Nejprve mi dovolte popřát všem klidnou pohodu, křesťanské sblížení národa, lepší sousedské vztahy a větší upevňování základu státu – jakou je rodina. Souvisí s tím i početnější rodina, která oprávněně očekává podstatně lepší podporu státu. Mám zde na mysli zvýhodňování nejen zahraničním přistěhovalcům, nepřizpůsobivým elementům, a dlouhodobě nepracujícím, ale lidem, kteří tvoří kmen tohoto národa.

Je na bíle dni, že stát má v tomto směru co dohánět.

Za časů vojny jsme zpívávali o civilu. Dalo by se to aplikovat na naši spravedlnost, prosperitu, vládu:

Zapadá slunéčko za tu naši horu. Sláva pánu Bohu,

Jeden rok za námi, na druhý čekáme,

snad se tě prosperito, spravedlnost, demokracii, vladaři vládnouti

Snad se tě dočkáme.

Minulý rok 2016 hýbala Evropou a naším státem vlna tsunami – ekonomické emigrace z Afriky a Blízkého východu. Já to tedy můžu odpovědně říci, protože dnes se to už může, a protože nejsem nakej Vandas, kterému je to zakázaný i dnes, neboť by mu zakázaly nejraději jakoukoliv svobodu projevu a lidský práva, jenom protože je krká. Co je dovoleno pánovi, nemusí být dovoleno kmánovi. To vše už říkalo i naše svědomí národa, vážený pan Werich: že za pravdu se vždycky platilo mezinárodní měnou – kopanci do prdele.

Článek není o tom, že jiné státy rozvrtají tyto Evropské země a odskáčou to poddaný a poddajní. Je o tom, že CELÁ EVROPA MÁ VEDENÍ, KTERÉ NEVEDE, NEREPRESENTUJE, NECHRÁNÍ ANI NEPOMÁHÁ svému lidu, ale pouze bezostyšně vykořisťuje svoje národy, a naopak jako pštrosové strká hlavu do písku, a mimo pobírání nehorázných platů neumí nic – pro jakékoliv řešení, protože jsou jednak těmi platy naprosto zkorumpovaní, neschopní, státnicky nepředvídavý, nepružní – až lenivý.  Celá Evropa by se měla vzbouřit takovému vedení a všechny ty nepřizpůsobivé lenivce shora dolů vyměnit. Poslat je do pouštní Sýrie, spolu se všemi nevděčnými cestovateli za lepším. At si to tam vyřídí, sami mezi sebou. Ano, je v tom výzva, aby se Evropským úředníčkům okamžitě drasticky snížili platy – a až začnou rozumně jednat, státnicky pečovat o Evropu, tak jim navýšit platy – až na polovinu dnešní úrovně. Oni totiž žijí moc vysoko nad Evropou a nemají s ní už žádný přirozený styk. Jejich neschopnost velmi dobře ukázala tato muslimská invaze a měli bychom za to muslimům poděkovat, neboť neumíme, nechceme, nemůžeme a jsme lenivý, si toto sami rozpoznat, neřkuli vyřídit. Nesmí se opakovat taková neschopnost jakékoliv Evropské vlády.   Přitom jsem za sjednocenou Evropu. Ovšem na základech kdysi začínající spojené Evropy, než jak se praktikuje v dnešních temných hniličkových časech. Všechny státy budou dobrovolně pracovat pro blaho Evropy, nikoliv plnit jakési paskvily v zájmu šedivých eminencí. Plány budou otevřené lidu a nikdo se nebude povyšovat nad druhé. Bud tak bude sjednocená Evropa, nebo ať si každý ochraňuje svůj stát.

Co se vlastně minulý rok událo k lepšímu ve státě? Nic, nic se neudálo a pořád se jen kecá, sněmuje, schůzuje. Za třicet let toho samého bahna, je to víc jak dost.  Plaveme pořád v té samé zapáchající močůvce drobného haštěření a nad námi se stahují mračna nebývalé zkázy. Pouze pan Dienstbier byl vyskočen z vlády, ale po takové době jeho fantazmagorického jednání to není nic moc. Lidé se snad po této době konečně dovtípí, že s takovými nevládnoucími vladaři, do toho ráje nikdy nedojdou – ani po dalších třiceti letech. Je to třeba ve vládě všechno vyčistit, vybílit, přehrabat, a dosadit konečně idealisty, jezuity, českobratrskou církev, samuraje, aby nastolili rozhodnost, odpovědnost vládnoucích, a přísnost za poklesky všech těch nahnilých vedoucích. To, na rozdíl od těch vládních zlodějů, kteří kradou už jen těmi nenasytnými platy a za to hovno, co odvádí všemu lidu.  Voda teče, čas plyne, umělci si žijou, mladí stárnou, čerti se žení, politici kecajů …a pořád se nic neděje. No jo, ale to je země Kocourkova!

