Razantní krok ČNB mi připadá, jako by si přerostlé děti hrály hry na počítači. Smutné je, že čin, který má hluboký dopad na fungování nejenom státu, ale, a to hlavně, na životní úroveň mnoha občanů, postupně upadá v zapomnění. Měly bychom se zamyslet nad různými tzv. nezávislostmi, které nám jsou ordinovány.

Zamyslel se někdo nad tím, že vláda, která má mít zodpovědnost za chod státu, vzniká velice komplikovaným způsobem (pokud není jmenována jako vláda překlenovací prezidentem). Nejdříve za velmi mnoho peněz ze státního rozpočtu jsou organizovány volby a strany vydávají stamiliony za kampaně. Potom se za složitých podmínek tvoří koalice, vymýšlí se programové prohlášení, nastává hádka o rezorty a vláda začíná tzv. vládnout.

A to všechno může být úplně na kočku. Protože občanům a jejich peněženkám vládne sedmičlenná Bankovní rada. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, 2 viceguvernéři České národní banky a další 4 členové bankovní rady České národní banky. Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky. A i když se prezident, který členy této bankovní rady jmenoval, chytá za hlavu nad jejím nynějším rozhodnutím, nemá už jakoukoliv možnost je odvolat. Ten bývalý sázel na vlastní poměrně silnou měnu, která by nás při jisté flexibilitě ochránila před cestou, kterou kráčí Řecko. Ten nový prezident má jiný názor. Chce Evropu federální a společnou měnu přijmout co nejdříve. Že by to byl důvod – zalíbit se prezidentovi?

Téměř všichni, jak odborníci tak řadoví občané nad neopodstatněnou devalvací české koruny kroutí hlavou. V televizní debatě jí obhajoval pouze odborník s nevinným dětským kukučem, připomínajícím dobrého vojáka Švejka. Podíval jsem se na stránky ČNB a někteří členové bankovní rady jsou takovými jakoby přerostlými dětmi kolem 30 let. Jak může mít někdo bez životních a profesních zkušeností takovou obrovskou moc nad ekonomikou celého státu? Zdá se mi, že jsou tito mladíčci zcela zaujati ještě čerstvými poznatky ze studií a praktické dopady na všechny sféry života jim jaksi unikají.

Proč takový krok učinila právě před vánočními nákupy? Tím přece nepomohla českému hospodářství, ale především zahraničním firmám. Prodražila pouze život českým občanům. Na internetu kolují různé fámy. Těžko jim nevěřit, když devalvace před Vánocemi má pouze negativní dopady.

Tak se mi zdá, že těch nezávislých institucí je nějak hodně. Vzpomínám si, jak velký mezinárodní poprask vyvolala snaha Maďarska Národní banku přivést pod kontrolu vlády. To se mi zdá naprosto logické. Vláda zodpovídá za chod a stav státu. Má mít také právo mít moc nad svou měnou. Když je ČNB nezávislá na vládě státu, čili na občanech, kteří prostřednictvím voleb vládu zvolili, komu tedy odpovídá za své činy? Nadnárodním organizacím? Známý je Rothschildův výrok: „Dejte mi moc nad bankami toho kterého státu a nebudu se starat, kdo v té zemi píše zákony.“

Pokud tomu tak není, tak se mi zdá, že ČNB je hlavně nezávislá na zdravém rozumu, právě tak jako některá rozhodnutí soudů jsou nezávislá na obecném pocitu spravedlnosti a práva, ale to je zase na jiný článek.

Petr Hannig