V tuzemské hospodářské politice děláme chyby. Odnášejí to zaměstnanci nízkými vý- platami a penzisté nízkými důchody. Podstatou chyb je nedostatek odvahy, opatrnictví a současně rezignace na dlouhodobé uvažování. Nejsou to chyby z neznalosti. Příklad první. Od příštího roku dojde ke zvýšení dů- chodů a přidání tisícikoruny penzistům nad 85 let. Český důchodový systém je přitom už nyní v mezinárodním srovnání poměrně spravedlivý a rovnostářský stejně jako celý systém sociální. Čeští penzisté jsou v kontextu zemí EU nejméně ohroženi relativní chudobou. Tak proč tedy systém dále nivelizovat? Dodatečné kroky vedoucí k dalšímu „narovnávání“ důchodů už budou spíše kontraproduktivní, neboť demotivují úspěšnější, pracovitější a pilnější. Nikdo neříká, že si český důchodce žije jako jeho příslovečný německý protějšek. Na druhé straně v poměru ke zbytku společnosti a v poměru k tomu, nač ekonomika reálně má, se mají čeští dů- chodci adekvátně. Chceme-li vyšší důchody, musíme mít nejprve vyšší mzdy. Tím se dostáváme k druhé- mu příkladu. Proč jsou v Česku nízké mzdy? Neumíme zajistit výrobu s vyšší přidanou hodnotou a produktivitou. To není tím, že by Češi byli líní a neproduktivní. Nejsou. Jen máme málo center výzkumu a vývoje a ještě méně sídel mezinárodně významných firem. Neumí- me vytvořit podmínky našim vlastním malým a středním podnikům a podnikatelům. Kdykoli „zahřmí“, hned oslabujeme korunu či jinak podvazujeme dlouhodobý rozvoj. Zůstáváme montovnou. S několika „hvězdnými“ firmami, které jako příklad toho, že montovnou nejsme, scestně uvádějí ti, jimž dneš- ní tristní stav asi nevadí. Také se neumíme poučit z národohospodářské historie ekonomicky nejúspěšnějších zemí světa. Švýcarsko je dnes globálně nejkonkurenceschopnější ekonomikou. Přitom po druhé světové válce se jako první země potýkalo s nedostatkem pracovní síly. Švýcaři zapracovali na produktivitě, přešli k výrobě s vyšší přidanou hodnotou. Naše průmyslová lobby místo toho tlačí na dovoz levné pracovní síly z Ukrajiny. Takže budeme stále montovnou, jen u nás budou montovat Češi a cizinci. A pořád levně. Přesně tady začíná problém nízkých mezd a nízkých důchodů. Třetí nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa je Singapur. Do značné míry i díky dlouholeté politice silné měny. Singapurské firmy přiměla k tomu, aby zvyšovaly svoji produktivitu, takže se země mohla hrdě počítat mezi „asijské tygry“. My jsme místo toho provozovali politiku slabé měny. Příklad třetí? Důchodová reforma. O ní už byly popsá- ny stohy papíru. Nemá cenu se tedy rozepisovat o tom, že dobře provedená a komunikovaná reforma by penze v důsledku zvyšovala, aniž by důchodový a fiskální systém přestával být udržitelný. Tvůrcům české hospodářské politiky, fiskální i měnové, chybí odvaha. Zato invence ke kosmetickým úpravám a krátkodobým „řešením“ mají více než dost.

 

Lukáš Kovanda

 

Autor je hlavním ekonomem společnosti Cyrrus