CHRIS CARRINGTON přináší informace o blížící se výměně zemských pólů, při níž zeslábne – nebo na čas zcela zmizí – ochranný deštník magnetického pole a ptá se, proč vlády, přestože to vědí, dál hrají zničující hru na globální oteplování a nepřipravují lidi na zásadní „kosmickou“ změnu
Existují vlastně dva typy posunu pólů. Pozemský druh posunu je ten, kdy se pevniny skutečně fyzicky přesouvají ze svých současných pozic do nějakých nových, někdy je to tisíce kilometrů daleko. Pak dochází k posunu magnetického pólu, k tzv. převrácení magnetického pole Země, kde si severní a jižní pól vymění svoje místa.
Tady něco nesedí
Adam Maloof, docent geověd na Princetonské univerzitě, věří v posun pozemských pólů již od svých studentských let. Roky výzkumu plně neprokázaly, že k posunu pozemských pólů vůbec dochází, ale jeho výzkum ukázal, že neexistuje žádný možný způsob, jak by k tomu mohlo dojít tak, jak si představoval. Maloof odvysílal svou teorii v televizním programu National Geographic v roce 2009. Geologickými důkazy objevenými teprve po odvysílání tohoto pořadu byly nálezy hornin v Austrálii, které se ale přitom „zrodily“ tisíce mil daleko odtud. Aa Maloof to zkrátka viděl jako důkaz násilných otřesů.
Skály totiž měly ve svém místě „nesprávnou“ polaritu. Jako geolog věděl, že horniny si zachovávají svou původní polaritu od chvíle, kdy jsou vytlačeny z útrob Země, dokud se o miliony let později nerozpadnou na prach. Nalezení hornin, které pocházejí tisíce mil severně na ostrově na jižní polokouli, mu poskytlo další důkaz, že jeho teorie byly správné.

Bližší prozkoumání však zároveň přineslo jeden velký problém. Neexistoval vůbec žádný důkaz o nějakém násilném otřesu. Vůbec žádný, vůbec nic, co by vysvětlovalo, jak se ty skály mohly dostat až na své současné místo. Stejný vzor se opakoval i na mnoha dalších místech po celém světě. On a jeho tým tak objevili desítky příkladů hornin, které by prostě neměly být tam, kde je nacházeli. Skály, které vznikly v blízkosti severního pólu, byly nalezeny v Austrálii, zatímco útvary, které prokazatelně začaly svůj „život“ na jižní polokouli, se nyní nacházely tisíce mil na sever.
Blíží se další přepólování?
Maloof nejprve usoudil, že k posunu pozemských pólů nemohlo dojít… takže byl tam, kde na začátku. Poté, co o tomto problému dál usilovně přemýšlel, došel k závěru, že k posunu pozemských pólů přece jen mohlo dojít – ale v měřítku tak pomalém, že to vůbec neumíme zaznamenat. Jeho vysvětlení si můžete poslechnout na Listen To The story: Talk Of The Nation.
Mnoho vědců ale jeho teorií nesdílí. Dál věří, že horniny s opačnou polaritou se dostaly na povrch z nitra Země, když byly jejich magnetické póly v jejich opačné poloze, nebo že na vzdálená místa dorazily kvůli pohybu kontinentů.
Posun magnetického pólů je totiž úplně jiná věc: Zemská kůra zůstává na svém místě, na povrchu Země nedochází k žádnému pohybu hornin ani čehokoli jiného. Co se mění, je pouze magnetické pole. Jak vzniká? Magnetické pole kolem Země je generováno pohybem roztaveného železa ve vnějším zemském jádru. Je životně důležité. Chrání všechno živé před slunečními bouřemi, kosmickým zářením, UV zářením typu B a subatomárními částicemi přilétajícími z hlubokého vesmíru. Bez něj by ozónová vrstva zmizela, a my bychom byli vystaveni prakticky veškerému smrtícímu záření, které na nás vesmír vrhá.
(Ostatně to je také jeden ze základních důkazů, že například přistání Američanů na Měsíci a jejich návrat, aniž se komukoli z nich něco stalo, je vyloučený, což je téma, k němuž se vrátíme v chystaném pořadu PPTV Rub a líc, pozn. PP)

