Michal Svatoš

V dokumentu odeslaném do Bruselu ke schválení navrhuje vláda Petra Fialy zlikvidovat celé české zemědělství a výrobu potravin, uzavřít tisíce zemědělských podniků a úplně zlikvidovat všechna česká stáda a chovy zemědělských zvířat.

Celá zemědělská veřejnost se proti tomuto programu postavila a varovala, že dojde nejen k dalšímu dramatickému zvýšení cen potravin, ale též k absolutní závislosti na importech potravin ze Západu EU.

Až 60 % zemědělských podniků v důsledku Fialou nařízeného 23 % redistribučního poplatku uvažuje skončit výrobu a propustit zaměstnance ( nejvyšší redistribuční poplatek ze zemědělské výroby je v zemích EU maximálně 10 – 12 % ! ).

Podle zemědělců, tak v Česku bude možné pěstovat jenom obiloviny, všechno ostatní budeme muset dovážet.

A vzhledem k tomu, že nejvíce zemědělců pracuje v živočišné výrobě, dojde na českém venkově k další masivní nezaměstnanosti.A to v době nástupu obrovské hospodářské krize, propouštění a masové imigrace z Ukrajiny !

Český kanibal Fiala tak udělá radost jedině západním potravinářským monopolům.

Těm předhodí zadarmo všechny české jedlíky – voliče, aby si na nich vydělaly exportem podřadných potravin.

Dalším důsledkem této fialové – agro – politiky, bude krom drahoty, také další skvělé vítězství:daně ze zisku z prodeje potravin v Česku půjdou už ne do české, ale do západních státních pokladen.

Tím bude zase méně na všechno včetně důchodů, a proto už Fiala plánuje zvednout věk pro odchod do důchodu nad 65 let.

Takto se může chovat k vlastnímu národu jenom absolutní ignorant a slouha hesla politiky TOP-09 – nestarat se o to, za jakých podmínek musí žít čeští občané !

Co to znamená konkrétně ?

Bochník chleba bude stát 60 korun, oznámil 12. 4. předseda svazu pekařů, a požadoval zákaz vývozu pšenice z Česka, aby bylo z čeho chleba vůbec péct !

Portugalské, španělské a italské zemědělství pracuje na tomto principu: doveze se levná pšenice z Ukrajiny, jí se nasytí hospodářská zvířata, mléko a maso se potom zpracují v místním potravinářském průmyslu – a z velké části se vyvezou do ciziny.

Výsledkem jsou pracovní místa v zemědělství i v potravinářské výrobě.

A daně ze zisků výrobců potravin potravin putují do domácí státní kasy.

Česká Fialová zemědělská politika si dává přesně opačný cíl:

Zlikvidovat česká stáda hospodářských zvířat, a tedy i potravinářský průmysl.

Budeme  pěstovat pouze levnou pšenici – a ta se bude vyvážet do Portugalska, Španělska a Itálie, aby tam mohli nahradit výpadky v dodávkách ukrajinské a ruské pšenice.

Česko tak čeká potravinový osud Indonésie, která je sice monopolním vývozcem palmového oleje ( 80 % ), ale pro vlastní obyvatelstvo ho nedává k dispozici, anebo je pro ně cenově nedostupný !

Kdo si koupí bochník chleba za 100 Kč, až pšenice nebude ani v českých skladech, jestliže Ukrajinci letos nezasadí a nesklidí! ?

Koupí si nás za babku.

Fiala srazil redistribučním poplatkem české zemědělské dotace na 1 hektar z 5 200 Kč na 2 200 Kč, ale holandský zemědělec dostane ke svým 393 eurům ( asi 10 000 Kč ) na 1 hektar ještě letos přidáno !

Fialovo vybíjení zemědělských zvířat v Česku není žádná náhoda, ale pečlivě naplánovaná bruselská politika.

Na západě mají být stáda a chovy zachovány, na východě zlikvidovány !

Obdobné je to s produkcí ovoce a zeleniny.

Průměrná ziskovost českého zemědělství je 2 600 Kč na 1 hektar ( po započtení dotace  5 200 Kč ).

Fialovým redistribučním poplatkem bude český zemědělec ve ztrátě – 400 Kč z každého 1 hektaru, na kterém zaseje !

Zřejmým cílem vlády ODS, TOP – 09, KDU – ČSL STAN a Pirátů je tak zlikvidovat české zemědělce, jejich majetek – půdu – po nutném krachu, rozprodat ve dražbách – zájem bude mít především značné množství cizinců.

Fialova vláda tak chystá výprodej české půdy úplně stejně, jako předchozí vlády vyprodávaly do ciziny české průmyslové a těžební podniky a strategickou infrastrukturu – vodovody, plynovod…