Nic se za minulý rok nezměnilo a jedeme močálem černým kolem bílých skal – jak svého času Jan Werich – cobi naše svědomí, přirovnal dění, nebo nedění, všech našich vladařů. Jejich je krédo, že ono se to nějak samo vyřeší …a zatím si nahrabou. Jednak to nepracuje, a jednak je to despicable jednání.

A je třeba si skutečně uvědomit, že jsme na pokraji zlomu, kdy křesťanské ideje (a zdůrazňuji: naše ideje), jsou ohroženy tou obrovskou vlnou tsunami, která většinově neutíká před válečným nebezpečím, ale jde jako mračno kobylek vyžrat Evropu. Oni v podstatě nenávidí Evropu, ale zároveň závidí výhody vytvořené křesťanstvím.  Bohužel to je, co otevřeně propagují a jenom slepé vedení nevidí ten rozdíl mezi hosty – a invazní armádou.  Skutečně nevím, co kdo má co, proti Rusku, které nechce nic víc než aby mohly pokojně řešit své problémy a chce, aby mělo své místo v řadách světa, kterého se neprozřetelně samo vzdalo.

U nás je poměrně hodně takových sluníčkových Štětinů, kteří by nejradši usmažili Rusko ve vlastní šťávě. Obklíčili je raketami a nechali je, aby si lovili mamuty. Jenže to vědomě zabíjí jakoukoliv snahu odzbrojit, porozumění a spolupráce. Mi jim musíme umožnit znovu nabít hrdost a spolupracovat s nimi. To ovšem neznamená, že se položíme na záda jako jsme to udělali s muslimskou vírou a předchozí tzv. spoluprací se SSSR. Ne oni, ale naše vedení se předhánělo v servilnosti a lezlo jim do tunýlku nadbytečných surovin, že ani sami o to nestáli.

POLITICI

Je třeba se zastavit u našich politiků. Naprostá většina jsou přeplacení a tím pádem korumpovaní neschopní tlučhubové. Vladaři čím víc mají platu, tím míň pracují. Lid nemá valný zájem toto změnit, neboť si jednak myslí, že stejně nic nezmůžou a jednak je jim to v celku volné, jak dědečkovi kšandy.  Ovšem zde je jablko sváru. Především lid by měl razantně svrhnout nevhodné politiky. Tento nezájem a promyšlené dělení národa, drží tyto politiky nad vodou. Pan president Zeman má pravdu, že zdegenerované manažerství je tak říkajíc k hovnu, kdy 33 let staví sto kilometrů dálnici a to ještě není hotová – a je to vlastně vedené nenasytnými tlamičkami a stojí to lid neuvěřitelně. To, že něco vůbec pracuje, je proti vůli takového vedení, a zjevně by národ byl na tom neskonalé lépe, kdyby všichni tzv. „představitelé“ šli do hajan, nebo i do prdele.  Lidé by je měli zabalit do úhledných balíčků a poslat je rekomando do Sýrie, aby tam po té válce státničili. Naprostá neuvěřitelná řada vysokých politiků, kteří měli tu smůlu, že je ruka spravedlnosti zachytila, ale už ne spravedlivě potrestala, neb v těch kruzích platí zákon: Já na bráchu, brácha na mě!     Především policie a lid by měl od zdola pracovat na změně. Obyčejné desatero a selský rozum by měl nahradit právní tlučhuby, kteří se živí z neštěstí druhých. Dokonce i šedá vrstva národa – exekutoři si dávají metály s peněžní odměnou. No to už slušný rozum nebere.

Už pan expresident s ukradenou tužkou, vyprázdněním věznic, kuponovou privatizací, zhasnutím světla rozkradačům. Zpackanou privatizací a nesplacenými půjčkami tzv. privatizátorů. On, s titulem nejpřednějšího ekonoma, kde pouze profláknul nastřádaná jmění několika generací, ho zachránilo od naprostého krachu. Je to tak obrovská pohroma, že to svět neviděl. Dnes se snaží toto trochu napravit, a já mu proto děkuji.

