Pan prezident opět „nezklamal“ a zahrnul nás obvyklou dávkou floskulí a více či méně skrytých manipulací. Vyhnul se většině témat, která hýbou naší společností, a nepředložil žádnou novou vizi. Nakonec, bylo by asi naivní očekávat něco jiného od jednoho z hlavních strůjců současného marasmu.

Chci v této úvaze především poukázat na to, jakým způsobem se vyjadřuje k ovlivňování veřejného prostoru z pozic ležících mimo politické strany. Srovnejte:

2011: „Nepodléhejme hlasům těch, kteří si libují v pesimismu, v neustálé kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hlasům těch, kteří si rozhodnou a rozhořčenou kritikou a tepáním nešvarů budují své ničím jiným neopodstatněné postavení nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, kteří mají zvláštní radost z neúspěchu a nezdaru…“

2012: „…téměř nepřetržitě se odehrávaly ostré politické a mediální souboje, které klidu nepřidávaly. Vedle politických stran se jich zúčastňovaly i různé nátlakové skupiny, které stále nechtějí pochopit, že nelze získávat na úkor druhých a že ústupky v jejich prospěch nelze uskutečnit zcela jiné – v jejich očích spravedlivější – přerozdělení bohatství v zemi…“

Trochu okatá manipulace zvaná generalizace: hodíme všechny do jednoho pytle – kdokoliv pozvedne hlas proti čemukoliv ve veřejném prostoru a nemá pro to mandát vzešlý z voleb, je v lepším případě kverulant, v horším případě nátlaková skupina; kdo kritizuje nešvary, je nepřejícný (asi nepřeje zlodějům jejich kořist) a buduje si tím vlastní pozici…

To vše za situace, kdy na účty korupčníků mizí 200 mld. Kč ročně z veřejných prostředků, kdy je ovládnutím části policie a justice téměř zaručena jejich beztrestnost, kdy tzv. ekonomické reformy slouží jako pouhá zástěrka a příprava pro další korupci, kdy zastupitelské sbory ani úřady k tomu určené neplní své kontrolní funkce, kdy je vyšetřováno pro podezření z korupce několik členů vlády, vrcholných politiků nejvýznamnějších partají i sám pan prezident …

A aby to nebylo málo, tajemník prezidenta Jakl prohlásil: „Myšlenkový koncept občanské společnosti se v podstatě kryje s ideologií fašismu." Stalo se tak na semináři Centra pro ekonomiku prezidenta Václava Klause na téma „Občanská společnost-nepřítel svobodného občana?“. Chtějí snad postavit jakékoli ovlivňování veřejného prostoru z občanských pozic mimo zákon?

Je jasné, že pojem „občanská společnost“ není jasně definovaný a je v tomto smyslu poněkud „gumový“. Kladu si však jednoduchou otázku: Co může v naší situaci přinést větší škody? Přítomnost aktivní občanské společnosti nebo její absence?

Nepodezřívám pány z Hradu ani z hlouposti, ani z absence vnímání reality. Ani z neznalosti ústavy. Jejich záměrem je udržet občany co nejdéle netečné nebo alespoň zmatené a desorientované. Je totiž stále co krást. A tomu agilní, informovaní a myslící občané moc nepřejí.

A ještě jedna polívčička se tu nenápadně přihřívá: ideologické základy pro nový politický subjekt se startem 2013… Možná z toho ale bude nakonec omáčka, UHO. Univerzální hnědá…

Ne (ne)vážení hradní páni: kverulanti a nátlakové skupiny (chcete-li: občanská společnost), jsou možná poslední nadějí této země.