Stačil jednoduchý trik. Vzít vzorec, kterým ministerstvo financí počítá přínos elektronické evidence tržeb, a přesně ho replikovat na obory, kde vůbec není EET zavedena. A jak se ukázalo, neexistující evidence „pomohla“ výběru daní i tam. Respektive nepomohla. Michal Škop ve své analýze, kterou představili Piráti, usvědčuje ministerstvo financí přinejmenším z fantazírování.

Více zde: https://www.euro.cz/politika/pomohla-eet-k-vyssimu-vyberu-dani-cisla-jsou-vymyslena-upozornuje-analyza-1438392?utm_source=euro_cz&utm_medium=newsletter&utm_campaign=clanek