Opouštění starého světa probíhá rychleji a ve větším rozsahu než se očekávalo. Všechno bude jinak. Úžasné vize Komenského, Baťů a Čapků se naplňují celosvětově, i když ne v zemi jejich původu. Náročnost probíhající transformace spočívá v paralelním souběhu změn v různých sférách současně. Také řešení plejády nových problémů musí probíhat současně: je třeba nového, systémového myšlení – a to urgentně.

Uvádíme črty a příklady změn v některých vybraných dimenzích.

Více na http://milanzeleny.com/cs-CZ/stranky/1/-/0/155/nove-klice-z-noveho-svta