EKONOMIKA: Budete navždy žebráci

To nám, obyvatelům České republiky, vzkazuje pan Singer a jeho parta v České národní bance. Rok po bezprecedentním a bezohledném zásahu party pod vedením Ing. Miroslava Singra, Ph.D., guvernéra ČNB, přišel čas se podívat na výsledky pokusu těchto ekonomických teoretiků na deseti milionech obyvatel ČR. Výsledky nejsou „nic moc“, jak se nám snaží namluvit různé mluvící hlavy. Výsledky jsou víc než mizerné. Ekonomika sice nastartovala, ale nikoli díky tomu. Nastartovala spíše navzdory tomu, jak nás a české firmy poškodili dovedové z ČNB, když prostě ze dne na den okradli všechny firmy vlastněné českým kapitálem a všechny občany státu o 8 až 10 % jejich majetku. Jistěže to pomohlo exportérům, jak si pochvaloval zástupce ČNB v rozhovoru na čt24 člen bankovní rady Lubomír  Lízal. Ovšem nepomohlo to obyvatelům, kteří oslabením a doslova decimováním (decimovat – popravovat každého desátého; ničit, hubit, oslabovat o 10 %) síly koruny a kupní síly obyvatel náhle zchudli. Jak ukazují nové statistiky. Lízal také pozapomněl říci, že většina velkých exportérů zajišťujících v ČR cca 90 % exportu jsou zahraniční firmy. Už tak těžící z různých dotací a hlavně z nechutně a nemravně nízkých platů jejich českých zaměstnanců. Navíc to jsou firmy vyvádějící většinu zisku ze země. Přestaňme lhát jako tito zastánci ničení ekonomiky ČR a životní úrovně jejích obyvatel a podívejme se na skutečný a měřitelný výsledek. Zjistíme toto: – Kupní síla a tím životní úroveň obyvatel ČR klesla po tomto zásahu o čtyři místa až na 26. místo   v Evropě. Až za Slovensko. Dosti trapné na tento fakt bylo blábolení pana Lízala, který tvrdil, že   výzkumníci asi měřili jen výrobky ze Západu, a podobně mlžil. – Přestože žádná z okolních postkomunistických zemí útok na svoji měnu neudělala, růst jejich   ekonomiky je vyšší než v ČR. – Přestože na Slovensku a v Polsku probíhá deflace a už tak nízké ceny vůči cenám v ČR klesají   (ona slavná ekonomická turistika obyvatel ČR k nim to dokazuje), žádné otřesy tyto ekonomiky  nezaznamenaly. Naopak rostou, a to mimo jiné tím, že se zvyšuje kupní síla obyvatel Za typický blábol lze považovat to, co vykládal předseda Asociace exportérů Jiří Grund, když prohlásil, že oslabení měny přineslo díky zamezení deflaci pozitivní dopady na celou českou ekonomiku, nejvíce z něj prý těžili malí a střední vývozci. Celkem prý přinesla slabá koruna českému exportu zhruba 185 miliard korun. Pan Grund se zřejmě domnívá, že čtenáři a posluchači jsou idioti. Jak může domácí deflace, tedy snížení cen, mít nějaký vliv na zisky exportérů, realizované mimo domácí trh?! Kdyby alespoň lhali uvěřitelně, tahle parta žijící z velké části z odíraní českých zaměstnanců, kterým platí řádově nižší platy, než jsou platy v zemích, kam vyváží! Kdo jsou největší čeští exportéři? 1. Největším exportérem byla automobilka Škoda Auto, tedy vlastně firma Volkswagen, která loni zvýšila vývoz z z ČR z 230,5 miliardy Kč v roce 2011 na 240,7 miliardy Kč. 2. Druhým největším tuzemským exportérem se loni stala energetická společnost RWE Česká republika vlastněná RWE Global Její vývoz meziročně výrazně vzrostl z 89 miliard na 135 miliard korun. 3. Třetí skončila v roce 2011 druhá firma FOXCONN CZ, majitel Jižní Korea. Objem jejího vývozu meziročně vzrostl o tři miliardy na 104 miliardy korun. Dalšími velkými exportéry jsou Agrofert Holding, Alpiq Energy SE, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Unipetrol, Panasonic AVC, Moravia Steel a Arcelor Mittal Ostrava. Celkový objem vývozu první desítky největších exportérů se zvýšil na 760 miliardy korun, zatímco o rok dříve byl 657 miliard korun. Takže to jsou ti, co „zvítězili“. Ne že bychom je nepotřebovali, ale rozhodně zásadně škodí celému státu a jeho obyvatelům, když skupina byrokratů administrativním opatřením doslova oškube běžné občany a české firmy vlastněné většinu českými majiteli a lopatami nahrne miliardy bohatým zahraničním firmám. Tak je otázka, zda by se neměla ona instituce přejmenovat na „PČB“, tedy „Protičeská banka“. V době, kdy USA i Evropa uvolňuje peníze a snaží se roztočit ekonomická kola, což už se USA povedlo, Singer a jeho „melodyboys“ se rozhodli, že nás k úspěchu doženou tím, že nás ožebračí, co to půjde. A co si necháme líbit. V diskuzi na čt24 s tehdejší členkou ČNB Evou Zamrazilovou, o které je neoficielně známo, že se zásahem ČNB proti koruně nesouhlasila, padly zajímavé údaje. Skutečný a reálný kurz koruny vůči euru je 18 Kč / 1 €. Ten nelze rychle realizovat, naši ekonomiku by převálcovala z EU silně dotovaná a různými administrativními opatřeními upřednostňovaná výroba ve „starých