… z tohoto mraku pršet nebude… vše se zamete pod koberec …
ale všeho dočasu, nemají to na „věčné časy“ jak si myslí …
Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4
660 55 Brno
Podezřelí : Bohuslav Sobotka, nar. 23. října 1971, předseda vlády České republiky
Daniel Herman, nar. 28. dubna 1963, ministr kultury

Oznamovatel: Svaz Českých právníků, z.s. IČ 02428890
Zastoupen předsedou JUDr. Bc Norbertem Naxerou,
Poškozený: Česká republika a všichni její občané

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů vlastizrada podle § 309 Trestního zákoníku, Rozvracení republiky, podle § 310 TrZ a Spolupráce s nepřítelem podle § 319 TrZ, Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ a Účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 TrZ
Podáváme trestní oznámení na předsedu vlády Bohuslava Sobotku a ministra kultury Daniela Hermana, neboť existuje podezření, že jejich politická činnost, a to zejména spolupráce se Sudetoněmeckým Landsmanschaftem naplnila skutkovou podstatu trestného činu vlastizrady a dalších výše uvedených trestných činů nebo pokusu o ně.
Ministr kultury Daniel Hermann se zúčastnil sjezdu sudetoněmeckého Landsmanschaftu, kde pronášel protičeské výroky, omlouval se Sudetským Němcům za údajné válečné zločiny, které proti nim měli spáchat Češi a podobně. Tato cesta byla se souhlasem předsedy vlády, Bohuslava Sobotky, který navíc vysvětloval a obhajoval jednání svého ministra při interpelaci v poslanecké sněmovně slovy, že Sudetští Němci jsou naši spojenci.
Ve skutečnosti nemůže být pochyb že Sudetoněmecký Landsmanschaft je protičeské revanšistické sdružení, které usiluje o revizi výsledků druhé světové války. Jakkoliv Sudetoněmecký Landsmanschaft před časem prohlásil, že nebude usilovat o restituce či odškodnění za zkonfiskovaný majetek, toto prohlášení je podle všeho jen trik jak oklamat českou veřejnost. Sudetoněmecký Landsmanschaft je, stejně jako všechny ostatní Ladsmanschafty, součástí Svaz vyhnanců (německy Bund der Vertriebenen zkr. BdV), který sdružuje všechny Němce odsunuté po druhé světové válce z Československa, Polska, Maďarska i dalších zemí a Svaz vyhnanců jako nadřízená organizace se majetkových nároků nikdy nevzdal. Spolupráce se Sudetoněmeckým landsmanschaftem tedy vyvolává podezření, že Daniel Hermann a Bohuslav Sobotka mají v úmyslu Sudetské Němce odškodňovat, nebo jim restituovat nemovitý majetek, k čemuž není žádný právní důvod, neboť o odsunu Němců rozhodly vítězné mocnosti po druhé světové válce na Postupimské konferenci a rozhodly rovněž o tom, že majetek Němců v Polsku a Československu mají tyto státy použít jako válečné reparace za škody způsobené válkou a německou okupací. Případné restituce sudetoněmeckého majetku by pro Českou republiku znamenaly zcela neúnosnou finanční zátěž, neboť se jedná o majetek v hodnotě několika bilionů korun.
Existuje důvodné podezření, že Daniel Herman kromě spolupráce se Sudetoněmeckým landsmanschaftem dokonce usiluje o likvidaci českého státu a vytvoření nového protektorátu. Sám to řekl, byť diplomatickou řečí v tomto rozhovoru: Mohli bychom být jednou ze spolkových zemí Německa… Daniel Herman, novinář a člověk od Havla besedovali o skvělých vztazích, se kterými ani ruská propaganda nic nezmůže 25. 10. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mohli-bychom-byt-jednou-ze-spolkovych-zemi-Nemecka-Daniel-Herman-novinar-a-clovek-od-Havla-besedovali-o-skvelych-vztazich-se-kterymi-ani-ruska-propaganda-nic-nezmuze-459898
Oznamovatel v této souvislosti připomíná, že politické projevy nelze hodnotit pouze podle jejich samotného obsahu ale podle jejich skrytého smyslu, neboť jazyk politiků je jiný, než jazyk řadových občanů a to, co ministr Daniel Herman pronesl v uvedeném rozhovoru, vyvolává podezření, že usiluje o likvidaci České republiky a obnovení politické situace, které ve středoevropském prostoru existovala po tzv. Mnichovské dohodě z roku 1938 a vzniku Protektorátu v roce 1939.
Jednání některých českých politiků, zejména tedy podezřelých Bohuslava Sobotky a Daniela Hermanna vyvolává podezření, že tito politici připravují spolu s některými německými politiky revizi výsledků druhé světové války, a že se tedy dopustili ve spojení s cizí mocí vlastizrady a rozvracení republiky, spolupráce s nepřítelem a vzhledem ke svému postavení také zneužití pravomoci úřední osoby a to vše jako členové organizované zločinecké skupiny působící ve více státech. Proto navrhujeme, aby orgány činné v trestním řízení zahájily trestní stíhání výše uvedených podezřelých a aby požádali Poslaneckou sněmovnu o souhlas s trestním stíháním.

Oznamovatel žádá orgány činné v trestním řízení, aby ho informovaly o průběhu a výsledku vyšetřování

Důkazy: Následující články
I sudetští Němci mohou být našimi spojenci. Sobotka ve sněmovně hájil Hermanův pozdrav sjezdu, někteří lapali po dechu,1. 12. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/I-sudetsti-Nemci-mohou-byt-nasimi-spojenci-Sobotka-ve-snemovne-hajil-Hermanuv-pozdrav-sjezdu-nekteri-lapali-po-dechu-465310
Sobotka a Špidla se sešli s Němci kvůli uprchlíkům – formulace výsledné rezoluce jsou podezřelé, 30.11.16 viz: http://zvedavec.org/vezkratce/13664/
Herman jede s posvěcením premiéra na sjezd Sudeťáků. A už prší reakce: Zrada, plivnutí do tváře obětem války, ptákovina…, 13. 5. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Herman-jede-s-posvecenim-premiera-na-sjezd-Sudetaku-A-uz-prsi-reakce-Zrada-plivnuti-do-tvare-obetem-valky-ptakovina-435429
Je to milník v našich vztazích, pochvalují si sudetští Němci návštěvu Hermana, 15. 5. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Je-to-milnik-v-nasich-vztazich-pochvaluji-si-sudetsti-Nemci-navstevu-Hermana-435650
‚Je to pro nás čest,‘ vítali sudetští Němci ministra Hermana. Ten je oslovil ‚milí krajané‘
Zdroj: http://www.lidovky.cz/je-to-pro-nas-cest-vitali-sudetsti-nemci-ministra-hermana-ten-je-oslovil-mili-krajane-gnm-/zpravy-svet.aspx?c=A160515_113918_ln_zahranici_ele
Mohli bychom být jednou ze spolkových zemí Německa… Daniel Herman, novinář a člověk od Havla besedovali o skvělých vztazích, se kterými ani ruská propaganda nic nezmůže 25. 10. 2016, viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mohli-bychom-byt-jednou-ze-spolkovych-zemi-Nemecka-Daniel-Herman-novinar-a-clovek-od-Havla-besedovali-o-skvelych-vztazich-se-kterymi-ani-ruska-propaganda-nic-nezmuze-459898
V Praze dne 7. 12. 2016
Svaz českých právníků, z.s.
JUDr. Norbert Naxera