Celá řada ministrů, kteří se neslavně proslavili jako rozkradači národního majetku: Pan Dienstbier, Kocáb, Kocourek, Langer, Nečas, Nagyová, Sobotka, Rath, Topolánek, Benda, Bor a nekonečná řada podobných, je jen povrch obrovského ledovce, který sužuje tento stát. Zloději si zařídili stát, kde se jim nanejvýše poklepe na rameno, ne že kradou, a kradli, ale že se nechali chytit. Na určitou dobu se ta benevolence musí změnit. Tvrdý postih je musí zachvátit a velký strach z jejich podvodů. Snad jednou přijde doba, kdy národ bude moci být benevolentní, ale třicet let jsme zaspaly dobu a nechaly šizunky planýrovat celou zem. To musí přestat – a hned.

Jedna z naprostých výjimek je pan Zeman. Fyzicky i psychicky mě bolí, že se vůbec najdou tací, kteří se zištných důvodů tvrdí, že on národ rozděluje. Jestliže něco rozděluje, tak je to koukol od pšenice. Naše zem je bohužel zaplevelená víc jak dost. Pan president dělá, co může, ale není jeho vina, že je sešněrovaný vším tím plevelem, hloupými zákony, závistí, zbabělostí a chtivostí druhých. On by udělal pro lid daleko více, ale právě ten obyčejný lid mu musí svou podporou vytvořit prostor.

At chce nebo nechce, on je maják uprostřed bouře a jeho světlo ukazuje bezpečný přístav našemu národu. Není svatý, ale je to vůdce, vůdce se vším všudy, který vede a říká pravdu, ať se to někomu i nelíbí. I já nemohu se vším souhlasit, ale je naprostá hloupost, že národ se za ním nesjednotí a nepomáhá mu prosadit jeho ideje, které jsou tak blízké naprosté většině lidu.  Masové demonstrace je to nejmenší, projevit mu úctu a podporu. Pomoci mu zbavit se těch výše uvedených a usadit je do výslužby. Usadit je kamkoliv, aby už nedělali takovou škodu národu, cobi „politikáříkové“. Národ trochu prosperuje i přes houževnatý odpor sluníčkových politiků. Mělo by se spravedlivě říci, že bez nich by národní cesta byla daleko příjemnější, a ne tak trnitá.

V souvislosti s rozhazováním peněz, státem vybírané, a jež mizí jako cedníkem neznámo kam, by se mělo konečně přistoupit ke změnám, aby národ jako celek z toho měl užitek. Je však třeba vědět, že náš stát prostě nemůže vytáhnout celý svět z chudoby.

Nemůžeme pomoci každému, kdo to potřebuje. Právě proto bychom měli začít ve vlastním státě. Pomoci nemocným, pomoci chudým, pomoci studentům a vyzvednout z bídy ty, kteří důvěřivostí ve vedení, naletěli podvodníkům, bankéřům, právníkům a exekutorům, kteří v naprosté většině nemají nejmenší zábrany zruinovat vlastní lid. Jsou to oni, kdo zneužívají tzv. Svobody, Práva (na okrádání bližního) a Demokracie. Pouze naprosto tvrdá přísnost by je vyléčila. Přísnost slušného státu, když si nedají říct po dobrém.

Pan president Zeman pravdivě tyto vyčurané, ale hloupé zloděje, – zatím něžně, … varuje.

Všechno se to děje za bohaté pomoci našich negramotných, ale uvědomělých manažerů, politiků, právních vyčůránků, kteří žerů smetánku z povrchu profitu – a na ty, kteří se o prosperitu nejvíc zasloužili, už nijak nezbývá.

To potom všichni mohou robit do úmoru jako mourovatí a výsledek je takový, jaký je.

Muslimské národy mají pravdu, že naše Evropské vlády jsou tradičně prolhané, kážou vodu, ale sami chlastají víno (i francouzské konaky), prodají za šesták i svoje přátelé a často rodinu, jednají podle. Banky a právní smetánka odírá z poctivých lidí doslova kůži. Ztratili jsme víru našich předků a křesťanského způsobu života, kterou jsme vyměnili za ateistické pohodlí. Nemáme čas na bibli a rodinu, protože jsme zaneprázdnění televizí, která většinou nedělá, než nás frustruje přiblblími programy. Často nemáme ani jeden den v týdnu, věnovat se rodině. To všechno jsou pouze hlavní důvody, proč muslimské národy námi opovrhují. Je třeba přiznat, že často mají pravdu a především mi, bychom měli vyvodit důsledky z této vědomosti. To ovšem neznamená, že bychom se měli vzdát a nebránit se ještě většímu zlému.

Naše celé vedení je hniličkově neschopné a uplynulý rok je toho důkazem. Jejich nekonečné žvanění, o tom, co by se mělo, co by bylo, kdyby bylo, úmorné schůzování a přežvykování co se to děje, je po dvaceti pěti letech daleko za hranicí úměrnosti. Neschopnost vypíchnout co je podstatné je průvodní zjev našeho vedení.

