Jen pár dnů to trvalo a už víme, jak si Evropská unie představuje „dobrovolnou“ pomoc soukromého kapitálu Řecku a dalším bankrotujícím státům. Zaplatíme ji „dobrovolně“ všichni skrze novou bankovní daň. Jste rádi, protože podle Vás banky vydělávají na svých poplatcích a službách příliš? A chápete, že novou daň nezaplatí banky, ale Vy?

Nejméně riskantním způsobem záchrany eurozóny před řeckou nákazou je prý nová daň uvalená na banky (jistě, nejméně riskantním pro politiky, neboť jde o hodně peněz, ale po malých kapkách z kapes občanů). Tak se na tom dohodli sociální a měnoví inženýři Evropské unie a eurozóny v neveřejném materiálu, který budou ve čtvrtek v Bruselu projednávat (více zde). Zdravě uvažující člověk by řekl, že by se na chybných investicích do dluhopisů Řecka, Španělska, Portugalska a Itálie měly podílet výhradně ti, kteří do dluhopisů investovali. Vždyť je to jen přirozená ztráta ze špatné investice. Nikoli, vážení. Bankovní daň, která má Evropské unii zajistit nové peníze na pokrytí nákladů s udržením eura a zajistit zdroj dalších peněz pro placení dluhů států EU v reálném bankrotu, bude samozřejmě plošná a dotkne se paradoxně i těch bank, které byly ostražité a do dluhopisů výše uvedených států peníze svých klientů neinvestovaly. Ve skutečnosti je tak nová bruselská bankovní daň trestem pro ty, kteří byli rozumní a předvídaví – a také „dobrovolným“ zapojením všech občanů EU, kteří mají bakovní účet. Říkají tomu honosně solidarita…

Jen blbec může jásat nad novou bankovní daní, pokud vlastní bankovní účet. Myslet si, že tuto novou daň soukromé banky nezohlední v ceně svých služeb, přičemž přenesou novou daňovou zátěž na každého, kdo u nich účet má, je projevem absence zdravého rozumu. Prostřednictvím nové bankovní daně tak přispěje nakonec těm státům, které si za svůj stav mohou samy buď vlastním hospodařením, nebo přistoupením k euru, každý, kdo bude mít bankovní účet u banky na území členských států Evropské unie.

Nové dluhy, nové daně, zvýšeních stávajících a z toho všeho dotování těch, kteří prožrali skrze jimi volené politiky budoucnost svých dětí. To je Evropská unie – žití na dluh vlastních dětí, které se mnohdy ještě ani nenarodily, natož aby za naše hloupé chování mohly. Zatímco u nás doma budete nadále živit drtivou většinu z těch lidí, co si zvykli těžit ze sociálního systému, na úrovni EU budete ze svých peněz živit ty, které nám dávali za vzor jako „západní státy s rozvinutou demokracií a hospodářstvím“. Mezitím však zapomeňte na cokoli, co bylo českým kapitálem, českým průmyslem, českým zemědělstvím, českou armádou nebo českou suverenitou. To všechno už politici ve skutečnosti dávno prodali.

V této souvislosti považuji za nutné připomenout, že dnes Senát hlasuje od 10:00 o vládním návrhu ratifikace změny Smlouvy o fungování EU (návrh v plném znění zde). Pokud návrh Senátem projde, budeme se po případném přijetí eura, což tato vláda prosazuje také, podílet povinně na „hospodářské vládě EU“, přičemž o České republice a jejích nákladech se bude rozhodovat nikoli suverénně, ale většinovým hlasováním převážně takových států, které jsou buď v úpadku (Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie), nebo se chtějí ze špatných politických investic zahojit (Německo, Francie). Připomínám, že podle vládního programového prohlášení současné vlády měli občané České republiky rozhodovat o takových zásadních změnách fungování EU v referendu (strana 14 zde, cituji: „V případě zásadních institucionálních změn EU vyžadujících úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem.“) S omluvou politicky korektním puristům nemám jiné hodnocení této situace, než nás vláda podvedla a na občany se doslova vysrala, protože velmi dobře zná současnou náladu a lze velmi snadno předpokládat, jako by takové hlasování dopadlo.

Napadají mě závěrem takové (jistě řečnické) otázky. Máme ještě vůbec koule na to, vzít někdy zbraně do rukou při boji za svobodu, nebo už jsme se odevzdali úplně a slepě věříme, že něco změníte podle dosavadního „právního rámce“ a ve vytýčených mezích politické korektnosti? Zbyl tu vůbec někdo, kdo by byl po vzoru našich předků ochoten padnout za svou vlast a za lepší budoucnost svých dětí? A uznaly by jednou budoucí generace čtvrtý odboj jako další oprávněnou platformu boje za svobodu? Jak říkám (zejména pro vládu a její represivní složky), jen řečnické otázky…

PS – doplnění v 16:15: Tento článek jsem dnes ráno zaslal jako názor občana do Senátu k projednávané věci. Byl doručen všem senátorkám a senátorům (více zde). Po jejich jednání zveřejním v pokračování tohoto článku jak hlasovali ve věci dalšího přesunu pravomocí z České republiky na EU – v rozporu s vládním prohlášením současné vlády Petra Nečase.

František Matějka

frantisekmatejka.blog.iDNES.cz