Toto je opět jeden článeček k zamyšlení. Aby si snad proboha nikdo nemyslel, že jsem proti Uniím, následný článek je na podporu skutečných odborových Unií.

Odborové organizace vedou neschopní lidé, kteří háji hesla minulého století. Dnešní odborář pracuje úplně stejně jako jeho chlebodárci soudruzi kapitalisté, v zájmu svého vlastního sobectví.  Když se pominou vznešená, rétorická slova, tak „uniový vůdce“ chce především: aby ON dostal víc, potom jeho soukmenovci a na konci: Ať vzkvétá naše vlast.  Asi tak v tomto pořadí. Když je hojnost, když je přebytek, tak by to nějaký čas i mohlo fungovat. Zcela stejně, jak pracuje naše skromná, vědecky řízená vláda, která svým jednáním nás dostala na buben.  Snad nevyzradím státní tajemství, když zde sdělím, co si šuškají vrány a cikáni: že během něco málo kolem dvaceti let, tuto zem docela dobře prošustrovali a jsou nejenom na dně, ale trochu pod ním.

Hodnoty skutečně tvrdě kapitalistické, nefungují tady, ani na západě. Nejsem rovnostář, ale určitá pravidla vyzdvihující morální a lidskou důstojnost by měla být zachována. My nepotřebujeme obrovské encyklopedie od právních příživníků. Potřebujeme více boží pokory a znovu objevit desatero přikázání a dost.  To je základ právní profese. Převrácené hodnoty všech těch velkomožných pánů, navrátit do správného sledu: Ať vzkvétá naše vlast, potom moje unie a města, abych já na konci zbohatnul.  

Unie na západě mě překvapily svou jednostranností. Měl jsem možnost být svědkem stávky velké továrny na výrobu hliníku.  My chceme.  A dost. Odbory většinou nevědí a ani nedbají, kolik vydělá podnikatel jejich podniku. Unie se nezajímají, jaké zisky podnik přináší a jestli jejich požadavek neohrozí celý podnik. Jestli kvůli jejich požadavku podnikatel nezvýší cenu výrobku, a tím trochu pomůže roztočit kola inflace, což by měl být základní požadavek všech Unii. Je nezajímá dopad jejich požadavku na společnost. To že chtějí víc, bez znalosti možností podniku, bez znalosti, jestli si nepodřezávají i vlastní větev na které sedí, svědčí o jejich sobectví, o jejich závisti, o jejich plebej ismu.  

Všechny skutečně solidní výdobytky odborů byly vydobyty dvě generace před nynějšími. Dvě generace odborů vlastně nedělají nic pro své odborářské členy, mimo vybírání členských příspěvků a jenom chrní na vavřínech svých předků. Nemůžeme přeci počítat dva roční masopusty, párek s hořčicí a chlebem, tisícikorunové hodinky členům do důchodu, občasnou rekreaci v podobě úplatku a obdobné prkotiny. A to mně hned řadoví členové ještě okřikují: Ty kujóne, dyť mluvíš o tvrdém socíku. Bože, kde ty doby jsou?

            Přitom náplň práce uniových předáků je především jezdit v drahých autech, nebo letadlech na různé sjezdy, sympozia, majálesy a zájezdy. Zvedat kvůli fotkám děti, vykládat jak se mají oni dobře a že to jenom chce systém vyléčit od malé dětské nemoci. Zde je krásné pole působnosti pro „dochtory.“ Dále fotit se, jak stříhají pásku projektů, nebo poniklovanou lopatou obrací půdu, začínajícího projektu. Nic si nezadají  s  politickou ne-representací tohoto státu.

Nejsem rovnostář, ale mám za to, že většina, včetně všech uniových předáků, by měla zvýhodnit především těch necelých dvě stě tisíc skutečně produktivních pracujících, o kterých píše pan Havlíček. Ba co víc, měla by je doslova hýčkat a strkat je do vatičky a být k nim něžní. To i za cenu, že vrchní půl-velitelé si sníží platy o polovinu. To i za cenu, že úředníci se aspoň kapánek uskromní. To i za cenu, že doktoři, vědečtí pracovníci,  Mudr. Judr. a všichni vysokoškolští profesoři si trošku zmenší svoje ego a budou taky pracovat pro to, aby stát fungoval jak má. To, že stát nefunguje, snad není vyzrazení státního tajemství.   

