Generální ředitelství cel vypsalo soutěž na nákup vysílaček za téměř 60 milionů korun. O žádnou soutěž však nejde, zadávací podmínky jsou totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Cílem Kverulanta je zrušení fingované soutěže. Oceňte Kverulantovo vytrvalé úsilí o zastavování tunelování veřejných rozpočtů a staňte se jeho dárcem.

Více zde: https://www.kverulant.org/kauza/predrazene-vysilacky-pro-celniky?utm_source=Kverulant%C5%AFv+mailov%C3%BD+ob%C4%8Dasn%C3%ADk&utm_campaign=b40c473f9c-EMAIL_CAMPAIGN_GIVINGTUESDAY2017&utm_medium=email&utm_term=0_67322835ea-b40c473f9c-70652253