Rád bych touto cestou vyjádřil spokojení s výsledkem letošních parlamentních voleb. Jsem od začátku volič pravicově orientovaných stran ze dvou zásadních důvodů: 1) Podpora podnikání – jen spokojený podnikatel vytváří pracovní místa, 2) absolutní nesouhlas s progresivním zdaňováním příjmů… Jsem rád, že vznikly nové alternativní pravicově orientované politické strany, které byly podpořeny  vysokým mandátem voličů, jsem rád, že voliči naprosto jasně řekli nabubřené, zkostnatělé a arogantní ODS, pokud se nezměníte, končíte… Vlastně jsem rád, že neklaply předčasné volby… Je to jednoznačný vzkaz obyčejných lidí „něco (všechno) děláte špatně, máme vás dost“. Jsem rád, že v čele ODS pravděpodobně vstane Petr Nečas, přijde mi jako slušný člověk. Popravdě řečeno mě letos stálo před očima pouze jedno slovo „Změna“, poprvé jsem nevolil ODS… Chtěl bych jen říci, jako jeden z mnoha, že nejdůležitějším úkolem dnes vznikající trojkoalice bude obnova důvěry v politiku jako takovou, zjednodušení, zeštíhlení a hlavně zefektivnění a provázání systému ve všech jeho úrovních a oblastech, lidé musí znatelně poznat, že se jim vyplácí žít v naší republice a že je jim zde dobře, jsem si jistý, že toto vznikající trojkoalice ví, alespoň nyní, a skutečně doufám, v zájmu nás všech, že jí to nesemele a nedojde zase jenom k rozdělování medvěda uloveného v 05/2010… Podle mě mají pravicově smýšlející politické strany poslední šanci… Nemusíme chodit příliš daleko, abychom věděli jak z toho ven… Podívejme se na příklad jednoho z největších, možná největšího podnikatele naší tehdejší Československé republiky, na obuvníka Tomáše Baťu a jeho jedinečný systém řízení podniku a pokusme se ho aplikovat na úroveň státu. Systém je dle mého názoru nesmrtelný a platný napříč celým bytím člověka a generacemi… Připomeňme si jeho dvě základní pravidla: 1) Vybuduj člověka, on vybuduje podnik, 2) Jednou z nejlepších motivací člověka je spravedlivá odměna… Zainteresujme zákonodárce na zisku, ale i na ztrátě, jedině pokud jsou oba tyto výkonnostní prvky pohromadě, systém funguje…  vytvořme systém založený na jednoduchých a platných principech… a jeho následné rozpracování bude také už jen jednoduché…. Síla je v jednoduchosti, zesložiťování je vždy cílené a účelové …