Milé děti,

v minulé pohádce jsme si vyprávěli o tom, jak v malebné zemi v srdci Evropy navštívila Hloupého Honzu jedna z hlav zlé a zákeřné saně zvané Politika. Dnes si povíme o dalších dvou hlavách-Legislativa a Justice, které Hloupého Honzu rovněž potrápily. Tak tedy:

V té malebné zemi, kde lidé nebyli ani chytří, ani hloupí, ani pracovití, ani líní, ani krásní, ani oškliví a kterou sužovala zlá saň, se náš Hloupý Honza rozhodl podnikat. Věřil, že poctivou prací si může zaopatřit živobytí a zajistit se i na stáří. Po mnoha létech tvrdé práce se stal menším developerem a koupil od města, kde pobýval, stavební pozemky. Zhodnotil je zasíťováním inženýrskými sítěmi, prodal zákazníkům, kteří si na nich postavili chaloupky a spokojeně si užíval výsledků své práce. Když v tom jej navštívily opět dvě hlavy zlé saně, Legislativa a Justice a začaly proti němu kout své pikle.
Když od původního nákupu pozemků uplynulo 8 let (v pohádce by se lépe vyjímalo číslo 7), objevil se další podivuhodný tvor s tvrzením, že pozemky někdy kolem roku 1947 patřily jakési Faře K…, a on svým současným rozhodnutím tuto svou již skoro 70 let mrtvou dceru nadpřirozenou mocí oživil a provdal ji za jiný svůj oud, který i dnes existuje a dokonce má IČO na Ministerstvu kultury a je tedy i on právním nástupcem. 
Před mnoha a mnoha léty jedna z hlav zvaná Legislativa vymyslela zákon, že se s bývalým majetkem výše zmíněného tvora nesmí jeden rok obchodovat. Protože však tato hlava- Legislativa nic nedělala celý rok, rozšířila platnost tohoto zákona na dobu neurčitou. Co naplat, že hrdinný rytíř v podobě Ústavního soudu vždy nakonec dal za pravdu zdravému rozumu, když to trvalo desetiletí soudů a když hlava znovu útočila. Ale nežrala princezny, ale prostý lid po desítkách. A teď dostala chuť i na Hloupého Honzu.
Druhá hlava této zlolajné saně, Justice, v podobě Státního zastupitelství obžalovala (na základě udání podivuhodného tvora) obec, která pozemky prodala, i Hloupého Honzu, který pozemky v dobré víře koupil a zaplatil, z porušení zákona. Nic nepomohlo dokázané tvrzení, že ve veřejných listinách nebylo žádné věcné břemeno, že pozemky dle dokumentace stát od Fary v y k o u p i l kolem roku 1948 a nepatří tedy pod tento zákon, že po zrušení ONV byly převedeny bez jakéhokoliv břemene na obec atd. Odkud se měl chudák Hloupý Honza dozvědět, že pozemky se nesmí prodat, když mu to tělo těch hlav-státní instituce jako Katastr nemovitostí, zatajilo.
A začal tanec, kterému Hloupý Honza jen nevěřícně přihlížel.
Jedna hlava- Legislativa– připravila kulisy a druhá- Justice- sehrála obdivuhodný part. Hloupý Honza sledoval, jak státní zástupkyně ze jeho peníze (je daňový poplatník) a soudkyně, rovněž za jeho peníze, se více než rok přetahují s jeho právním zástupcem, rovněž placeným z jeho peněz. Všichni poctivě chtěli Hloupému Honzovi dokázat, že si jeho peníze zaslouží a tak se hrálo a hrálo.
V pohádce má zvítězit dobro, milé děti. A tak, jakýmsi nedopatřením, ta první hlava- Legislativa- po dvaceti létech nečinnosti přijala zákon, kterým se paragraf, na základě kterého byl Hloupý Honza zažalován, zrušil. Státní zástupkyně slíbila, že žalobu vezme zpět a soudkyně slíbila, že kauzu zastaví. Hloupý Honza se ptal, kdo mu nahradí škodu. Protože je hloupý, (čti poctivý) po dobu soudu, ač nemusel (nebylo zatíženo žádným břemenem), další rozdělené pozemky neprodával, aby do vyřešení soudu neuvedl do neštěstí další kupce. Hlava zvaná Justice mu poradila, aby se soudil. (Moudré- od té hlavy).
Milé děti, poraďte tedy Hloupému Honzovi, jak vlastně pohádka dopadla.
Varianta 1: Hloupý Honza vše nechá při starém. Doteď zaplatil několik desítek tisíc za svého advokáta a nevyčíslitelné částky na daních na plat státní zástupkyně a soudkyně. Dále (protože je hloupý) více než rok nepodnikal se svým majetkem a na zisku mu utíkaly částky se šesti nulami.
Varianta 2: Bude se soudit o soudní výdaje a uniklý zisk. Když prohraje, bude zase nejméně rok platit přímo i prostřednictvím daní absurdní divadlo a nic nezíská. Když vyhraje, stát mu zaplatí výdaje i ušlý zisk z jeho daní.

Prý se dá říci, že vyhrál, žaloba bude možná stažena , ale on je hloupý a není o tom přesvědčen. Co myslíte, děti, vyhrál Hloupý Honza nebo nevyhrál? A kdo vlastně vyhrál?

Závěr: Hlavy se jen tak nevzdají. Bdělé oko hlavy Legislativa podá stížnost k Ústavnímu soudu, ten současný zákon zruší , čímž obnoví původní paragraf a Hloupý Honza bude znovu obžalován. Ty dvě hlavy naší saně přeci musí z něčeho žít.

 

Autor: Ing. Václav Weiss