Jana Zwyrtek Hamplová
NATO dělá neuvěřitelné věci…. Chce nás evidentně vtáhnout do války a obětí má být po Ukrajině patrně celá Evropa . Kdo jim dovolil takto riskovat naše životy?
Neuvěřitelné, tyto provokace… Jsou zcela zbytečné a směřují k jedinému – k vyvolání širší války. Marné, zbytečné, ničivé, tragické… K ničemu jinému to nevede…. Pokud ještě někomu nedochází, že takto je to od počátku, a že válka na východě by nebyla, kdyby nebyla vyprovokována porušováním dohod a dalšími příhraničními kroky, je slepý. Toto je ale takové ohrožování životů nás všech, až je to neskutečné, že si to ti nahoře takto bezohledně a bez jakéhokoli ohledu na evropské obyvatelstvo dovolí. Do EP proto volme pouze jednoznačně pro mír vyhraněné kandidátky, a posilme tak v EP hlasy pro okamžité ukončení války na východě, ne její eskalaci. Jako to mají ti nahoře evidentně v plánu. Opravdu neuvěřitelné, podobné provokativní kroky na našem, evropském území.