Rasizmus není nic jiného než projev nesnášenlivosti, omezenosti, tuposti a agrese vůči vytipované osobě, skupině, etnice, rasám, barvě pleti nebo národnosti. Rasizmus bují převážně u lidí s dominantními negativními vlastnostmi jako je zlost, bezohlednost, sobeckost, pomstychtivost, podlost a sadizmus. Jeho podhoubí je bohužel zaseto v lidské populaci a jen tak se ho lidstvo nezbaví. Vždy, čas od času, se ve společnosti vyskytne jedinec s dominantní  negativní energií, který kolem sebe začne shromažďovat podobně smýšlející kumpány a šířit rasistické myšlenky, většinou schované za sociální nebo nacionální hesla a ideologie. Pokud společnost tyto skupiny zavčas neodhalí a nerozezná blížící se nebezpečí, může se zopakovat podobný scénář, který svět zažil při nástupu fašizmu, komunizmu a dalších diktátorských režimů po celém světě. Ať už je to kdekoliv, vždy si rasisticky smýšlející organizovaná skupina bude hledat svůj cíl, na kterém by mohla realizovat a vybít svoji vrozenou agresi. Jedná se o lidi, které přitahuje násilí a ve své podstatě jim je jedno na kom ho zrealizují. První negativní projevy postižených jedinců rasistickou agresivitou lze pozorovat například již ve školním věku. Zde se tyto vlastnosti projevují vůdči slabším spolužákům formou šikany. Velké problémy svému okolí tito jedinci se sklonem k šikaně a brutalitě způsobovaly při výkonu dřívější základní vojenské služby. Na zábavách jsou tito jedinci vesměs vždy strůjci rvaček a provokací. V dospělosti se jejich chování a zájmy  vždy orientují na oblasti, kde si mohou vybít svoje agresivní povahové vlastnosti. Lze je spatřit na fotbalových stadionech, kde je ta pravá atmosféra, při které mohou pustit svoje vesměs negativní projevy z uzdy a pořádně tam něco zdemolovat nebo někoho zmlátit. Dále pak ve sdružování v ultra pravicových a nacionálně orientovaných politických stranách a sdruženích.
 
Společnost v souvislosti s těmito agresivními a rasisticky smýšlejícími  lidmi, kteří mají tendenci se seskupovat v organizace a politická hnutí, by měla velice razantně zakročit již při prvních nežádoucích počátečních agresivních a nesnášenlivých projevech, tak aby tyto skupiny nedostaly žádnou  šanci otravovat slušnou společnost svoji činností a mobilizovat svoje zvrácené cíle. O toto se musí postarat stát a využít všechny dostupné mocenské nástroje prostřednictvím policie, práva a justice.