Bol publikovaný celý rad článkov obsahujúcich znepokojujúce dôkazy o tom, že úmrtia pripisované ochoreniu COVID-19 by mohli byť vysvetlené aj bez odkazu na vírus.

Navyše, nech už majú „alternatívne liečby“ akékoľvek kvality, nevidím žiadny presvedčivý dôkaz toho, že ich činnosť má čokoľvek spoločné s „neutralizáciou vírusu“.

Více zde: Raz a navždy je treba odmietnuť Rockefellerovu teóriu choroboplodných zárodkov (badatel.net)