Někdy se divým proč třeba bar, neboli právní unie, včetně Ruské, Ukrajinské, Rumunské, Cikánské, Vietnamské, Romské a Hromské unie nevydá to samé heslo jako soudruzi doktoři:

                                                                     „Děkujeme vám. Odcházíme“. 

Naprostá většina národa by to vzala s povděkem. Je otázka jestli  by se dnes našli vyškolení čeští obchodníci, kteří by nahradili Vietnamské. Jestli by se našli vyškolené a připravené stavební party, které by nahradili Ukrajinské, Ruské, atd. Jestliže nemáme po dvaceti letech svoje kádry, je to chyba především Unií, školní výchovy a vlády.   

Dokonce ani Unie nezajímá „plíživá“ nezaměstnanost. Oni nevidí, že komputery by mohly nahradit další tisíce zaměstnanců a automatizace další statisíce. Oni koukají jak vykulená telata, když automaty vyřazují většinu pracovníků z továren a je jim fuk, že asijské státy vyřazují nejen náš stát, ale celou Evropu. To že jsou unie?  Půl století vláda a unie vědí o komputerizaci, automatizaci.  Místo přípravy a řešení, si pouze sami sobě zvyšují platy, kdyby, nedej bože, tuhle nebo támhle, přišli o korýtka, nebo žlaby.  Koukají nečinně, jak zavírají naše továrny, vyhazují z práce naše dělníky, bourají naše továrny a zadlužují nejen nás, ale i naše děti a vnoučata. Nemusíme vyvážet, když jsme pitomí a nemůžeme konkurovat Číně, ale je na palici dovážet nakládané okurky, zelí, cukr, maso, křišťál, látky, plátna, stroje atd., když jsme jednak měli u nás zařízenou výrobu, a jednak nemuseli jsme zadlužovat i těmito prkotinami naše děti. Navíc naše armáda nezaměstnaných by přeci jen byla podstatně menší. Tam by měla jít podpora – na soběstačnost.

Unie LOK má pravdu, že je na čase aby se probudili. Jenže místo aby napravili nevládnoucí vládu, je až neuvěřitelné, že se zaměřují na vystěhování ze své vlastní země.   Především Unie by měly najít u vlády promrhané peníze a doporučit vládě, jak správněji přerozdělovat měnu, aniž by roztáčeli kola inflace. Udělat to silou svých členů a své prestiže. Kde kdo tvrdí, že vláda ždíme poplatníky víc jak dost. Peníze jsou. Jsou ale špatně přerozdělovány a mělo by se polo-vladařům velice dobře ukázat, kde ty peníze ušetřit. Příkladně pan Macek se sám nabídnul, že udělá práci pro ministra za jedinou korunu, – co vládu přijde na miliony. Navíc by to udělal s daleko větší kvalifikací a daleko poctivěji. Nadto je to bratr doktor – i když mám za to, že je nezaLOKovaný. To je příklad hodný následování. To by měla být práce unií – vyzdvihnout takové příklady.

Proč zrovna LOK se chce vystěhovat? Copak to není jejich vlast? Copak není jejich osobní odpovědnost léčit naše lidi, naše děti a nakonec i naší vládu, od jejich dětských nemocí? Nespletla se Unie, a jejich heslo nemělo původně znít: „Děkujeme vám. Odcházejte“.  Doktoři jsou nespokojení se stavem jejich platů, jejich profese. Se stavem, jak vladaři mají převrácené hodnoty, jak „demokraticky nevládnou,“ jak nikdo z ministrů nemá odpovědnost za nic, jak se nemohou dohodnout na ničem rozumném a co by ukazovalo, že stát je veden. Ano i doktoři mají určitou odpovědnost za neutěšený stav našeho státu. Snad právě proto by se všichni doktoři měli dát dohromady s inženýry, se všemi vysokoškoláky a jako jeden muž vstoupit do jakékoliv opoziční strany a vydat to správné heslo:

