Milí spoluobčané, mnozí z nás v naší zemi trpí nespravedlností. Snad někteří z nás dokonce cítí, že celý systém je asi před společným zlomem. Jak to mohlo dojít tak daleko a co s tím můžeme dělat?
USA proměňovala od Bushe juniora téměř každý rok jednu zemi v trosky: Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie schytaly to nejhorší. Kromě toho Mezinárodní měnový fond a Světová banka bránily skutečnému rozvoji v zemích třetího světa systematicky po celá desetiletí.
Jedná se o hlavní důvody pro příchod uprchlíků z Afriky a Blízkého východu: lidé musí utéci, protože jejich domov byl zničen nebo beznadějně zadlužen !
Ale to není celá pravda.
To nepochází jen od americké vlády, ale od finanční elity v Londýně a na Wall Street, co se stalo. Tyto kruhy nedovolí národům suverénně jednat.
Ale přesně o to nyní jde u zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika).
Finanční elita chce toto spojenectví dostat za každou cenu na kolena. Dokonce jde i o smlouvu s ďáblem.
To se vztahuje k machinacím Saúdské Arábie, která podporuje islámský fundamentalismus (wahhábismus) jako státní náboženství a tuto ideologii z velké části v zahraničí financuje a r ozšiřuje.
To je tajemství původu islámského státu (IS) – bez dárců ze Saúdské Arábie a Kataru by tito barbarští vojáci nebyli schopni působit.
Tato „osa zla“ – Washington – Londýn – Rijád – je jádrem celého problému.
Takže jsme to neudělali kvůli pomýleným politikům pro azyl, uprchlíkům nebo jen islamizaci samu o sobě, ale z důvodu zničení suverenity všech zemí (včetně Německa) prostřednictvím globálního finančního impéria.
Nejpřesvědčivějším důkazem síly této skupiny byla finanční krize v roce 2008, kdy západní vlády podporovaly trestní machinace největších bank mnohamiliardovými dolarovými výpomocemi, namísto dvoustupňového bankovního systému, a tím ochrany obyvatel. Přes proud peněz se úvěry bank do reálné ekonomiky zhroutily a střední třída v posledních letech kolabuje.
To musí ihned skončit!
Německo musí s šílenou transatlantickou politikou konfrontace proti Rusku skončit a namísto toho přijmout nabídku čínského prezidenta Xi – začít společně se zeměmi BRICS s programem globálního rozvoje.
Země BRICS zastupující nyní více než polovinu lidstva touží po míru a skutečném pokroku.
Proto si nyní vytvořily alternativy k západním finančním institucím, a to jejich vlastní rozvojové banky, které poskytují úvěry i chudším zemím pro rozvoj infrastruktury všech druhů.
O tom není slyšet ze západních médií téměř nic!
Např. Čína je dnes světovým lídrem v budování vysokorychlostní železnice. Právě staví novou vysokorychlostní železniční trať mezi Ankarou a Istanbulem, a kromě toho se rozhodla postavit vysokorychlostní železnici z Bělehradu do Budapešti.
Kromě toho Čína pracuje na rozšíření Suezského průplavu v Egyptě a nově staví obdobu Panamského průplavu v Nikaragui.
Pouze poslední dva příklady zahrnují práci pro 100.000 lidí!
Z toho by se EU mohla hodně poučit.
Nová hlava státu Indie, Narendra Modi, právě oznámil vytváření 1 milionu pracovních míst měsíčně v dalších 10 letech a za stejnou dobu postavení 100 nových měst.
Mír prostřednictvím rozvoje – to je nový svět, který musíme budovat společně!
Přidejte se k odvrácení Německa a Západu od válečného kurzu!
Prosazujeme:
1. Zavedení dvoustupňového bankovního systému (Glass-Steagall), vyhnání úpadce – anglo-americké finanční oligarchie;
2. Okamžité zastavení sankcí a provokací vůči Rusku za účelem udržení míru v Evropě;
3. Společný a široký rozvojový program s BRICS zeměmi (Brazílie, Rusko, Čína, Indie a Jižní Afrika), aby lidé všech národů a civilizací měli budoucnost.
Vydáno von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Landesverband Sachsen, Leipziger Str. 224, 01139 Dresden, Eigendruck im Selbstverlag www.BueSo.de,BüSo Sachsen: 0351-4278140
Pro České národní listy přeložil Ing. Pavel R ejf, CSc

 

(zdroj email)