Problémy současného světa jsou řešitelné. Důkazem je prezident Salvadoru. Na konzervativním setkání CPAC v USA pronesl tento rok projev, který přesahuje hranice Salvadoru a je vzkazem pro celý svět a jeho řešení jsou aplikovatelná na každou zemi. Inspirativní.

Více zde: Prezident Salvadoru Nayib Bukele: CPAC projev – Czech Free Press