Michal Svatoš

V dokumentu odeslaném do Bruselu ke schválení, navrhuje vláda Petra Fialy zlikvidovat celé české zemědělství a výrobu potravin, uzavřít tisíce zemědělských podniků, a úplně zlikvidovat všechna česká stáda a chovy zemědělských zvířat. Celá zemědělská veřejnost se proti tomuto programu postavila a varovala, že dojde nejen k dalšímu dramatickému zvýšení cen potravin, ale též k absolutní závislosti na importech potravin ze Západu EU. Až 60% zemědělských podniků v důsledku Fialou nařízeného 23% redistribučního poplatku uvažuje skončit výrobu a propustit zaměstnance (nejvyšší redistribuční poplatek ze zemědělské výroby je v zemích EU maximálně 10-12%!).

Podle zemědělců, tak v Česku bude možné pěstovat jenom obiloviny, všechno ostatní budeme muset dovážet. A vzhledem k tomu, že nejvíce zemědělců pracuje v živočišné výrobě, dojde na českém venkově k další masivní nezaměstnanosti. A to v době nástupu obrovské hospodářské krize, propouštění a masové imigrace z Ukrajiny! Český kanibal Fiala tak udělá radost jedině západním potravinářským monopolům. Těm předhodí zadarmo všechny české jedlíky-voliče, aby si na nich vydělaly exportem podřadných potravin.

Dalším důsledkem této fialové-agro-politiky, bude krom drahoty, také další skvělé vítězství: daně ze zisku z prodeje potravin v Česku půjdou už ne do České, ale do západních státních pokladen. Tím bude zase méně na všechno včetně důchodů, a proto už Fiala plánuje zvednout věk pro odchod do důchodu nad 65 let. Takto se může chovat k vlastnímu národu jenom absolutní ignorant a slouha hesla politiky TOP-09 – nestarat se o to, za jakých podmínek musí žít čeští občané!

Co to znamená konkrétně?

Bochník chleba bude stát 60 korun, oznámil 12. 4. předseda svazu pekařů, a požadoval zákaz vývozu pšenice z Česka, aby bylo z čeho chleba vůbec péct! Portugalské, španělské a italské zemědělství pracuje na tomto principu: doveze se levná pšenice z Ukrajiny, jí se nasytí hospodářská zvířata, mléko a maso se potom zpracují v místním potravinářském průmyslu – a z velké části se vyvezou do ciziny. Výsledkem jsou pracovní místa v zemědělství i v potravinářské výrobě. A daně ze zisků výrobců potravin potravin putují do domácí státní kasy.

Česká Fialová zemědělská politika si dává přesně opačný cíl: Zlikvidovat česká stáda hospodářských zvířat a tedy i potravinářský průmysl. Budeme pouze pěstovat levnou pšenice – a ta se bude vyvážet do Portugalska, Španělska a Itálie, aby tam mohli nahradit výpadky v dodávkách ukrajinské a ruské pšenice. Česko tak čeká potravinový osud Indonésie, která je sice monopolním vývozcem palmového oleje (80%), ale pro vlastní obyvatelstvo ho nedává k dispozici, a nebo je pro ně, cenově nedostupný! Kdo si koupí bochník chleba za 100KČ, až pšenice nebude ani v českých skladech, jestliže Ukrajinci letos nezasadí a nesklidí!?

Koupí si nás za babku.

Fiala srazil redistribučním poplatkem české zemědělské dotace na 1 hektar z 5200 KČ na 2200 korun, ale například holandský zemědělec dostane ke svým 393 eurům (asi 10 000 korun) na hektar ještě letos přidáno! Fialovo vybíjení zemědělských zvířat v Česku není žádná náhoda, ale pečlivě naplánovaná bruselská politika. Na západě mají být stáda a chovy zachovány, na východě zlikvidovány!

Obdobné je to s produkcí ovoce a zeleniny. Průměrná ziskovost českého zemědělství je 2600 korun na hektar (po započtení dotace 5200 korun). Fialovým redistribučním poplatkem tedy bude český zemědělec ve ztrátě -400 korun z každého hektaru, na kterém zaseje! Zřejmým cílem vlády ODS, TOP-09, KDÚ-ČSL STAN a Pirátů je tak zlikvidovat české zemědělce, jejich majetek – půdu – po nutném krachu, rozprodat ve dražbách zájem bude mít především značné množství cizinců. Fialova vláda tak chystá výprodej české půdy úplně stejně, jako předchozí vlády vyprodávaly do ciziny české průmyslové a těžební podniky a strategickou infrastrukturu – vodovody, plynovody.