Čtěte ZDE: Vulkány se probouzejí po celém světě: Stane se Země neobyvatelnou již letos, nebo až na přesrok? Hrajeme si s válkami, ale již zítra nemusí naše civilizace existovat. Lze se připravit na „blízká zemětřesení a sopečné erupce třetího druhu“?
Každých několik set tisíc let se síla magnetického pole snižuje, až téměř úplně vymizí. V tom okamžiku se magnetické póly překlopí. Severní pól s jižním si prostě vymění místa (jako kdyby se „dynamo v zemském jádru začalo točit opačně, pozn. PP)…Geologické záznamy nám říkají, že takových přepólování bylo mnoho. K tomu poslednímu došlo asi před 780 000 lety.
Víme rovněž, že současné magnetické pole již 150 let pomalu slábne, ale to slábnutí není rovnoměrné. Profesor Elgil Friis-Christensen, bývalý ředitel dánského Národního vesmírného institutu, BBC řekl: „Hovoříme o oslabení magnetického pole. V některých místních oblastech, jako například v jižním Atlantiku, se pole za posledních 20 let snížilo dokonce o 10 %. Ale nevíme, zda dojde k přepólování, nebo zda se stávající magnetické pole vzpamatuje.“
Jak dlouho bude Země a život na ní bez ochrany?
Přesun pólů není synchronizován; na nějaký čas můžeme mít dva nebo dokonce ještě více jižních nebo severních pólů, než se pole přizpůsobí, a usadí se ve své nové poloze. Především je však naprosto neznámé, jak dlouho planeta nebude mít vůbec žádné stínící účinky pole. Nikdo zatím ani neodhadl, jak dlouho trvá dokončení výměny pólů – a návrat pole do normální úrovně.
Magnetický severní pól je již nějakou dobu v pohybu. Cestuje nyní ze severní Kanady směrem k Rusku rychlostí 25-40 mil ročně (!). A rychlost pohybu se v posledním desetiletí rychle zvyšuje. To se shoduje s postupným oslabení pole.
Evropská kosmická agentura (ESA) ve snaze zjistit, co se přesně děje s magnetickým polem, vypustila z kosmodromu Plesetsk tři satelity. Mise nazvaná SWARM bude monitorovat pole po dobu čtyř až pěti let a doufejme, že shromáždí dostatek dat, abychom konečně přesněji znali stav slábnoucího magnetického pole Země.

Čtěte ZDE: Mýtus o globálním oteplování se hroutí: Mořského ledu je nejvíc za desetiletí. Island v zajetí ledové tříště. Studené počasí dělá těžkou hlavu farmářům v Kanadě. V Australských Alpách jsou rekordní přívaly sněhu. Klimatické lži
Přepólování magnetického póle totiž bude znamenat velké problémy (o situaci, kdy nebude po nějakou dobu – třeba jednoho dvou staletí – vůbec žádné magnetické pole, a tedy žádná ochrana před smrtícími paprsky, ani nemluvě). Kompasy budou ukazovat špatným směrem, satelity GPS nebudou schopny pracovat, protože jsou naprogramovány na naši současnou polaritu.
Vzhledem k tomu, že v době posledního přepólování lidé na zemi pravděpodobně ještě nežili, vliv této zásadní změny na život a na klima neumíme ani přibližně odhadnout. Budou ptáci instinktivně vědět, kam by měli na zimu letět? S největší pravděpodobností budou postiženy včely, netopýři, a dokonce i hromadné migrace. Půjde prostě o zásadní změnu, jejíž důsledky si zatím vůbec neumíme představit. Technologická civilizace se ocitne zcela bez ochrany.
Globální oteplování? Ne, posun pólů!
Překlopí se klima současně s póly? Nebo to přijde až někdy později? Je tolik odpovědí, které je třeba ještě najít, ale nemusíme mít na jejich nalezení dostatečně dlouhou dobu. Magnetický posun pólů je značně komplikovaný a poměrně dynamický proces. Přestože nedojde k žádnému pohybu zemské kůry, budeme čelit období masivních otřesů a existenční nejistoty.
Naše zásoby potravin jsou přinejlepším křehké a masivní změny prostředí budou výzvou Ozónový filtr, který pohlcuje nejvíce ultrafialového záření B, typu (toho naprosto nejškodlivějšího pro lidi i pro zvířata), bude bez magnetického pole destruován. Zvýší se výskyt rakoviny kůže a silného spálení sluncem. Šedý zákal a slepota budou exponenciálně narůstat, jak bude ubývat ozónu.

Protiproud TV se v sobotu 29. 7. od 18:00 dotkne jednoho z největších tajemství lidské existence v rozhovoru Petra Hájka s expertem nad jiné fundovaným – docentem JUDr. Stanislavem Přibylem, Ph.D., JCD., Th.D., který má cestování na hlubiny takříkajíc v popisu práce.
I když se o tom veřejně nemluví, je jasné, že narůstají obavy. V chudnoucí Evropě by politici neutráceli desítky milionů dolarů za umístění tří satelitů do vesmíru, kdyby tomu tak nebylo. Vlády po celém světě vědí, že to již začalo, ale mlčí jako zařezané. Nedávají nám žádné rady ohledně jakékoliv přípravy na tuto blížící se událost, přestože magnetické pole Země se již po celá léta zmenšuje a rychlost tohoto snižování se rok od roku zvyšuje.
Všechny ty řeči, které dnes a denně slyšíme o změně klimatu, o vysvětlení, proč se v některých oblastech potýkají s teplými moři a stoupající hladinou moří, není to žádná změna klimatu, je to začátek posunu magnetického pólu.
Vlády to nemohou přiznat, protože s tím neumějí a nemohou nic dělat. Místo toho nám dál servírují globální oteplování údajně způsobené člověkem a narůstáním CO2v docela ubohém pokusu zamlžit původ změn, které se již dějí.
Zdroj.

PS: Staré historické mapy byly orientovány nikoliv na sever, ale na jih.