Uprchlíci? „Ne. Jsou to někým řízení vetřelci!“ Jako řízenou likvidaci evropské konkurenceschopnosti vnímá migra ční krizi vedoucí projektu Péče o válečné veterány, účastník mis í OSN v bývalé Jugoslávii a Kurdistánu plukovník Pavel Skácel: „Ti, kteří hovoří o infiltraci do Evropy a potřebnosti multikulturalismu, jsou buď pod fetem, nebo naprosto neví, o čem mluví.“ V rozhovoru pro ParlamentniListy.cz popsal Skácel osobní zkušenosti z muslimských zemí a vzkázal: „Náš národ není druhá liga.“

Některé státy osmadvacítky vidí přerozdělování uprchlíků jako jediné řešení krize, další zase argumentují, že v př ípadě schválení kvót se do Evropy pohrnou miliony běženců, Rakousko přestalo udělovat azyl… Co si myslíte o povinných kvótách?
O žádných kvótách bych raději vůbec nehovo řil. Množství uprchlíků je bezbřehé a doplatili bychom na naši pseudohumanitu, kterou se snažíme propagovat. Podle fotografií, které sem tam problesknou, nenazývám tyto lidi uprchlíky ale vetřelci. Uprchlík nemá u sebe počítač nebo tablet, nestěžuje si v ubytovacím zařízení, že mu chybí wifi, že se nudí, nechce, aby mu někdo zajišťoval úklid. Jsou to vet řelci a mezi nimi bude i celá řada lidí, které někdo velmi dobře zaplatil. Vůbec to, že se dostali na loď, stálo zcela jistě dost peněz. Nejsou to uprchlíci, jde o invazi. Přicházejí mladí kluci. To je časovaná tikající bomba v každém státě zvlášť. Oni se nebudou snažit včlenit mezi nás, naučit se jazyk, budou se sdružovat a vykládat, co je všechno u nás špatně a co je potřeba změnit.
Když hovoříte o tom, že migrace může být „zaplacená“, domníváte se, že někdo přesuny promyšleně řídí a organizuje?
Nějaký prediktor evidentně ví, co dělá a chce dosáhnout toho, aby Evropa nebyla tak konkurenceschopná, jako je dnes. Na otázku, o čem mluvím, ať si odpoví každý sám, kdo tento rozhovor čte, vaši čtenáři jsou dost chytří. Irák byl kdysi hradbou proti snahám šiítů proniknout a ovlivňovat dění, řekněme, ve zbytku světa. Pamatuji si, že i ten chudák zavražděný Kaddáfí byl určitou hradbou na severu Afriky. Přes Libyi bylo těžké putovat a organizovat tam nějaké převad ěčské gangy.
Zdá se mi, že lidé, kteří hovoří o infiltraci do Evropy a potřebnosti multikulturalismu, jsou buď pod fetem, nebo naprosto nev í, o čem mluví. Nikdo z nich na místech, odkud tito lidé přich ázejí, nebyl. Popíši vám jednu zkušenost. Pamatuji si naprosto přesně, jak jsem byl v roce 1995 v kurdské vesnici. Seděli jsme, družn ě povídali, tedy podle toho, co nám hadží dovolil. Jídlo a také celou debatu totiž ovlivňoval člověk, který kdysi byl v Mekce, a tím dostal nezadatelné právo do všeho mluvit. Padla tenkrát otázka: „V íte, kde je Dubí?“ A následovalo vysvětlení: „Tam je vlaková zast ávka, ze které se nejlépe a nejsnáze dá přejít do Německa.“ Už tohle vystihuje, že exodus byl plánovaný dříve. Ti lidé ho plánovali a byli o něm cíleně informováni. Někdo jim informace přinesl. My, teď, když nazrála doba, exodu čelíme.
Objevují se obavy ze zničení evropské myšlenky, poštvání lidí pro EU. Hrozí v důsledku aktuální situace to, že by se náš život i kultura výrazně do budoucna pozměnily?
Bezpečně. Kulturní identita s námi roste od okamžiku, kdy jsme začali hrát kuličky. Oni kuličky nehráli, museli se rvát každý den o chléb vezdejší. Člověk v určitém prostředí vyr ůstá, a to ho ovlivňuje. Trvám na tom, že jsou to někým řízení vet řelci. Ať mi tuhle myšlenku někdo vyvrátí, rád se nechám poučit.
My se na vše díváme z našich veledůležit ých výšin a dálav našeho pseudozápadního myšlení. Tam to ale nefunguje. P ředstavte si, že jdete pětkrát denně do mešity, kde je vám vtloukáno po řád to samé: „Jdi! To je země, která nám jednou bude patřit. Je to země pro nás přijatelná a kde žijí dostatečně hloupí lidé, kteř í nám vyhoví.“ Mimochodem, když nepřijdete do mešity alespoň jednou nebo dvakrát denně, prohlásí vás za špatného muslima. Pokud někdo v zeměpisných šířkách, o kterých mluvíme, rozšíří, že jste špatný muslim, nikdo k vám nepřijde na návštěvu, nikdo vás nepozve, nikdo nezaměstná nebo se nenechá u vás zaměstnat a budete zcela sociálně vyloučení. Ostatní s vámi kontakt nenaváží, protože by dostali stejnou nálepku. Takto to funguje. Pochopil jsem, že není úniku. Pozor, islám není křesťanství, oni do mešity chodit musí! Samostatné myšlení lidí se tímto eliminuje, imám vše řekne, vše vysvětlí, žádná evangelia tady neplatí, hlavní je výklad toho, kdo vede bohoslužbu.
