomě s tím, že dostali nepravdivé ekonomické údaje. Řecko mělo v minulém roce vyšší HDP než naše republika při výrazně vyšším počtu nezaměstnaných. Sotva tedy lze tvrdit, že Řekové jsou flákači. Vztah k naší republice je zanedbatelný. Záměrné zadlužení Řecka je takové, že situaci nezachrání ani další půjčky. Do věřitelských bank zmizí i evropské záruky. Tamní politický vývoj je zároveň dokladem zrádnosti socialistických politiků v čele s premiérem. Oni chudobu samozřejmě nepocítí. Za moudré rozhodnutí je EU odmění. Kdyby bylo vedení EU co k čemu, donutí banky o odepsání dluhů. Většina je zaplacena a Řecko platí jen úroky. Jenže to by museli ve vedení EU sedět jiní lidé. Německý ministr financí by si měl vzpomenout, že Řecko odpustilo Německu válečné dluhy v roce 1953. V Polsku to v devadesátých letech s oddlužením šlo. Jinak by bylo Polsko zkrachovalo. Jenže řada zemí EU si chce doslova pomoci na úkor vysávání Řecka. Na druhé straně cpe EU miliardy na Ukrajinu, přestože se jejich návratu zcela jistě nedočká. Podobné je to s černou dírou Kosovem. Kdyby se zastavil proud pomoci, islamistická kolonie USA obývaná teroristy a narkomafiány by se rozsypala. Ani zde se nepočítá s vrácením peněz. Opět je vidět dvojí metr americké a evropské politiky. Ožebračení Řekové mají živit Evropské banky, zatímco na Ukrajinu, do Kosova a na islamistické imigranty je peněz nadbytek a nikde nechybí.

Našim i jiným politiků lze vzkázat především slova velkého vlastence, prezidenta Masaryka: „nebát se a nekrást“.