Prezident nejčastěji označuje hlavu státu v republice, která je volena parlamentem, nepřímo či přímo obyvateli státu. Prezident je vůbec nejrozšířenějším titulem hlav států. Tolik odborná definice.

Prezident neboli hlava státu: Národ očekává, že tuto nejvyšší státní funkci bude zastávat člověk se stabilními morálními hodnotami, který půjde svým jednáním a přístupem k životu, příkladem svému okolí a svým konáním a poctivou prací bude napomáhat ke stabilizaci a rozvoji našeho státu.
Základní chybou naší ústavy je fakt, že prezidenta nevolí celý národ a že nenese odpovědnost za své činy. O tom, kdo usedne na Pražský hrad, rozhodují politické strany a výsledky jsou pak takové, jaké jsou. To co politici předvedli při poslední volbě prezidenta, je přesný obraz kultury a morálního úpadku politických stran. Prezident, který vzejde ze zkorumpované politické špíny, nemůže být nikdy tím správným mužem, kterého by si národ přál. Potom se nelze divit, že je možné, že takový člověk propouští na svobodu kriminálníky, nerespektuje mínění národa, ale prosazuje své osobní zájmy a názory, má patent na rozum i v oblastech, které by měl nechat na starosti vzdělaným specialistům a vědcům, zabývá se vlastními majetkovými poměry více než státními, brzdí schvalování potřebných zákonů a naopak neuváženě podepisuje zákony sporné, je kritický k mladým soudcům při jejich jmenování, ale staré nechává doživotně působit i přes jejich velké chyby, tvrdí, že nezná pojem šedá ekonomika a že takových podnikatelů jako je Kožený by náš stát potřeboval mnohem víc. No, takhle si asi svého prezidenta představuje málokdo.