Každý z nás neseme odpovědnost za svá rozhodnutí. Za sebe, v rámci rodiny, v zaměstnání, i v podnikání. Pro státního úředníka toto základní lidské pravidlo ale neplatí.

Teď se asi ptáte, jak je to vůbec možné? Odpověď zní: v naší zemi je zřejmě možné vše a současná politická garnitura na tom nehodlá nic měnit. V minulých dnech naše slavná sněmovna shodila pod stůl návrh zákona o odpovědnosti úředníků, který měl podstatným způsobem změnit míru jejich odpovědnosti v případě, že svým jednáním či rozhodnutím způsobí škodu. Zákon se měl dotknout všech státních zaměstnanců, politiky nevyjímaje.

Hlasování o tomto zákoně odhalilo pravou tvář politického svinstva, které hájí a reprezentuje jen vlastní zájmy, podle nichž se následně řídí celý stát.

Jak poslanci hlasovali: Kromě třech poslanců byli z řad ČSSD všichni proti, z ODS nezvedl ruku pro tento návrh nikdo a komunisti se pro jistotu zdrželi hlasování, čímž dali jasně najevo, že jsou také proti přijetí zákona. Pokud ještě někdo doposud pochyboval o tom, že náš stát řídí kmotrovská mafie, která je složená z bandy prohnilých, zkorumpovaných, a hlavně nezodpovědných, poslanců, má dnes před sebou hmatatelný důkaz.

Dalším důkazem o nepoctivém počínání poslanců je zamítnutí návrhu na zrušení nestoudné imunity a nesení ekonomické a trestněprávní odpovědnosti za svá rozhodnutí, a to již patnácté v řadě. Položme si jednoduchou otázku: Zvedne ruku pro takovýto zákon poslanec, který má čisté svědomí? Odpověď zní: ANO. Proboha, koho jsme to tedy zvolili, vždyť oni doslova pohrdají celonárodním míněním a nehodlají za nic zodpovídat…! Za tento šlendriánský přístup pobírají nemalý peníz, který by měl být obrazem jejich odpovědnosti, serióznosti a odbornosti. Bohužel nic z toho tato skvadra neumětelů ve vztahu k řízení státu nenaplňuje. Náš stát je zadlužen, rozkraden a skoro každý den se dozvídáme o dalších a dalších narůstajících dluzích, daních, poplatcích a s tím souvisejícím nehorázným růstem cen všeho.

Sledujeme-li hlasování ve sněmovně, jsme svědky neskutečného tragikomického divadla, které nemá nic společného s odpovědným státotvorným jednáním poslanců ve prospěch celé společnosti. Jde pouze o cílené pošlapávání morálních lidských hodnot ve prospěch lobbistických struktur řízených kmotry. Politická jednání se dostala na nejnižší úroveň handlu, kdy se politici neštítí směňovat mezi sebou jakýkoliv zákon bez ohledu na jeho potřebu a prospěšnost národu, to vše jen proto, aby uspokojili požadavky lobbistických finančních skupin v pozadí.

Vážení, z toho, jak se chová takzvaná elita národa, která má být morálním a vědomostním vrcholovým potenciálem celé naší společnosti, se mi zvedá žaludek. Vědomí, že za naše nemalé peníze tito lidé nevykonávají svoji práci odpovědně a že si v podstatě zaměnili veřejné poslání a povinnost za svůj bezostyšný byznys, se odráží ve stavu celé naší země a je třeba, abychom my, voliči, v příštích volbách těmto darebákům vystavili spravedlivý účet.

Petr Havlíček