Každý den ráno přicházel do jednoho podniku Mraveneček, který byl výkonný a šťastný tvoreček. Trávil zde celé dny, pracoval a zpíval si u práce krásné písničky a radoval se ze života. Byl výkonný, byl šťastný, ale běda! Nikdo ho nekontroloval! A tak Sršeň, hlavní vedoucí, který toto považoval za nepřípustné, vytvořil pracovní místo kontrolora, na které přijal Švába s velkými zkušenostmi v kontrolních činnostech. První starostí Švába bylo standartizovat hodinu příchodu a odchodu na pracoviště a vypracovat o tom detailní zprávu. Z toho důvodu potřeboval sekretářku, která by mu je pomáhala připravovat, organizovala archiv a případně zvedala telefonáty. A tak přijal Pavoučici. Mraveneček byl stále produktivní, šťastný a pracoval a pracoval… Sršeň, hlavní vedoucí, byl reportama přímo nadšený, ovšem požadoval ještě srovnávací tabulky a grafy, ukazatele řízení a analýzy vývoje. Bylo toho mnoho a tak bylo třeba přijmout další sílu – Mouchu, vybavenou počítačem, barevnou tiskárnou, telefonem a to vše na pomoc kontrolorovi. To už si Mraveneček přestal zpívat svoje melodie a začal si stěžovat na množství papírování, které nikdy dělat nemusel a nestíhal tak svoji práci. Sršeň, hlavní vedoucí, rozhodnul, že je potřebné přijat opatření a vytvořil pozici vedoucího oddělení, kde pracoval Mraveneček, tak dlouho výkonný a šťastný. Funkci vedoucího dostala Cikáda. I ta samozřejmě velmi brzy potřebovala ke své práci nový počítač, Internet a také asistentku Parazitku, která jí pomáhala i v předchozích zaměstnáních. A tak vypracovávala strategické plány a rozpočty pro oddělení, kde pracoval Mraveneček. Mraveneček už si nezpíval, ba ani nepípnul zato se stával každým dnem víc nazlobeným. Výsledek pracovní činnosti Cikády se konečně dostavil. „Musíme vybudovat pracoviště, které se bude zabývat pracovní atmosférou“, tvrdila neochvějně Cikáda. Jednoho dne, hlavní vedoucí, po tom co obdržel čísla, pozorně si prohlédl výsledky oddělení kde pracoval Mraveneček a zjistil, že nepřináší zisky. Proto ihned kontaktoval Sovu, prestižní konzultantku, aby udělala analýzu této situace. Sova byla tři měsíce v podniku a vypracovala podrobnou zprávu velkého objemu za mnoho, velmi mnoho EURO. Závěr byl neúprosný – na firmě je mnoho jedinců! A proto hlavní vedoucí poslechl rady konzultantky a ihned propustil problémového Mravenečka, který býval šťastný a zpíval si u práce. Jaké je ponaučení? To jen aby Tě nenapadlo ani na chvíli být Mravenečkem, výkonným a šťastným! Raději buď neužitečný a neschopný. Neschopní nepotřebují kontrolora, to všichni vědí. A to není všechno, jsi li výkonný, neukazuj, že jsi šťastný, nebude se Ti to tolerovat! Naopak, každý den si vymysli nějaké neštěstí a budeš vyvolávat soucit. Pokud se i přes toto varování rozhodneš být Mravenečkem, výkonným a šťastným, vezmi si za vlastní, že než vystřízlivíš, budeš nějaký čas živit Sršně, Šváby, Pavouky, Mouchy, Cikády, Parazitky, Sovy a tuny papíru.