Potvrzení přišlo až nyní poté, co polská radiační monitorovací
stanice v Lublini provozovaná univerzitou Marie Sklodowské
(Maria Curie-Sklodowska University – UMCS)

začala měřit neuvěřitelná čísla izotopů bizmutu 214, která
vystřelila na 6 až 7-násobné úrovně od dlouhodobého normálu, a
to mezi 15. a 16. květnem,
tedy 2 dny po explozích v leteckém skladu v Chmelnyckém.

Na jeden den se úrovně normalizovaly, ale ve středu 17. května
naměřila stanice tzv. remisi, tedy další opakovaný nárůst
radiačních izotopů bizmutu.

* A že se nejedná o náhody nebo omyl v měření radiace, to
potvrzují na Telegramu dnes ve středu obyvatelé Chmelnycké
oblasti,
* kteří začali dostávat od ukrajinského úřadu pro ochranu
veřejného zdraví letáky s instrukcemi , jak se mají
zaopatřit proti radiaci,
* že nemají otevírat okna a mají si připravit pro jistotu
osobní věci, balíčky, pro případnou evakuaci .
* Na polských serverech už běží diskuse o tom, k čemu vlastně
došlo a proč došlo k radiaci, když se pořád tvrdilo, že
munice s ochuzeným uranem nepředstavuje žádné riziko.
* Ten problém podle polských expertů spočívá v tom, že za
normální situace by se ty podkaliberní střely s ochuzeným
uranem použily proti ruským tankům
* a exploze těch střel uvnitř tanku by byla de facto z velké
části pohlcena vnitřní konstrukcí tanku ty izotopy by
způsobily místní radiaci,
* přičemž většina těch izotopů by se zachytila na korbách
zničených tanků, případně by se dostaly do půdy.
* Jenže, pokud dojde k explozi muničního skladu, ve kterém
jsou uskladněny zbraně s ochuzeným uranem v, potom dojde k
tomu,
* že masivní exploze a detonační hřib vynese po explozi tyto
radioaktivní izotopy vysoko do atmosféry a vlivem vzdušného
proudění
* se začne tento radioaktivní mrak šířit a cestovat po Evropě.

Je totiž velký rozdíl, když ochuzený uran shoří uvnitř zničeného
tanku, a když se ten uran po mamutí explozi rozpráší do atmosféry
a začne cestovat nad kontinentem.

Navíc se jedná o koncentrovaný mrak, přičemž za normálních
okolnosti na bojišti by k takové koncentraci ochuzeného uranu a
izotopů z rozpadu DU nikdy nedošlo.

Výsledkem je tak situace, kdy monitorovací stanice UMCS v polské
Lublini vzdálená vzdušnou čarou cca. 370 km od Chmelnyckého
najednou monitoruje nárůst radiace izotopů bizmutu o stovky
procent evropské úřady mlčí, protože nechtějí poškodit válečné
úsilí Ukrajiny a Velké Británie,
která je hlavním viníkem a pachatelem této radiace.

V oběžníku pro obyvatelstvo Chmelnycké oblasti se m.j. píše toto:

– V souvislosti s hrozbou radiačního nebezpečí ve městě
Chmelnyckyj a jeho okolí by měla být přijata následující opatření:

– Při oznámení nebezpečné situace nepropadejte panice,
poslechněte si zprávy. Varujte své sousedy, pomáhejte
postiženým, dětem a lidem staršího věku.

– Získejte informace o čase a místě sběru obyvatel k evakuaci.

– Snižte průnik radioaktivních látek do bytu (včetně celého domu)

– Zavřete okna a dveře, utěsněte škvíry.

– Připravte se na možnou evakuaci: zabalte potraviny a do kufru
si vložte doklady, cennosti a peníze, prostředky první pomoci,
léky,

minimum spodního prádla, oděvy, zásobu prádla na 2-3 dny.
Jednoduché nástroje pro sanitární zpracování (praní mýdlem v
ruce apod.)

– Před odchodem z bydliště odpojte všechny spotřebiče elektrické
energie. Odpojte spotřebiče ze zásuvek, vypněte plyn a vodu.

Pamatujte si!

Pro potraviny používejte výhradně výrobky, které byly skladovány
v uzavřených prostorách a nebyly vystavené radioaktivní
kontaminaci;
nejezte zeleninu vypěstovanou na kontaminované půdě; nepijte
mléko od krav pasoucích se na kontaminovaných pastvinách.

Nepijte vodu z otevřených zdrojů a zásobníků vody.

Oficiální oznámení ohledně radiačního nebezpečí:

Zakryjte studny. Vyhněte se dlouhodobému pobytu v kontaminované
oblasti.

Situace v Chmelnyckém je kritická, místní lékárny mají veškerý
jód vyprodaný, přestože v tomto případě jsou tyto tablety k ničemu,

protože jódová profylaxe je ochranou proti usazování izotopů
jódu 131 ve štítné žláze a v tomto případě jde o izotopy bizmutu
214, který s jódem nemá nic společného.

Pokud jde o rozpad ochuzeného uranu, tak produktem rozpadu jsou
kromě bizmutu také izotopy uranu, thoria, radonu, polonia, olova
a dalších prvků, tedy části alfa,
zatímco u přímého záření jsou hlavní části gamma.

Podle informací uvádí kanadský úřad pro jadernou bezpečnost.
Izotopy bizmutu 214 se ale z DU munice uvolňují rychle a
snadněji se šíří vzduchem.

Pokud ruská raketa třískne do ukrajinského skladu naplněného
britskou municí, nečekejte nic hezkého, protože není jasné, co
do těch podkaliberních střel Britové přidali,
aby uškodili Rusům při té ofenzívě co nejvíce.

Do těch podkaliberních střel se dá vložit jako vložka nejen
klasický DU pelet, ale i jiné svinstvo, radiační bordel třeba z
britských jaderných elektráren.

Takže, co to znamená v souhrnu?
No přece to, že nad Evropou se nyní již průkazně valí
radioaktivní mrak s izotopy bizmutu 214, Poláci to už potvrzují
měřením a ukrajinské ministerstvo zdravotnictví už rozšiřuje
v Chmelnyckém instrukční letáky před radiací.

Jak je to možné?

Vždyť Londýn ujišťoval, že DU munice radioaktivní není a
nepředstavuje ohrožení zdraví!

Copak se to stalo, že najednou Poláci v Lublini měří
radioaktivní izotopy bizmutu?

Ukrajinci vědí, co v tom skladu bylo a co tam vyletělo do vzduchu.

A podle toho instrukčního oběžníku je jasné, že Rusové tou
raketou trefili opravdu munici s uranem, která teď bude
poletovat nad Evropou