ŘEKL JSEM SYNOVI, „OŽENÍŠ SE S DĚVČETEM KTERÉ TI NAJDU.“
ODPOVĚDĚL, „NE.“
NA TO JSEM MU ŘEKL, „JE TO DCERA BILLA GATESE.“
ODPOVĚDĚL, „ANO.“
ZAVOLAL JSEM BILLU GATESOVI A ŘEKL JSEM MU, „CHCI ABY SE VAŠE DCERA VDALA
ZA MÉHO SYNA.“
BILL GATES ODPOVĚDĚL, „NE.“
NA TO JSEM BILLOVI GATESOVI ŘEKL, „MŮJ SYN JE VICEPREZIDENT SVĚTOVÉ BANKY.“
BILL GATES ODPOVĚDĚL, „OK.“
ZAVOLAL JSEM PRESIDENTOVI SVĚTOVÉ BANKY A POŽÁDAL JEJ ABY UDĚLAL Z MÉHO
SYNA VICEPREZIDENTA.

ODPODĚDĚL, „NE.“
NA TO JSEM MU ŘEKL, „MŮJ SYN JE ZEŤ BILLA GATESE.“
ODPOVĚDĚL, „OK.“
A PŘESNĚ TAK PRACUJE POLITIKA. **

**A takto začala praxe ustanovování blbců do vlivných pozic ve vládě.
Dodnes se na tom nic nezměnilo.**