Co je příčinou současného úpadku českého školství ?

DIAGNÓZA ČESKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU (ŠKOLSTVÍ) :

PRVOTNÍ PŘÍČINOU úpadku českého vzdělávacího systému je fatální změna v průmyslu na českém území po privatizací v 90 letech. Průmyslu, ve kterém dnes převládají subdodavatelské firmy bez vlastního finálního výrobku a tedy s velmi nízkou PH lidského umu v potřebných profesích. Přičemž nejrozšířenější profese v současném českém průmyslu operátor , nevyžaduje kvalitní vzdělání, v mnoha případech nepotřebuje ke své práci takřka žádné vzdělání. Zcela v souladu s pravidlem tržní ekonomiky – poptávky a nabídky – se tedy snížila na českém trhu práce poptávka po kvalifikované pracovní síle a majoritě v průmyslu moc nevadilo, že se snížila kvalita absolventů škol. Snížené poptávce na trhu práce po vyšší kvalifikaci přitížila velmi skutečnost zcela nevhodného způsobu financování školství podle počtu studentů. To byla a dosud je definitivní tečka k úpadku současného vzdělávacího systému. Lze připomenout , že úpadek ve školství je důsledkem změny v průmyslu , nikoliv, že prvotní příčinou úpadku českého školství je nevyhovující vzdělávací systém, jak je to dnes veřejnosti předkládáno mnoha politiky, průmyslníky i mnohými podnikateli. Tuto krizi nelze vyléčit samotnou reformou školství – kterou mimochodem dosud nikdo neumí ani definovat! Jinak řečeno příčina úpadku školství je prvotně v “nemoci” ( nekonkurenceschopnosti) průmyslu. Mám – li tedy zvýšit úroveň školství musím “vyléčit” nejdříve průmysl ! Toho lze dosáhnout pouze vážně zamýšlenou změnou hospodářské politiky státu ( NOVÝ POLITICKÝ PROGRAM ?!! ) – viz INOVAČNÍ STRATEGIE VLÁDY ČR 2019 – 2030, k jejíž realizaci jsou ale potřebni kvalifikovaní lidé a odvážní především domácí podnikatelé. Obojích je v současnosti velký nedostatek. Jde tak o stav ZAČAROVANÉHO KRUHU STAGNACE, ze kterého nebude snadné uniknout. ( viz : L. Verner – “Diagnóza Českého průmyslu”) Pokud bychom i nadále byli přesvědčeni ,že vyšší kvalita vzdělání je dosažitelná pouhou reformou školství dočkáme se opět potvrzení pravidla poptávky a nabídky, resp. dosáhneme – li reformou školství dostatečné nabídky vzdělané pracovní síly nebude pro ní na českém domácím trhu dostatečná poptávka, neboť budou chybět firmy, které ji budou potřebovat. Výsledným efektem pak bude nevyužití této úrovně kvalifikované pracovní síly na domácím trhu, případně odchod absolventů do zahraničí. To obojí samozřejmě s nedostatečným dopadem na českou ekonomiku.

Ladislav Verner / Soma