Současný maloobchodní nedostatek fyzického stříbra, jehož jsme svědky, i nadále pokračuje a trvá již několik měsíců. Zvyšující se poptávka investorů a poměrně nízká a stabilní cena tohoto kovu má za následek problémy v dodávkách a uspokojování požadavků investorů. Nákupní intenzita i nadále narůstá a láme další rekordy. Může to být chápáno jako nějaká forma hry na „humbuk“, že USA nebo svět zažívá další akci „Black Swan“ (Černá labuť – pochází z roku 2007, kdy Nassim Nicholas Taleb vydal knihu „Fooled by Randomness“ („Zmaten náhodou“) zabývající se problematikou neočekávaných událostí. Pochází ze starověké víry rozšířené na Západě, že všechny labutě jsou bílé. Tento předpoklad byl ovšem porušen tehdy, když byly objeveny černé labutě žijící v Austrálii. Nassim definuje termín „Black Swan“ jako vzácnou událost, která je neočekávaná, nese extrémní dopad a věří, že bychom ji zpětně mohli předvídat. Ve finančním vyjádření má „Black Swan“ událost obvykle za následek drastický pokles cen na trzích), jako byl kolaps Lehman Brothers v roce 2008. Fyzická poptávka po stříbře bude pravděpodobně „explodovat“ na úrovních mnohem vyšších, než jsou dnes.

Více zde: https://zlataky.cz/index.php?main_page=o_nas_pro_novinare_analyzy_article&article_id=131