Řeknu to rovnou bez vytáček. Jsem členem lidové strany a jsem proti restitucím v podobě, v jaké se chystají. Nechci tím honit nějaký volební zisk, v mnoha dalších věcech (potraty, eutanazie, evropská unie) zastávám stanovisko, které mi nijak nezajišťuje voličskou přízeň, ale v případě restitucí církevního majetku se již dlouhou dobu k návrhům církevních restitucí stavím s nevolí.

Jsem hodně věřící a zastávám názor, že církev má být chudá. Když žádali svatého Vavřince, aby vydal církevní majetek, shromáždil tento světec zástupy chudých a mrzáků a bědných a řekl:- "Toto je náš nejdražší poklad.". A don Bosco nezapomenutelně prohlásil: "Dej mi duše, ostatní si všechno vezmi." A také: "Je li Bůh s námi, kdo proti nám?" Naším úkolem je starat se o spásu duše.

Ano, namítnete mi: Z jakých zdrojů bude církev finacovat hospicovou péči, charitu, školství a jiné věci, které dlouhodobě k užitku věřících i nevěřících vykonává? Na to odpovím. Když na to nebude mít zdroje, tak ať to nedělá. Církev není charita, tento druh péče je prostředkem, nikoli cílem. Vnější činnost dělá církev jen takovou, jakou ji stát umožní. Vnitřní život církve je jejím vlastním posláním a nestojí nikoho ani korunu. Ani restaurování památek a údržba kostelů není důvodem, proč by měla církev hospodařit milionovými statky. Chce – li stát tyto památky mít, ať se postará on.

Jsem pro odluku církve od státu, jsem pro to, aby kněží i biskupové byli placeni přímo věřícími. Nevadilo by mi, kdyby tímto působením klesla role církve ve společnosti a došlo k odchodu těch, kdo nejsou ochotni přispívat na církevní činnost. Mám pevnou víru, že Bůh vede svoje stádo i takovými cestami a že počty nejsou důležité. O svou nevěstu se ženich vždy postará. Kdo myslí na majetek, už je rozdělený a časem nemyslí na nic jiného.

Jsem členem KDU ČSL a dovolím si mít tento názor. Dlouhodobě jej zastávám a budu i nadále, i když politika strany je v tomto ohledu jiná. Ale je psáno, (volně): ani dálka, ani blízkost, ani výška ani hloubka nás nemůže oddělit od toho, který nás miluje. Tedy ani restituce, nerestituce.

 

Tomáš Lajkep

lajkep.blog.iDNES.cz