Vážení sympatizanti, příznivci a uživatelé Pozitivního světa.

Když jsem před rokem a půl zakládal tuto společnost, netušil jsem, že svým obsahem, tedy převážně kritikou našich současných poměrů, osloví tisíce občanů. Přirozeně jsem doufal, že naše snaha bude jedním z podnětů, které probudí v českém národu požadavek na provedení změn, po kterých česká společnost volá. Od samého počátku bylo mým cílem sdružit občany a vzájemnou spoluprací a rozumem dosáhnout pozitivních změn, tak, aby se našemu národu dařilo lépe. Tento cíl se postupně začal naplňovat a tak, jak přibývali sympatizanti a uživatelé, přibývali i další- občanská hnutí a iniciativy, které se hlásily ke společným myšlenkám a cílům. Z těch, se kterými spolupracuje Pozitivní svět již řadu měsíců, mohu jmenovat především následující: Vyměňte politiky, NEO 2011, Apropos a Česká konference.

Dnes před vás předstupuji se zásadním rozhodnutím, a tím je podpořit pana Andreje Babiše a jeho výzvu ANO 2011, jež svým obsahem a pojetím koresponduje s mými postoji a názory ohledně neutěšeného stavu naší společnosti. Z mého pohledu občana, starosty a podnikatele se jedná o člověka, který pro naši společnost vykonává velmi potřebnou službu jak v oblasti vytváření tisíce pracovních příležitostí, tak značné produkce daňových odvodů. Tím, čeho si na Andreji Babišovi cením ze všeho nejvíce, jsou jeho občanská statečnost a odvaha postavit se současnému establishmentu s otevřeným hledím, i přesto, že mu to, zejména po finanční stránce, není zapotřebí. Jeho odvážné občanské rozhodnutí změnit neutěšený stav české země vnímám jako krok pozitivním směrem a protože jeho kritika je směřována i do oblastí dělení státních výnosů (RUD) a podpory místních samospráv, podporuji výzvu ANO 2011.

To, že pro řadu významných osobností z celého spektra občanské společnosti je pan Babiš přijatelnou a uznávanou persónou, je patrné ze seznamu tisíců podporovatelů, kteří se již pod tuto výzvu podepsali.

Výzva ANO 2011 přichází dle mého názoru v ten pravý čas, kdy se naše politická scéna boří do stále většího bahna korupce a politické neschopnosti a já věřím, že občané tuto výzvu uchopí a společně se podaří posunout naši zemi pozitivním směrem.

Za Pozitivní svět Petr Havlíček, zakladatel