Jejich funkce je většinou málo koordinovaná, a když tak většinou jen ze strany ES, která uplatňuje na orgány ČR vyšší nároky než česká vláda nebo český parlament.

Obecně platí, že od listopadu 1989 počet úředníků na jednotlivých ministerstvech, dalších státních orgánech, krajských a okresních úřadech je podstatně vyšší, než byl před listopadem.
Přitom náš demokratický stát není direktivně řízen jako za totality, nýbrž jen usměrňován v rámci zvoleného typu demokracie a volného tržního hospodářství, takže by vlastně některá resortní ministerstva vůbec neměla být zřízena.