Proboha, co to s námi politici a bankéři hrají za špinavou hru? Dnes a denně slyšíme z úst renomovaných ekonomů, že hlavním viníkem celosvětové krize je bankovní sektor a politici na jejich záchranu chtějí použít 100 miliard eur. Tedy daňové výnosy vybrané od daňových poplatníků, na které krize dolehla, a zřejmě ještě dolehne, ze všeho nejvíce.

Ať politici vysvětlí lidem, proč mají být použity daně na záchranu bankovního sektoru, ve kterém jsou nejvyšší platy v celosvětovém hospodářství a kde manažéři mají stotisícové, ale také milionové, odměny.

Jak je možné, že státy nalévají do bank miliardy a přitom ty samé banky podle dostupných informací kontrolují a ovládají většinu celosvětové ekonomiky? Když se dostane do ekonomických potíží firma nebo občan, také mu stát přispěchá na pomoc? Ne nepřispěchá, stát si ho ani nevšimne, naopak na něj pošle exekutora. V čem se liší soukromá banka od občana nebo firmy? Ničím. Jeto zase jen soukromý subjekt, tak jako občan nebo jiná firma.

Ať lidem někdo vysvětlí, proč mají zachraňovat něco, co je založeno na lichvě a dluhu a ve své podstatě přináší lidské společnosti jen problémy a dluhové pasti, a to jak v rovině jednotlivce, rodin, firem, tak i států a jak je vidět, je tato oblast schopna vyvolat, a to již poněkolikáté, i celosvětovou krizi.

Není třeba nijak detailně analyzovat současný stav, ze kterého je zřejmé, že dluhopisy většiny zadlužených zemí vlastní bankovní korporace, které v podstatě drží tyto zadlužené státy jako své rukojmí a diktují jim podmínky, které státy musí jednoduše splnit. Jak si jinak vysvětlit skutečnost, že stát, tedy politici, nezasáhnou razantně proti 20 a více procentní lichvě, která je běžná u debetních platebních karet a u mnoha dalších tzv. výhodných předschválených bankovních produktů. Ať nám bankéři vysvětlí, proč na jedné straně stahují kůži z lidí a firem na nesmyslných poplatcích a úrocích a na druhé straně skupují dluhopisy států, které se předtím zadlužily tak, že již nejsou schopny dluhy splatit a dluhopisem vyráží klín klínem.

Jak je možné, že stát nemá vyrovnaný státní rozpočet a rozhodne, že úroky, které musí bankám zaplatit, jednoduše sebere občanům formou navýšení daní? Miliardové částky na tzv. obsluhu dluhu jsou přímými důsledky vysokých daní a následně navýšení cen energií, potravin a ostatních produktů. Takhle by přece nemohl hospodařit nikdo, kdo má všech pět pohromadě.

A tak se naskýtá otázka- proč to tak je? Možnosti jsou v podstatě dvě. Buď je naše politická reprezentace tak hloupá nebo ji někdo ovládá. Anebo, což by bylo nejhorší poznání, se jedná o předem dohodnutý scénář.

To zásadní, na co je třeba poukázat, je skutečnost dobře promyšleného jednání úzkého kruhu finančníků, který ve své podstatě vytváří nezákonný kartel. Pojďme se tedy pokusit rozkrýt tajuplný svět finančního byznysu.

Jako příklad si vezmeme náš stát.

Po sametově naplánované revoluci byla naše vlast sice rozvojovou zemí, nicméně neměla žádné dluhy, ale naopak pohledávky. Tedy byla v plusovém přebytku. Tato pozitivní bilance nám však dlouho nevydržela a politici brzy podlehli lákavému vábení bankovních domů a v duchu celosvětového trendu života na dluh usoudil i náš, zaplaťpánbůh bývalý, ministr financí a současný milovník propisek a president Václav Klaus, že svůj zarputilý postoj k zachování vyrovnaného rozpočtu přehodnotí a zahájil cestu zadlužování. A tak plynul čas a takzvaný český bankostroj, kterého se mezitím za pár šupů zmocnily nadnárodní finanční společnosti, rozvinul síť lákadel za účelem z Čechů vyrazit patřičný zisk odpovídající jejich nadstandardním potřebám. V podstatě kromě roků 1993-4-5 naši slavní politici zvýšili výdaje státu oproti příjmům, a takto vzniklý deficit řešili dluhem. Zdroj –
http://www.finance.cz/ekonomika/statni-rozpocet/prijmy-a-vydaje/
Toto nezodpovědné jednání přivedlo náš stát do dnešní situace, kdy HDP nedosahuje ani poloviny průměrné rychlosti zadlužování, zdroj – http://www.verejnydluh.cz/ a v podstatě se již tento destruktivní trend nedá zastavit.

Veřejný dluh České republiky
1 525 354 457 056,- Kč

Úroky z dluhu
64 178 309 521,- Kč

Průměrná rychlost zadlužování
4 313,- Kč za 1 sekundu

Počet obyvatel
10 560 839


Hrubý domácí produkt (HDP)
3 717 764 626 824,- Kč

Veřejný dluh vůči HDP
41.03%

Průměrná rychlost HDP
1 966,- Kč za 1 sekundu

Dluh na obyvatele
144 435,- Kč

Z uvedených čísel je patrné že všechny dosavadní vlády způsobily naší zemi neuvěřitelné ztráty a škody a přivedly ji do situace, ze které již není východisko. A já se ptám: Jak je možné, že nás politici takto zadlužili a občané budou muset nést na svých bedrech dluh, který nezpůsobili?

Jak je možné, že představitelé státu nehovoří o této skutečnosti a že neřeknou národu pravdu?
Oni totiž nemohou, neboť spáchali trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele tím, že nenakládali s veřejnými prostředky tak, aby naše země prosperovala a tím způsobili lidu České republiky, jako jedinému vlastníku České země, nenahraditelnou škodu. Dále vytvořili bankovnímu sektoru prostor pro neúnosné zadlužení státu, čímž mu umožnili neoprávněný prospěch, a ještě se chystají na další podporu bank formou rekapitalizace.

Vážení, nezdá se vám, že dozrála situace na podání podnětu na podezření spáchání trestného činu? No jo, ale kdo bude mít zájem na šetření tak obrovského průšvihu, když tento stát je v rukou politických stran ovládaných finančními kartely, které to vše způsobily…. ??!!

A tak si závěrem položme otázku: Existuje vůbec nějaká cesta z tohoto marasmu? Za sebe se domnívám, že je třeba v příštích volbách důkladně vyčistit politickou scénu od všech těch, co naši zemi uvrhli do současných problémů, které teprve v následném období budou gradovat, a dát tak prostor novým stranám a nezkorumpovaným lidem. A pokud za 4 roky nesjednají nápravu, opět je nekompromisně vyměnit za nové, schopnější a zkušenější prověřené managery. Pamatujte na staré české pořekadlo „nové koště dobře mete“.

Přeji vám všem pevné nervy v příštích nelehkých dnech a na závěr bych se s Vámi rád podělil o nejnovější přírůstek do mé mailové schránky, píseň Tomáše Kluse s názvem Pánu bohu do oken. Opět další krásně pravdivé hodnocení naší každodenní reality, posuďte sami…

[video:http://www.youtube.com/watch?v=0p7EdPXSsVU]

Petr Havlíček
www.pozitivnisvet.cz