Opravdu by mě zajímalo, kolik politiků a státních úředníků má od zatčení Ratha těžké spaní. To, co se podařilo policii odhalit, je totiž praktikou, která se v naší zemi provozuje již celá desetiletí.

Nedávné informace o nalezení rozsáhlých kompromitujících materiálů u bývalého policisty, případ, který údajně sahá do vysokých státních, policejních a úřednických sfér napříč politickým spektrem, je novou nadějí pro voliče a černou můrou pro nepoctivé šlendriány, kteří šli do politiky za účelem rafinované zlodějny. (Že by se jednalo o známé Mrázkovy archivy??)

Na příkladu Ratha, který rozhodně svým chováním nebyl vzorem příkladné politické kultury, lze vyvodit, kdo že nám to v té naší zemičce vládne. O tom, že by se jednalo o nahodilé selhání jednotlivce, nemůže být ani řeč, neboť, jak se zdá, do případu byl zapojen celý tým. Očividně se jedná o organizované zločinecké spiknutí. A já se ptám: Nemělo by vedení ČSSD z tohoto faktu vyvodit osobní zodpovědnost a odstoupit? Jak je patrné z reakcí předsedy této strany, žádnou odpovědnost za tuto nehoráznost si ani náznakem nepřipouští a vše nasvědčuje tomu, že, vědomi si svého nečistého svědomí, nezvedli poslanci ČSSD, ale ani ODS či komunisté, ruku pro zrušení imunity a podobně se zachovali také při hlasování o trestněprávní odpovědnosti úředníka.

Naštěstí pro lidstvo má v sobě každé zlo zakódovaný samozhoubný mechanizmus a já pevně věřím, že současný proces bude v rámci naší politické garnitury pokračovat tak dlouho, dokud nedojde, za podpory slušných a poctivých lidí, k celkovému vyčištění politické scény.

Rath říká – jedná se o politickou objednávku, „superguru“ Bárta říká- byla to půjčka, Kocourek tomu říká „odklánění peněz“, Klaus pro jistotu zase nezná „špinavé peníze“, Kalousek přesouvá miliardy z jedné kapsy saka do druhé a je mu jedno, že se oproti původnímu projektu nějak divně rozmnožily…. Gross si pro změnu půjčil milióny od strýčka a takto bychom mohli pokračovat ve vyjmenovávání jednotlivých kauz ještě velmi dlouho. Je jedno, zda v jednotlivých případech jednou účelově zatlačila pravice nebo podruhé zase někoho nachytá levice, je to tak jen dobře, neboť z jednoho či druhého tábora lze očekávat adekvátní odplatu. Oni totiž ti naši slavní politici sami nejlépe ví, kde, kdo a o kolik pustil našemu státu žilou. Tento systém je u současné politické garnitury zcela zaběhnutým pravidlem. K vyprání ukradených peněz slouží mnohdy systém prodeje předražených nemovitostí, kde transakce jsou zabezpečovány společnostmi, ve kterých je kapitál ukryt za akciemi na doručitele a prostřednictvím mnoha dalších, našimi zákony povolených, zlodějských machinací. Pokud se v minulosti přece jen podařilo něco odhalit, politici si vytvořili dostačující obranný mechanizmus v podobě jimi dosazených policistů, soudců a státních zástupců, kteří až dosud téměř vše úspěšně zametali pod koberec. Občan jen nevěřícně na tu hrůzu zírá a doufá, že z adeptů na slušivý pruhovaný obleček z celého pravolevého spektra našich politiků se najde alespoň jeden slušný člověk. Domnívám se, že je třeba nechat samozhoubný mechanizmus zla pracovat, tak, aby se postupně sám zlikvidoval. Důkazy toho, že zmíněný princip funguje, nalezneme ve fungování celé lidské historie. Někdo tomuto procesu říká „boží mlýny“, kterých je ale člověk neodmyslitelnou součástí, tím chci říct, že bez vašeho přispění to, vážení, fungovat nebude.

Prosím, najděme v sobě dostatek odvahy a občanské statečnosti po vzoru mnoha blogerů a významných osobností, kteří kritizují současný stav a vytvořme silnou a poctivou strukturu, která změní současné poměry v naší zemi.

Petr Havlíček