Začal jsem sbírat informace o předsedovi KDU-ČSL, neboť
jeho politická figura začíná nabývat globálních rozměrů za mořem a
zřejmě je adeptem na převzetí americké „lobby branch“ v ČR po
neschopném a senilním Karlu Schwarzenbergovi. Aktuálně.cz dnes uvedl
anglický článek, týkající se Bělobrádka v USA. Na konci článku je
informace, že v USA je na pozvání přímo amerického ministerstva zahraničí,
přičemž pozván byl už počátkem roku. Koincidence s volbami a sestavováním
nové vlády je prý čistě náhodná. Bělobrádek se zúčastňuje dvoutýdenní
nalejvárny (internshipu) – International Visitor Leadership Program.

A co k tomu říkají samotné webovky tohoto programu? Stránky sděluji,
že pan Bělobrádek se zaměří především na zahraniční politiku USA a
globální otázky. Opět se připomíná, že jde o pozvání z amerického
ministerstva zahraničí. Za pozornost stojí i informace o tom, že
celá akce, na rozdíl od jiných projektů ministerstva, je pouze pro
zvané! Už posledně jsem tady uváděl, že součástí pozvání je i
setkání s členy Council on Foreign Relations, tedy organizace Madlenky
Albright, nicméně dnešní podrobnosti získané z webu ukazují, že nejde
jen o setkávání s neziskovkami, ale jde přímo o projekt pod hlavičkou
US Department of State (= Ministerstvo zahraničních věcí USA), a to je teda mega průser!

Po prostudování toho mála, co je na webu (a je toho opravdu velmi málo
ohledně této akce a konkrétních jménech účastníků), nezbývá než
konstatovat, že jde o lobbyistický trust formátu Bilderberg, tedy
ideová hospodářsko-mocenská platforma pro zákulisní hráče nejvyšších
politických kruhů zemí celého světa, kdy americké ministerstvo
zahraničí si zajišťuje de facto loajální operativce pro protlačování
amerických zájmů v daných zemích. Současný americký režim si vytváří průběžně
druhou kolonu, vedle oficiálních vztahů se spojenci, také porady a
tato setkání s potenciálními představiteli opozice či menšinových
stran s vlivem na vládní rozhodnuti ve všech zemích. De facto, dle
platných zákonů v ČR, takováto činnost politiků by měla být v hledáčku
kontrašpionáže (BISu), neboť zde hrozí narušení bezpečnostní
integrity našeho státu skrze „trojskou politickou moc“.

Lidé v nejvyšší politice by nikdy neměli dostávat bezpečnostní
prověrku, pokud se někdy zúčastnili takovýchto nalejváren. To, že teď
v přímém přenosu se politického školení pod hlavičkou ministerstva
zahraničí USA účastní člen budoucí koaliční vlády ČR, je skandální
a nebylo by od věci podat podnět kontrarozvědce.
Bělobrádek je bezpečnostním rizikem pro tuto zemi!

(Tento článek přišel emailem)