Svetové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. apríla 2024 správu, podľa ktorej až 98 percent svetových centrálnych bánk súhlasí s implementáciou bezhotovostnej spoločnosti odstránením fyzickej hotovosti a prechodom na digitálnu menu centrálnej banky (CBDC).

Více zde: Podľa novej správy WEF až 98% centrálnych bánk chce odstrániť hotovosť a zaviesť digitálnu CBDC menu (badatel.net)