Představenstvo Agrární komory okresu Ústí nad Orlicí
se na svém jednání rozhodlo vyslovit svým spoluobčanů veřejnou omluvu.
 
 
Vážení spoluobčané České republiky!
 
My, zemědělci okresu Ústí nad Orlicí, se omlouváme Vám, českým spotřebitelům
za to, že na trh dodáváme již méně než polovinu vepřového. Přitom ještě před rokem 2004 jsme dodávali více jak 83 % . Vy teď proto musíte jíst dioxinová prasata ale i vejce (nebo řešíte dilema, zda tato klobáska, páreček, masíčko je dioxinové).
 
Tento stav českého agrárně potravinářského sektoru je výsledkem všemi vládami ČR promyšlené dlouhodobé „antikoncepce“, kdy politika našeho státu vede nás, vaše zemědělce k tomu, abychom pro vás nic nevyráběli. Žádná věcná argumentace Agrární komory, ale i ostatních nevládních zemědělských organizací na ochranu spotřebitele, nebyla brána v potaz. Půdu prodáváme s doporučením politiků cizincům a k nám se bude dovážet „odpad“ a potraviny pochybné kvality.
 
Omlouváme se vám, českým spotřebitelům, za naše politiky (ti by to nikdy neudělali), že pro naši republiku takto nevýhodně vyjednali vstupní podmínky a to takovým způsobem, že ve svých tradičních komoditách, jako je vepřové maso, cukr, brambory, ale také drůbež a dokonce i mléko! již nejsme soběstační. A vy, spotřebitelé, si teď můžete užívat, díky těmto pro republiku “výhodným“ rozhodnutím, nakupování salmonelových kuřat, dioxinových prasat a vajec, pochutnat si na životu nebezpečných paštikách apod. 
 
Chceme se také omluvit za naše státní kontrolní orgány, jak skvěle pracují a myslí na své občany, a to tak, že nám sem dovolí dovézt kdejaký brak. Tyto orgány nejsou schopny ani ochotny na ochranu národních zájmů myslet, realizovat je a díky tomu zde je i současná dioxinová situace.
 
Omlouváme se Vám, českým spotřebitelům, za tyto námi všemi občany placené úředníky v čele s hlavním hygienikem, který dovozům pouze přihlíží a ředitelem veterinární správy, ČOI, SZPI, kteří nám sem toto „kvalitní“ zboží a suroviny nechají beztrestně pod jejich dohledem a kontrolou dovézt. Dokonce, jak se ukázalo, se někteří z nich nestydí do medií naprosto beztrestně lhát o bezpečnosti dovezených potravin.
 
Omlouváme se nám všem, co žijeme v českomoravské kotlině, za nečinnost vlády a jejích ministrů, ale vidíme, že zde vládnou úředníci a vláda či ministr nemají sílu s tím něco udělat, prostě zde již dlouho nevládl někdo, kdo by to myslel s občany a spotřebitelskou veřejností dobře. Tito občané se zasloužili o to, že úředníci sedí na teplých místech, kde se jich i úsporná opatření pramálo dotýkají.
 
„To nejlepší“ naši spotřebitelé mohou teprve očekávat, lze předpokládat, že objem zlikvidovaných chovů „dioxinových prasat“ v Německu s odstupem času skončí v  supermarketech zahraničních vlastníků v akcích vyzývajících spotřebitele k neodolatelnému nákupu.  
 
 představenstvo Agrární komory okresu Ústí nad Orlicí
 
 
 
 
14.ledna 2011 v Ústí nad Orlicí