                                                           „Děkujeme vám. Odcházejte.“

Dělení národního produktu je zastaralé, protože jestli se splní prognózy, bude se celý národní důchod produkovat jenom a pouze s minimálním počtem zaměstnanců. A co ten zbytek? To mají nezaměstnaní lidé přestat jíst? To máme mít generace profesionálních žebráků, jako mají v USA? To oni mají emigrovat do ciziny a nezatěžovat svými požadavky vládu? Není to tak dávno co se propagovalo: Nezaměstnaní, buďte mobilní. Jděte za prací, kde je. Ale kam mají jít, když už všude všechno se dováží z Číny? Prognostikové už v sedmdesátých letech předpovídali, že taková doba přijde – i bez Asijské záplavy produktů. To ovšem předpokládá cílevědomou přípravu nového způsobu dělení hodnot a daní. Ta doba přišla a je tu mnoho let. 

Prognostikové předpokládali, že existující práce se musí rozdělit mezi existující pracovní sílu toho kterého státu. To ale rozruší existující způsob dělení hodnot a systém daní. Jestliže stát to však neudělá, vydá se v šanci kompletního zániku.   

Ohledně armády. Za socíku to byla velká zátěž a spolu s „Komickou stranou“ vysávala tu malou produktivní skupinu, která tento stát držela nad vodou. Kdysi dávno jsme s našimi důstojníky počítali, jak ta naše armáda je veliká. Vyšlo nám téměř půl milionů. Vězení měla zhruba patnáct tisíc strávníků. To ta malá základna skutečných výrobních sil měla co dělat, aby to vše utáhla. Dnes máme armádu spíš takovou operetní – na přehlídky, na čestnou stráž, a aby sloužila mocipánům za hranicemi nebo politicky.  Čítá na celou zem pouze 16,900 mužů a žen.  Jenže máme dnes půl milionů úplatkářů, podvodníků, zlodějů, tunelářů, akrobatů, pletichářů, profesionálních nerobkošů a celý sněm, který nejméně půl roku nic nedělal, jenom prděl do polstrovaných židlí, bral plné platy a čekal, jak dopadnou volby.  To neříkám já, nebo nějaký blbec, ale tvrdil to náš pan tatíček president, při novoroční řeči. 

                                                       – A jsme tam, kde jsme byli, – ba ještě větší kousek dál.  

      Jenom se divím, kde je policie, kde jsou nejvyšší soudy a taky soudky, do kterých by měli všechny ty nezodpovědné Unie a nezodpovědné vládce naložit, a poslat na Seychelské ostrovy, aby tam s panem Krejčířem, panem Kaufmanem hráli mariáš – a tím daleko účelněji pomohli ozdravět tento stát.

 

Je práce Unií a vlády podložit, že:

 MÍCHÁNÍ RAS A NÁBOŽENSTVÍ NEVEDE KE SMÍRU A HARMONII, ALE KE KONKURENCI NA NOŽE.      Zcela podle pravdy se Muammar Kaddafí vysmál evropským státníkům, že už nemusí nakupovat samopaly a děla, protože nás Evropany už vyřadili čepicemi a plozením.   

     Nepotřebujeme starosty a vladaře, kteří za trochu bohatství prodávají tuto zem. Dokonce chtějí stavět mešity na naší rodné hroudě a jsou tak slepí, že neznají nebo nedbají nedávnou tragickou historii Kosova. Vůbec jim nevadí, že svoje vlastní děti postaví před naprosto stejný problém jako v Srbsku. „To je přeci časově daleko, a kdo bude přemýšlet třicet let do předu, když právě teď několik idiotů shrábne prašule na kořaličku a ať si to děti vyřídí.“  Snad už nemůže být větších idiotů než tyto penězi zaslepené vysokoškolské kreatury. A Unie unisono s vládou mlčí. Koho jiného je ta odpovědnost, než právě jejich.

Ano jsem opoziční extremista! Já totiž nenávidím úplatkáře, nemám rád zloděje, podvodníky, lháře, prospěcháře, nadutce, lichváře, bankovní tuneláře a prodejné korouhvičky. 

                                                       At žije svobodné a nezávislé Česko a Slovensko.