Stále slyším, že jsme zadluženi. V roce 1989 jsem také slyšel o dluzích ve společnosti, a tak se ptám, kdy se to rozkrádání zastaví? Snad už byla jednou vyřčena restituční tečka. Tak udělám alespoň nějaký krok a začnu u SEBE.
 

Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 16,
Praha 1 – Hradčany
119 02
 

K rukám
Mons. ThLic. Dominik Duka OP – arcibiskup pražský
Mons. Václav Malý – pomocný biskup, biskupský vikář
 

Vážený pane monsignore,
vzhledem k situaci v České republice a potažmo k jednáním Poslanecké sněmovny o výdeji církevních restitucí, se kterými jako věřící člověk nesouhlasím, protože řada lidí žije na hranici lidské důstojnosti – nemá zaměstnání, ač ho hledá, je vystavena perzekuci úřední moci a řada rodin nemá finanční prostředky na studium svých dětí a jejich případnou obživu nebo pro postižené.

Dále za posledních 10 let bylo v našem státě 5 700 000 exekucí, kdy lidé přišli pro pár korun o rodinný dům a rodový majetek. Díváme se na obrovské rozkrádání státní pokladny. Soudci soudí, aniž by zkoumali počátek problému a řeší následek. Mravní úpadek za posledních 22 let je strašlivý, kdy hamižnost a honba za ziskem je novodobá modla a co nepřináší zisk se likviduje, ač to slouží společnosti.

Církev přihlíží pozitivní diskriminaci většiny, kdy obyčejní pracující lidé nemají nárok na podporu a Romové jsou zahrnováni nehoráznými peněžními dávkami a své potomky neposílají do školy, ale podporují je v krádežích. Kde jsou duchovní? Kolik se jich vydalo do problémových oblastí? Stále nám je vtloukáno do hlavy, že se musí šetřit a utahovat opasky obyčejným lidem, jako to dělá současná vláda. A Vaše CÍRKEV i ostatní církve přihlíží a přikládáte ruku na tento opasek a chcete zadlužit zemi a občany další horentní sumou. Tak, jako přikládala církev ruku na karabáč obecních drábů za dob feudalismu. Za posledních 2 000 let církev manipulovala masami obyvatel pro svůj prospěch a své obohacení a pohodlí i za cenu vražd tisíců lidí. A co skandály – není země, kde by nebyly děti zneužívané  duchovenstvem. A nechutný boj o Katedrálu sv. Víta před zraky potomků lidí, kteří tuto, pod slibem NEBE a k velikosti a slávě BOŽÍ, stavěli za nuzný peníz, při velkém množství úrazů a bití za přihlížení tehdejšího duchovenstva. Ano, máte perfektně zvládnutou reklamu na prodej něčeho, co neexistuje.
Nikde, v žádném kostele, jste nebyli schopni zorganizovat podpisovou akci proti zlovůli vládních špiček a zbohatlíků. A nebo, v kostelích, kapličkách a na náměstích, si sami udělat referendum a zjistit názor občanů na restituce. Ne, to neumíte a nechcete, jenom při každé bohoslužbě dovedete slibovat království nebeské. Máte strach. A ani byste výsledek referenda nezveřejnili, protože valná většina obyvatel by řekla NE. Jenom se podívejte na zemědělské restituce, kdy dodnes řada občanů čeká na vyrovnání. Byl jsem dva roky členem KDU-ČSL a stydím se za to, protože to bylo nechutné. Dva lidé chtěli vládnout obci a tak vytvořili kandidátku do zastupitelstva, aniž by s tím seznámili malou členskou základnu. Na tom jsem se opravdu podílet nechtěl. Tak to vypadá všude.
Ježíš Kristus neměl majetek, ale velké srdce a dokázal s tímto darem do poslední chvíle rozdávat pomoc, radu, uzdravovat a odpouštět, a to i v hodině nejtěžší. Ano, bude snad jednou ráj, až zajíc ulehne vedle lva. A tak se jedná o další proražení restitučních zákonů? Církev může dostat majetek, ač kolaborovala za druhé světové války. Velmi zajímavé. Ano, je to o lidech. Pamatuji faráře, kterého jsme jako děti měli velmi rádi a kdy k nám na náboženství chodily i děti kovaných komunistů. Ten dokázal pomáhat lidem, zajímal se o staré nemohoucí a, i když mu děti nepřišly na náboženství pro nemoc, tak je navštívil. Ten rozvracel režim svou lidskostí a pracovitostí, kdy se zúčastňoval oprav kostelů v montérkách.
Dodnes jsem neslyšel ve svém okolí, jak budete využívat v jednotlivých farnostech majetek. Dále do dnešních dnů lpí církev na dogmatech minulosti (potrat je věcí ženy a je to její rozhodnutí), kněz se nesmí ženit a další a další. Přitom učení církve vychází z egyptských tradic a z dob vlády faraonů. Kdy kněz v chrámu pomáhal při zpovědi rolníkovi nebo obchodníkovi radou v jeho nelehkém bytí, jak by nebo kudy by se měl jeho život ubírat i v sousedských vztazích.
Věřím ve věčné UNIVERZUM Vesmíru kol em nás, které nám pomáhá, pokud požádáme o pomoc. A vždy přijde dobrá myšlenka, která posune běh lidského života správným směrem. Ale je to na nás, na každém z nás. Ano, vždyť duch UNIVERZA je přítomen v lesní katedrále, na louce, u osamoceného stromu a my lidé jsme tuto schopnost se s ním spojit ztratili. Kolik roků bude stát dub, v bibli několikrát vzpomínaný cedr nebo kostel, který bude vyžadovat finanční prostředky na opravy a kolik stromy? Stromy porostou i bez našeho přičinění.
PROTO Vám touto cestou sděluji, že již nejsem členem římskokatolické církve. A vzhledem k situaci, kdy rodiče rozhodli za mne, neboť jsem byl v době křtu nesvéprávný, využívám práva a své občanské svobody a svéprávnosti a po zralé úvaze VYSTUPUJI z církve římskokatolické.
Český národ již jednou měl ve svých řadách člověka osvíceného, a to byl Mistr Jan Hus, vysokoškolský profesor a kazatel. Nevěděl jsem, že po tolika letech musí občané zaplatit jeho upálení a nebo to mám brát v této době jako exekuci za příchod Cyrila a Metoděje? Měli jsme ve své historii i dalšího, a tím byl osvícený císař Josef, který  se už nemohl dívat na přebujelé mnišské řády a kláštery, kdy každý mnich chtěl mít moc, a tak založil nějaký řád. Tak jako dnes máme demokraticky přebujelý úřední aparát a diktát úředního papíru, protože za 20 let naši poslanci se senátory nebyli schopni vytvořit smysluplný zákon o státní službě. Ne, církev ještě dnes zatracuje lid, který chce žít jinak, v souznění s přírodou, proč neotevře své archivy, proč financuje některé nepochopitelné programy? Proč vlastní obrovské majetky, akcie továren a věřící používá na otrockou práci v těchto podnicích? A může mi někdo vysvětlit, proč stát Vatikán nevybírá daně jako další dva, v Londýně a Washingtonu? Odpovím Vám, jsou tam banky. A podívejte se, co dělají se státy a lidmi, vytváří jednu krizi za druhou. Ne, bohatství této ZEMĚ patří lidem, jak řekl Bůh Adamovi: „Podmaň si tuto zemi“. A ne několika jedincům.

Věřím, že můj výkřik nebude osamocený

S pozdravem

Ing. Vladimír Škoda
 

P. S. Pokud máte příslušný formulář – rád Vám jej vyplním a zašlu k evidenci