Předpokládám, že vycházíte ze zkušenosti z misí nebo se věnujete více situaci v muslimském světě.
Nevycházím pouze z toho, co jsem zažil na mis ích. Každoročně se do míst, o kterých mluvím, snažím vrátit. Například Bosna a Hercegovina podle mě začíná prorůstat radikálními postoji. Přišli tam lidé, kteří ovládají pouze islám. Podle mého názoru se schyluje i k oddělené výuce děvčat a kluků. To, co se děje, je velmi promyšlené, a každý, kdo chce situaci správně pochopit, ji musí pečlivě a dlouhodobě studovat. Bohužel Evropa nemá osobnosti, které by dokázaly situaci vyhodnotit. Ohrožení opravdu vyžaduje lidi, kteří chtějí sledovat zájmy Evropy, jenže politici uvažují jen o vlastních výhodách.
Italský premiér Matteo Renzi vysvětlil, že kdy ž se EU na přerozdělení běženců nedohodne, začne jim jeho země vydávat dočasná víza, která jim umožní cestovat do dalších států schengenského prostoru, tedy i do České republiky. Jak tuhle výhrůžku vnímáte?
Pokud by se situace vyvíjela takto, nebyla by to v první fázi špatná varianta, protože běženci by šli spíš do Německa. Do budoucna ale vývoj nepřinese nic dobrého. Opět přidám vlastní zkušenost. Často jezdím do Teplic a tam existuje určitá komunita. Chovají se naprosto sebevědomě. Pokud bych přišel do cizí země, myslím, že by mi pokora nechyběla. Jenže oni byli zvyklí poslouchat náčelníka kmene, který vydal befel k postupnému obsazení Evropy a tento hlas oni poslouchají. Neposlušní Češi, Slováci nebo rebelující Poláci takovému přístupu nikdy neporozumí.
Co říkáte argumentům, že lidé utíkají před válečnými konflikty, a proto bychom jim měli pomoci? Co tedy alespoň částečná selekce?
Ne. Souhlasím s tím a jsem sám ochoten přisp ět na to, aby se toky zbraní, které jdou do všech problémových oblastí zastavily nebo zmírnily. Souhlasím s tím, aby se lidem pomohlo přímo v místě bydliště, řekněme výstavbou škol, osvětou nebo kopáním studní a bojem proti malárii. Může vzniknout transparentní fond a klidně na něj budu přispívat. Ať se zastaví válka v Sýrii, Eritreji, ať se zkoumá a potrestá ten, kdo ji vyvolal! Na to páky máme a vojenské prostředky také. Ale nechat vydělávat někoho na lidech, kteří se přepravují přes moře, dávat do novin srdceryvné, podle mě idiotské články, o tom, kolik se jich utopilo… Vůbec mě to nedojímá. Ti lidé věděli, do čeho jdou. Exodus je někým řízen.
Co když uzavřeme hranice, postavíme armádu, rozpadne se Evropská unie, protože jablkem sváru nebo poslední kapkou se stane právě názorová neshoda v souvislosti s příjímáním uprchlíků? Tímto tahem se zbavíme sounáležitosti, nepočítám případn é ekonomické následky. Bylo by reálné žít takto v podstatě v izolaci?
To je těžká otázka. Myslím si, že Evropská unie se rozpadne sama o sobě. Na lodi Evropa chybí chytrý kormidelník, který by útesy doby dokázal bez ztráty pádel a plachet obeplout. Vytvořilo se soustát í, neodvolatelné orgány, oni diskutují o věcech jen jako, nesestoupí na matičku zem, aby si poslechli názory lidí, na to nemají čas. Moment nařízené imigrace k rozpadu Evropské unie jistě může výraznou měrou přisp ět. Jak narostou problémy, povede to k sociálnímu pnutí. Myslím, že se to projeví u voleb. Pevně věřím, že v Itálii určitě. Lidé se budou muset zajímat o to, koho volit. Evropská unie je ve velkém nebezpeč í, ale lidé, kteří jsou v jejím čele, si to vůbec neuvědomují. Je mi daleko sympatičtější náš pan prezident, který nepopulisticky říká to, co si lidé myslí.
Jak si ale situaci představit dál? Bude u nás p řibývat uprchlíků, přibude sociální pnutí, budou hrozit občanské v álky a budeme doufat, že ns zachrání nějaká nová politická garnitura? Pak se můžeme dočkat také extrémistů, kteří jediní budou umět chytit situaci pevně do ruky?
Neřekl bych, že extrémistů. Věřím tomu, že i politici ve vládnoucích stranách budou muset časem pochopit, že je třeba zvednout hlas a přestat přikyvovat stejně jako politici v Bruselu. Občanská válka je nejhrůznější konflikt, který může existovat, říkejme případné situaci raději nepokoje ve velkoměstech. Musím přiznat, že se mi tato slova až špatně vůbec vyslovují… Musí dojít k tomu, že opravdoví odborníci situaci vyhodnotí a opravdoví poradci poradí, jak situaci řešit. Způsob řešení je podle mého názoru jediný, a to vzkázat imigrantům: „Zůstaňte tam, kde jste! Jestli chcete, přijeďte na návšt ěvu, poradíme, případně přispějeme na řešení problémů u vás.“ Jinou alternativu nevidím.