„Z východu nikdy nic dobrého nepřišlo, my jsme orientovaní na Západ, musíme být orientovaní na Západ“ rozumoval Fiala servilně v Moravcově (námi povinně placeném) nedělním poledním školení v ČT.

Tento sběratel akademických titulů ještě nikdy neslyšel(?), že:

Marxismus vznikl na „Západě“ a z Německa ho Lenin přivezl před více než 100 lety do Ruska.

Komunismus, kdy nejvlivnějšími teoretiky komunismu se dávno před bolševikem Leninem stali v Německu Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních komunistických organizací.

První revolucí ovlivněnou komunistickými myšlenkami bylo roku 1871 povstání pařížských komunardů.

Fašismus nevznikl na východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy.

Nacismus nevznikl na východě ale v Německu tedy na „Západě“.

Potupnou Mnichovskou dohodu proti ČSR v Berlíně nepodepsal s Hitlerem ruský Stalin, ale britský premiér Neville Chamberlain, francouzský premiér Édouard Daladier a italský fašista Benito Mussolini.

První atomovou bombu nevyrobili na východě v SSSR ale na „Západě“ v USA.

První plynové útoky na frontě (chlor, fosgen aj.) neprovedli Rusové, ale Němci.

První tzv. nervové plyny (Sarin, Soman, Tabun) nevyrobili Rusové, ale Němci r. 1939-42 tedy na „Západě“.

Neomarxismus se po Evropě nešíří z „východní“ Moskvy, ale z německého Frankfurtu tj. „Západu“.

Teorie o tzv. GENDER socializaci k nám pronikají cca od 70-tých let ze „Západu“ se vzestupem feminismu, nikoliv z Ruska nebo z Číny.

Multikulturalismus nevymysleli v Moskvě, ale je nám oficiálně proklamovaný Evropskou unií z Bruselu.

Imigrační vlna afričanů a muslimů nám nehrozí z Moskvy

Pokutami a tresty za oprávněné nepřijímání imigrantů nám nevyhrožují Rusové z Moskvy, ale EU z Bruselu.

To je tedy to ZÁPADNÍ DOBRO jen za posledních cca 100 let.

Úvahy o Fialové debilitě jsou jistě na místě.