Jednoduchá řešení se zametá pod koberec státu, jako návrh paní Šichtařové: Nedejte přivandrovalcům žádné peníze (a máte po problému). Ona převyšuje celý Brusel a nabízí řešení vlny emigrace, že zůstává rozum stát, že na to Brusel nepřijde sám. Pana Macka: podpořte výrazně kmenové rodiny do čtyřech dětí a máte tax plátců i vojáků, jako smetí. Byl „odešen“ jen proto, že byl zásadový. Je to nebývale bystrý charakterní národovec a státník. Lid těžce doplatil na to, že byl „vyskočen“ z vlády takovými hochštaplery jako byl pan Klaus a pan Langer. Pana P. Havlíčka: Snižte platy všem, kteří mají být stejně jenom pokorní služebníci lidu a dávejte jim větší odměny až podle výsledků jejich práce.

Pana Sládka: snižte administrativu na jednu sedminu a raději plaťte podporu – než toto umělé udržování zaměstnanosti.

Máme skutečné vůdce, byt i s chybami – jako je pan Konvička. Pan Keller, který má za to, že snad trochu zlidští bruselského molocha, pana pátera Pithu, který říká do očí všem, tvrdou pravdu.

Dokonce i pan Okamura, kterému je vyčítáno, že je jenom půl Čech. Že je to náš český samuraj. Můžeme však být naprosto hrdí, že ho máme. Je v dobré společnosti polovičních Čechů, jako pan Kriegl, Dubček, Jan Masaryk, i jeho táta, který byl přeci jen dost ovlivněný svojí ženou, Američankou. Žižka, který celý svůj život sloužil pro polského krále a mnoho dalších tzv. „polovičních“ Čechů. Okamura je v dobré společnosti a celý národ může být hrdý na to, co už dokázal, a co ještě dokáže. A to i přes ten obrovský odpor hloupých, tzv. skutečných politiků – ukecaných a mocných. Je to další maják našeho národa.  Takových je u nás mnoho, a pomohlo by věci, kdyby se v několika bodech všichni sjednotili za panem Zemanem, když už nemohou se sjednotit, se vším všudy.

Naprostou pravdu má pan president Jedlička, z Liberlandu, že s odporem vzdycháme, když za nevolnictví, panská chasa diktovala poddaným tzv. desátky. Museli odevzdat jednu desetinu toho co vyprodukovali. Jaká to hanba takového režimu! … A sami dnes platíme šestkrát tolik. Víc jak polovinu, co výrobci vyrobí, odevzdají státním zlodějům. Neziskovky a přerozdělování peněz je svinstvo na národech.

Evropa údajně stojí na křesťansko-židovských základech. Však k čemu jsou nám kostely, když víra upadá, k čemu jsou nám zbraně, když nemáme muže, kteří by byli ochotní je zvednout pro svou víru a svůj stát. Je mnoho pravdy ve slovech pátera Pithy, v jeho projevu v kostele Svatého Víta. Je mnoho pravdy abychom se rozhodli, co vlastně chceme, a eventuálně posílili naši víru. Víru našich otců a předků. Především naší vlastní vírou můžeme odrazit zábor naší země jinověrci. Zrovna tak jako byla odražena vlna Tatarů, a Turků. Jestliže chceme, aby tato zem, – naše zem, patřila našim dětem a vnoučatům, musíme se bránit. My se dnes musíme postavit jinověrcům. O to více, o co je národní vedení na hniličku a nemá potřebnou páteř napravit protilidové jednání vladařů. Mám problém s prodejnými zrádci, kteří propagují jakési naše vlastní míšence, aby naše ženy obcovali s muslimy, jen proto, aby tito vladaři měli dost poddajných otroků. Aby se jim skrze daně sypali prašulky do jejich nenažraných tlamiček. Jako bychom mi Češi nebyli už dost poddajní!

Vyčistit naši zem nejen od nepřizpůsobivých emigrantů, ale především od všech těch parazitů a výše uvedených nešvarů, je dlouhodobý úkol nového roku, a přeji vám v tom pomoci Boží. Právě to by bylo ukázání křesťanského přístupu problémů. Přeji vám hodně zdaru v tomto nelehkém úkolu.

Čtěte projev pana pátera Pithy, který je skutečným národovcem, v kostele Svatého Víta.

http://gloria.tv/media/QrketPv4z4U

 

Pastýřský List napsal Vlastimil Macek Bača