zemích EU“, ale skutečně použitelná by byla směná hodnota 23 Kč/ 1 €. Rozhodnutím – a v čí asi prospěch, že? – Singrových hochů tratí čeká republika a její občané na každém vyprodukovaném a zaplaceném euru pět korun. To je naprostá šílenost. Jak mezi řečí přiznali jak Singer, tak Lízal, oba to dobře vědí. Stejně tak dobře vědí, že se současným poklesem počtu nezaměstnaných a nárůstem ekonomiky nemá jejich opatření žádný kladný vztah. Ukazuje se, že měl asi pravdu Václav Klaus, když tvrdil, že z velké části smyslem oslabení síly koruny bylo zvýšení síly a vlivu členů ČNB a o jejich „neodvolatelnost“. Loňské opatření ČNB a jeho brutální zásah do směnitelnosti koruny lze přirovnat jen ke komunistickému zničení volné směnitelnosti čs. koruny v padesátých letech. ČNB v čele se Singrem svým prohlášením, že nedovolí změnu kurzu koruny do té doby, než ona sama uzná za vhodné, se tak sama jmenovala jak neodvolatelnou Státní plánovací komisí, tak novým politickým byrem ÚV KSČ. Pomalu se začínají pozývat dříve marginální hlasy, že nás čeká na základě svévolného a já bych řekl idiotského zásahu ČNB daleko větší malér. Vrátit českou korunu do reálné hodnoty a volného kurzu. Protože ČNB vlastně zrušila volnou směnitelnost koruny, mohou následovat ekonomicky jen dva scénáře. Buď se změníme na bankovně–komunistický stát, kdy stát a ekonomiku bude řídit ČNB a skončíme nejdéle do deseti let tak, jako skončili komunisté v roce 1953 u nás, respektive v roce 1956 v NDR, Polsku a Maďarsku, anebo bude muset přijít síla, která smete dnešní bankovní radu ČNB a opět zavede volně směnitelnou korunu. Použijeme-li opět Klausovo přirovnání, singerovci v zájmu velikých exportérů udělali z akvária rybí polévku. Jenže změna zpět na akvárium je nesmírně složitá. Pokud by ČNB najednou zavedla zpět volný kurz, pak by se koruna rychle vrátila na současně reálný kurz 23-24 Kč/euro, a doslova by to rozvrátilo českou ekonomiku. A následoval by ekonomický krach. Pak je otázkou, zda s tímhle Singrovi egoističtí teoretici vůbec počítali. Mnozí říkají, že asi ne. Já si myslím, že ano. A že v zájmu svém a svých chlebodárců neměli a vůbec nikdy nemají v úmyslu se už ovládání směnitelnosti koruny, a tím nejvyšší moci ve státě, vzdát. Alespoň to vyplývá z posledních vět bankéře ČNB Lubomíra Lízala v diskusním programu Ekonomika čt24 dne 6.11.2014 ve 21:00 hod.Tam na dotaz, jak tento stav ukončí, zda do roka do dvou, pravil, že japonští bankéři se při podobném kroku také domnívali, že to bude na rok či dva a nakonec to byly dvě dekády – tedy víc než dvacet let. Těm se ostatně říká „ztracené dekády“ a při nich se Japonsko propadlo z čela světové ekonomiky mezi státy neustále se potácející v ekonomických krizích, se státním dluhem ve výši 240 % HDP. Jediný, kdo na tom v Japonsku vydělal, byli centrální bankéři a na ně napojené oligopoly a monopoly.Na tohle nafoukané a drzé prohlášení člena ČNB Líznera jen dotyčný redaktor zalapal po dechu a ukončil diskuzi. Nevím, možná se nezmohl na reakci tváří v tvář veřejnému prohlášení, co že se chystá dělat dále ČNB . Teď bychom potřebovali nějakého Josefa II., který, když potkal chudé poutníky z Čech a divil se, proč jsou tak strašně chudí a otrhaní oproti poutníkům z Horních Rakous a podíval se pak, jak z českých peněz žije česká rekatolizační šlechta a vídeňská smetánka, rozmetal je, jejich „neodvolatelné“ výsady, celou tu katolicko-šlechtickou partu „ohněm a mečem“. Sebral jim úřady, zrušil vyžírkovské kláštery a všelijaké příživnické úřady a party, a zajistil obyvatelům Čech stejné podmínky jako ostatním obyvatelům říše (což bychom potřebovali dnes my v EU) a české země se rychle staly nejbohatšími v Rakousku. Najde se někdo, kdo na sebe vezme úlohu Josefa II. a vyžene tuhle vyžírkovskou bandu? V doprovodných televizních šotech mne uprostřed “vyvážených“ odpovědí vybraných pracovníků na čt24 zaujala jediná: Jan Tichý (generální ředitel Saar Gummi Czech) řekl: „Jako občan z toho nadšený nejsem, přál bych si, aby moje děti žily v zemi, kde je životní úroveň jako v Německu a ne na Balkáně.“ Mohli by pomoci rozumní lidé. Jenže u nás svolává „pobouřený lid“ demonstraci proti presidentovi za to, že mluví sprostě. A v čele stojí aktivista, frontman skupiny The Prostitutes. Už podle názvu kapely je to „ten pravej“. Že občany někdo drze okrádá a chystá se v tom pokračovat, to je jim asi jedno. Jak napsal Franz Gellner v roce 1905: Stát vypíše nové daně,Čech se bude dříti na ně, Neb mu brání mozku lenost, vidět svoji zotročenost. Václav Vlk st.

Co k tomu dodat? – mě napadají jen slova Nigela Farage z Europarlamentu: Pane Singře & spol : „Jste obyčejní zločinci ! ! ! „