V našom dnešnom článku prinášame ďalší z alternatívnych pohľadov na ochorenie COVID-19 a súčasnú pandémiu „nového coronavírusu“, vrátane toho, ako táto pandémia vznikla a kto alebo čo za ňou stojí.

Více zde: Najlepšie liečebné protokoly dokazujú, že COVID-19 nespôsobuje koronavírus (badatel.net)