„Můj dědeček jezdil na velbloudu, můj
otec jezdil na velbloudu, já jezdím v
mercedesu, můj syn jezdí v Land Roveru a
můj vnuk bude jezdit v Land Roveru …
ale můj pravnuk bude muset znovu jezdit
na velbloudu. “

Proč je to tak?

A jeho odpověď byla:

„Těžké časy vytvářejí silné muže, silní
muži vytvářejí snadné časy. Snadné časy
vytvářejí slabé muže, slabí muži
vytvářejí těžké časy.

Mnozí to
nepochopí, ale musíte vychovávat
válečníky, ne parazity. “

A k tomu přidejte historickou realitu,
že všechny velké říše . Peršané,
Trójané, Egypťané, Řekové, Římané a v
pozdějších letech Britové , všichni
povstali a zahynuli během 240 let.

Nebyli podmaněni vnějšími nepřáteli;
uhnily zevnitř.

Amerika nyní překročila hranici 240 let
a hniloba začíná být viditelná a
zrychluje se. Minuli jsme roky Mercedesu
a Land Roveru… velbloudi jsou na obzoru.