Tak jak jsou lidé schopni hodnotit člověka podle jeho vlastností a vyvodit a určit jeho pozitiva a negativa, to samé lze aplikovat na jakoukoli společnost, firmu a také stát neboť vše se skládá z jednotek zvané lidi. To nejpodstatnější, co je třeba, sledovat při hodnocení jakékoliv společenské nebo výrobní struktury je hlava. Neboli ten kdo strukturu tedy společnost řídí. Pokud v čele firmy, společnosti a státu stojí osoba, která nemá dostatečné množství pozitivních vlastností, je to vždy velký problém, neboť právě  morální hodnoty osoby nebo osob stojících v čele společnosti jsou základním pilířem všech dalších potřebných složek, ukazatelů a výstupů každé firmy nebo společnosti.