Organizační struktura Poslanecké sněmovny a jejích výborů. Neuvěřitelné !
(to je šílené – jen pro silné povahy !?!?!?!?)

– Stálá delegace Parlamentu do:
– Středoevropské iniciativy
– Meziparlamentní unie
– Parlamentního shromáždění NATO
– Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
– Parlamentního shromáždění Rady Evropy

– Stálá komise pro:
– práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
– Ústavu České republiky
– Rodinu, Rovné příležitosti a Národnostní menšiny,

– Stálá komise pro kontrolu:
—————————————–
– činnosti Bezpečnostní informační služby
– činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
– činnosti Finančního analytického úřadu
– činnosti Vojenského zpravodajství
– poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
– činnosti Národního bezpečnostního úřadu
– použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob
a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
– činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
– Vyšetřovací komise k OKD !
– Volební komise
A pak také:
– Hospodářský výbor
– Výbor pro evropské záležitosti
– Kontrolní výbor
– Výbor pro obranu
– Mandátový a imunitní výbor
– Výbor pro sociální politiku
– Organizační výbor
– Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
– Petiční výbor
– Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
– Rozpočtový výbor
– Výbor pro zdravotnictví
– Ústavně právní výbor –
– Výbor pro životní prostředí
– Volební výbor
– Zahraniční výbor
– Výbor pro bezpečnost
– Zemědělský výbor

A to není všechno. Zmohli se i na podvýbory!
– Podvýbor pro dopravu
– Podvýbor pro energetiku
– Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
– Podvýbor pro letectví a vesmírný program
– Podvýbor pro ochranu spotřebitele
– Podvýbor pro podnikatelské prostředí
– Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
– Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
– Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení, nebo udělení státních vyznamenání
– Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
– Podvýbor pro svobodu slova a média
– Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
– Podvýbor pro daně, cla a loterie
– Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
– Finanční podvýbor
– Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
– Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
– Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
– Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
– Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
– Podvýbor pro vězeňství
– Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
– Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
– Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
– Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
– Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
– Podvýbor pro válečné veterány
– Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
– Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
– Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
– Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
– Podvýbor pro kulturu
– Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
– Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
– Podvýbor pro regionální školství
– Podvýbor pro sport
– Podvýbor pro vědu a vysoké školy
– Podvýbor pro bytovou politiku
– Podvýbor pro cestovní ruch
– Podvýbor pro e-Government
– Podvýbor pro veřejnou správu
– Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
– Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
– Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení
vědy a praxe
– Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
– Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
– Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
– Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
– Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
– Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
– Podvýbor pro udržitelný rozvoj
– Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
– Podvýbor pro styky s krajany
– Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
– Podvýbor pro lesní hospodářství
– Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
– Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
– Podvýbor pro rozvoj venkova
– Podvýbor pro vodní hospodářství

Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů!
Každý, či každá by měl, či měla mít předsedu a místopředsedu.
Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně.
Komise, delegace, výbory a podvýbory totiž potřebují samozřejmě také členy.
Počítejte sami – to je netáhel … a pak, že si důchodci stěžují na nízké důchody ….
Připomíná mi to umírající starý Řím. Tam se taky množili úředníci jako krysy !!!
Ten, kdo poctivě pracoval, byl pro smích. Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno
možné, jen né poctivě vyrábět a pracovat.
Mimochodem, už je těch, co umí něco vypěstovat, sklidit, či vyrobit jen 800 tisíc.
Což je 8% obyvatelstva ČR.
Co myslíte, není to tristní? Když si navíc představím všechny ty studenty vysokých
škol naprosto nevalné úrovně, tak je mi zřejmé, proč budoucí důchodci nebudou
mít důchody.
Navíc se nám silně množí nepracující etnikum žijící na dávkách.
Vystudovaní, kteří nic neumí, jsou schopni pouze práce v neziskovkách, takže těch
8% se ještě smrskne.
Vidíte nějakou zářnou budoucnost, kterou nám hlásají tito politici? Já ne…
====================================================================
P.S.: po přečtení tohoto materiálu mě tak nějak přestal trápit můj seniorský věk.
-vd-