Ještě není Zeman presidentem a už svým prohlášením stihl porušit Ústavu hned několikrát. V podstatě označil půl milionu občanů za tuneláře a prohlásil, že pro tuto část obyvatelstva presidentem nebude. To je tedy hodně silná káva. Co nastane, až se za pár týdnů po inauguraci stane právoplatným presidentem a bude muset složit prezidentský slib v následujícím znění:

„Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Co asi udělá? Vezme svá slova zpět a omluví se půlmiliónu lidí, které urazil nebo bude lhát tak, jak ve své minulosti lhal již mnohokrát?

Pan budoucí president velice rád poučuje, naposledy v přímém přenosu pana Železného o tom, že nezná Ústavu, ale pro něho samého zřejmě Ústava ani Listina základních práv a svobod neplatí, neboť v ústavním zákoně se praví:
• Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
• Základní práva a svobody se zaručují všem.
• Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
• Každý je způsobilý mít práva.
• Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Kdyby chtěl Zeman opravdu ukázat prstem na tuneláře, mohl jednoduše říct, že to jsou především politické strany, které tunelují náš stát a moc dobře ví, že se jedná o stovky těch, co jsou u moci a ne o horních 500 000. Jenže on byl velice dlouho významným představitelem této struktury a zmohl se pouze na „akci čisté ruce“, která vyšuměla do prázdna a stala se jako mnoho dalších jeho silných prohlášení jen prázdným populistickým gestem. Je pro mě velkou záhadou, jak je možné, že si národ nepamatuje, že Zeman byl ze svého významného postu vytlačen, především za zradu ideologie vlastní partaje podpisem Opoziční smlouvy, kterou společně s Klausem vymysleli, aby mohli v tichosti a nerušeně bez opozice vládnout. Jak to, že si lidé nepamatují, jak se stal kvůli své neomalenosti k médiím nepoužitelným politickým mamlasem a že jeho odchod na Vysočinu byl vyústěním jeho nepovedené politické kariéry. Dnes se do politiky opět vrací a sebou přináší to samé, co s ním kdysi odešlo. Opět uráží každého inteligentního oponenta, který si mu dovolí položit pro něho nepříjemné otázky a nejen to. Těsně po zjištění, že má cestu na Hrad jistou, nepřímo prohlásí půl miliónu Čechů za darebáky a tuneláře.

Naše ústava má ale i další oblasti, které umožňují občanovi obranu proti takovémuto hulvátství, a ta zní:

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Nejsem právník, ale určitě by stálo za zvážení podání žaloby na Zemana pro nerespektování (porušení) ústavnosti a zákonů ČR. Jsem občanem, který se cítí výrokem Zemana velice poškozen, neboť jeho definice svým rozsahem byla zcela jistě mířená do řad těch, kteří svým umem, odborností, pracovitostí, schopnostmi a odvahou jsou schopni podnikat a vytvářet pracovní místa pro společnost. Je to přímý útok na základy podnikání chráněné Listinou práv a svobod. Je to útok na 176 000 zaměstnavatelů a zřejmě dalších 324 000 dalších dobře situovaných občanů, které Zeman oddělil od ostatní populace a kterým nehodlá být presidentem. Zřejmě proto, že ho tato část obyvatelstva prostě nevolila.

Co bude dál? Nepřipomíná vám to neblahou minulost, kdy soudruzi označili sedláky za kulaky, zaměstnavatele za vykořisťovatele, znárodnili jim majetek a nastolili totalitu? V Zemanovi jsou tyto vzpomínky zřejmě tak hluboko zakořeněny, že s jeho věkem a nastupujícím senilním uvažováním, podpořeným naplňujícím pocitem nově nabyté moci, začínají nebezpečně vyvěrat na povrch a odhalují pravou tvář jeho příštích kroků.

A tak mě na závěr napadá jen toto: Budiž nám země…. česká.

Petr Havlíček