Mezi lidmi v celé evropě jsou velké spory o otázku imigrantů. Na obou stranách barikády padají ostrá slova a národ je rozdělený.

Kdo má pravdu?

Provedl jsem si vlastní studii situace v celé Evropě a mám udělaný závěr. Zveřejním ho v jedné ze svých knížek. Pro aktuálnost situace však nyní uvedu jenom několik faktů, abych dal lidem možnost lépe rozumět situaci a mohli se lépe rozhodovat.

Podíváme se na několik faktů okolo islámu.

Přesný překlad slova islám z arabštiny je podrobení.

Pro araby má dva neoddělitelné významy:

 1. ve všem se podrobit Aláhovi
 2. celý svět musí být podroben

Islám učí, že:

 • pravý korán je pouze v arabštině (překlady nejsou platné). 
 • korán v arabštině je naprosto neomylné boží slovo, zvěstované skrze Mohameda a nesmí k němu být byť jediná čárka přidána ani ubrána (je naprosto bez chyby). 
 • ten, kdo to nepřijme a nepodřídí se tomu, musí být zabit. 

Důsledky:

 • lidé jsou donucováni přidat se k islámu pod hrozbou zabití
 • s muslimem – a to ani s univertzitním profesorem, který vyučuje islám – není možné vést absolutně žádnou diskusi o koránu. 

Fakta:
Korán obsahuje historicky i fakticky spoustu nesmyslů – příklady:

 1. Mojžíš měl sestru Miriam a žili cca 1500 let před Kristem. Miriam je starožidovské jméno později v jiném jazyce vyslovované jako Marie. Mohamed prohlásil, že Mojžíšova sestra je Marie, ze které se narodil Ježíš Kristus. Takto je to zapsané v koránu. 1500 let rozdíl nehraje roli. Korán má pravdu a přes to nejede vlak.
 2. Muslimové zabíjejí křesťany, protože podle koránu to jsou modloslužebníci a jako modloslužebníci musí být vyhubeni. Podle koránu se křesťané klaní trojici: Bůh Otec, Ježíš a Marie.
  Boha Otce a jeho „proroka“ Ježíše – to by ještě snesli, ale tu Marii – to je modloslužba.
  Když jim řeknete, že to není pravda, že křesťané uctívají Boha Otce, Ježíše a Ducha svatého, urážíte korán, protože korán se nemýlí. 

Křesťané – můžete si tedy vybrat, za co budete popraveni:

 • za modloslužbu nebo
 • za urážku koránu

Z koránu vyplývají různé právní nároky, sepsané do práva Šaría.

Právo Šaría zahrnuje všechny aspekty života, včetně otázky jak se chovat k nevěřícím a toho, jak dobýt celý svět. Každý muslim je povinen se tímto řídit.

Toto platí pro každého muslima bez rozdílu, i pro ty, které můžete znát jako své velké kamarády.

V Západním světě se tvrdí, že většina muslimů jsou „dobří“ a že jenom někteří jsou „extrémisté“.

Je většina muslimů, kteří nikdy nečetli korán ani právo Šaría – mimo jiné i proto, že většinou jsou negramotní. Muslimové označovaní jako „dobří“  jsou ti, co neznají korán a právo Šaría. Jenomže to jsou podle koránu špatní muslimové. A jakmile se s koránem a právem Šaría seznámí, tak se jejich mírumilovný postoj změní. Musí. Protože pokud ne, jejich „více věřící“ bratři by je zabili jako zrádce a pohany. I kdyby to byl jejich bratr nebo přítel.
Nemohou se toho zříci, aby se tomu vyhnuli. Kdo se zřekne své víry, propadá smrti.

Každý muslim je povinen řídit se právem Šaría až do detailů.

Právo Šaría dělí celý svět na 2 oblasti:

 1. Dár al-islam
 2. Dár al-harb

Slovo „dár“ znamená „dům“. Slovo „harb“ znamená „boj“.

První oblast je tedy „dům islámu“. To jsou všechna území na světě, kde islám dnes vládne, nebo někdy v minulosti vládl – i kdyby jen chvíli.

Druhá oblast znamená „dům boje“. To jsou všechna území na světě, kde ještě islám není majoritní a ještě nikdy v minulosti nevládl.

Dům islámu – to je to, co jim patří. To je jejich. Podle práva Šaría to nepatří nám, ale jim (celá jižní Evropa až po hranice ČR, polovina Afriky, blízký východ a kus Asie). Každý muslim je povinen toto vyrvat z rukou nevěřících a nastolit tam znovu vládu islámu.

Jakmile bude zpátky ovládnutý dům islámu, tak nastoupí dům boje. To znamená „bojem nastolit islám“.

Toto je oficiální interpretace, která vyplývá z práva Šaría a takto se to učí v každé muslimské škole, včetně muslimských škol v Evropě (placených evropskými státy).
Evropa tedy podporuje gramotnost „hodných“ muslimů, kteří se tak konečně mohou seznámit s koránem a s právem Šaría.

Tomáš Kašpar

zdroj: email