Buďte zdrávi,

první rok koronavirového letopočtu je za námi. O tom, že v učebnicích dějepisu bude rok 2020 uváděn jako mezník mezi dvěma různými epochami lidských dějin, již nemůže být pochyb. Toho si je už většina kriticky uvažujících vědoma. A i ti, kteří bezvýhradně věří všemu, co se říká v televizi, to alespoň tak nějak podvědomě tuší.

Více zde: O virus tu nejde II. – pavelkamas.cz