Aristotelés kdysi řekl: „Kdo se neúčastní veřejné debaty, týkající se základních problémů, žije mimo obec, ten se musí buď povznést na úroveň bohů, nebo klesnout na úroveň zvířete. Obě možnosti jsou pro společnosti velmi zrádné."

Dnes Vám překládám Výzvu NEO 2011, kterou jsme připravili s přítelem Janem Hnízdilem. Je to platforma občanského vzdoru.

VÝZVA NEO 2011
UŽ SE NENECHÁME OKRÁDAT

My, níže podepsaní občané, zástupci neparlamentních politických subjektů, zájmových, profesních a občanských iniciativ se svým podpisem připojujeme k Výzvě NEO 2011 (NE Okrádaní – neparlamentní občanská opozice).

Jsme velmi znepokojeni z toho, jakým způsobem je spravována naše země. Není nám lhostejný osud země, v níž žijeme. Vedle ekonomické krize jsme svědky i zostřující se krize politické. Zodpovědnost za dnešní stav nesou především parlamentní strany. Politika je už pouhým tvrdým byznysem a bojem o zbytky kořisti. Jsme svědky drancování veřejných zdrojů. My všichni neseme díl odpovědnosti za dnešní stav společnosti. Umožnili jsme vládnout těm, kteří upřednostňují svůj osobní prospěch. Zvolení zástupci mohou dělat pouze to, co jim dovolíme konat.

Politika dnes funguje zejména na principu vzájemných protislužeb, lobbyismu, klientelismu, různých forem korupce a propojení politiky s podnikatelskou sférou či dokonce organizovaným zločinem. A tomuto stavu říkáme dost! Pokračování dnešní mravní mizérie může vést ke katastrofálním koncům. Nechceme dopustit situaci, kdy naše děti nebudou chtít žit ve své zemi, neboť jí nebudou moci věřit. Nás domov po více než 20-ti letech svobody a demokracie nevzkvétá. Je čas na zásadní projev občanského vzdoru.

NECHCEME:

    *      Neslušnou, nespravedlivou, neefektivní a nefunkční správu země
    *      Selektivní uplatňování práva pro vyvolené
    *      Aby politické strany utrácely stamilionové částky z veřejných zdrojů na své kampaně
    *      Veřejnoprávní média v rukou parlamentních stran
    *      Nepromyšlené škrtání výdajů místo zásadních strukturálních reforem
    *      Pokračování daňových úniků
    *      Aby veřejné zakázky ovládaly anonymní akciové společnosti
    *     Tzv. tlustou čáru za érou české cesty privatizace, ale naopak pojmenování a potrestání viníků řady účelových pochybení
    *      Prázdné populistické proklamace, ale zcela konkrétní legislativní změny, které povedou k nápravě
    *      Politické ovlivňování policie, státních zastupitelství a soudů
    *      Aby se stát zcela zřekl vlivu a kontroly nad strategickými komoditami – teplo, voda, energie
    *      Obsazovat posty ve státní správě jen podle stranické příslušnosti
    *      Bezmeznou imunitu pro poslance a senátory

CHCEME:

    *      Důsledné uplatňování práva a pořádku
    *      Zásadní změnu Ústavy, která povede ke slušné, efektivní, spravedlivé a funkční správě země
    *      Zastavit drancování veřejných zdrojů
    *      Zásadní omezení hazardu
    *      Důsledný výběr daní v ČR a ne v daňových rájích
    *      Důkladný audit posledních 20 ti let
    *      Mediální prostor pro širokou občanskou diskusi
    *      Nový volební systém, který zvýrazní osobní kvality kandidátů a ne pouze jejich stranickou příslušnost
    *      Změnu financování politických stran (omezit zdroje a zpřísnit kontrolu)
    *      Přiměřenou pomoc nemohoucím a potřebným
    *      Aby stát důsledně uplatňoval vliv a kontrolu nad strategickými komoditami – teplo, voda, energie
    *      Svěřit správu země do rukou skutečných odborníků a ne stranických kádrů
    *      Zavedení přímé osobní nejen politické, ale i hmotné odpovědnosti politiků a úředníků za případná prokazatelná pochybení

JAK TOHO DOSÁHNEME?

    *      Jsme pro předčasné parlamentní volby a to nejpozději na podzim 2012 společně s krajskými volbami, které odstraní VVP (velký volební podvod) dnešní vládní koalice za tiché spoluúčasti ostatních parlamentních stran 

Jsme přesvědčeni, že dnešní parlamentní strany nejsou schopny a ani ochotny uskutečnit výše uvedené nezbytné změny. Další konkrétní návrhy a způsob přihlášení se k Výzvě najdete na:  http://www.neo2011.cz/
 

Signatáři

Petr Havlík a Jan Hnízdil