Nelze si představit produktivní řešení solidarity k lidem bez domova, řešení problému nepřizpůsobivých občanů a plýtvání prostředky sociálního zabezpečení než přechodem k obecnímu občanství (domovskému právu) přiřazujícímu každého občana obci. Úspora prostředků na správu a instituce si nelze představit jinak než převodem povinností na samosprávné orgány, které pod přímým tlakem občanů v prostředí snadnější kontroly budou šetřit. Posílení samosprávy by ovšem nemuselo přinést žádné úspory, pokud nebude možnost daně v nějakém rozsahu měnit a daňová konkurence obcí povede jako každá jiná k hledání úsporných a produktivních řešení.

Dotace a přidělování jako příležitost ke korupci a rozkrádání

Když si někdo sám nevydělává, byť pracuje, výsledky jeho práce někam odchází a on dostává rovnostářsky rozděleny prostředky bez ohledu na výkon, ztrácí zájem. Když dostane nějaké prostředky (dotace) podle toho jak vyplní dotazník, potom se soustředí na dotazník a na lobbyismus v místě přidělování. Tato cesta vede přímo ke korupci, lákadla jsou příliš velká. Od toho se odvíjí typ lidí, kteří takto dostávají příležitost jako zastupitelé, občané volí takové, kteří dovedou lobbovat, podplácet a leštit kliky. Takoví jsou ceněni. Nikoliv hospodáři.

Pokud si místo předělování obce vyberou svoje daně a z toho zařídí svoje věci, zatáhne to občany do řešení problémů obce. Zvláště, když se budou moci daně snižovat. Kontrola může být jen od občanů. Je zapotřebí, aby hospodaření bylo přehledné a občané byli na kontrole zainteresováni. Přímými daněmi se interes zvýší. Samozřejmě, že slabé obce budou muset dostat od státu pomoc.

Mezičlánek

Pokud moc státu směřuje přímo k občanovi bez nějaké mezikontroly, všechny přehmaty se projeví přímo. Obecní samospráva by měla mít nějakou moc aplikovat svým způsobem státní rozhodnutí. To je třeba případ obrovského omylu slunečních panelů. Každému musí být jasné, že se jedná o garandiósní nesmysl, přesto se zavedl. Nikdo neměl moc něco z toho omezit nebo nepřipustit. Stavby těchto panelů na zemědělské půdě jsou každému zřejmé svou devastací krajiny, přitom se obcí nikdo neptal. Je známo, že obce většinou s těmito stavbami nesouhlasily, přesto proti nim neměly pravomoc zakročit. Proto se zdá opravdu potřebné, aby v nějaké míře mohly obce zasahovat i do stavebního řízení velkého charakteru, povolování podnikání a jiných aktivit v obci.

Bezdomovci a nepřizpůsobiví občané

Domovským právem by nabyl občan jistoty, že se o něj obec postará v případě potřeby. Bezdomovci by tedy měli být zajištěni svojí obcí, případně do ní odsunuti, když by dělali nějaký nepořádek jinde. Obec by měla povinnost se o každého postarat na základní materiální úrovni (ubytování, kupóny na potraviny v místních obchodech apod.).

Nepřizpůsobiví občané dostanou také pouze naturální starostlivost. Nebudou moci putovat po celé zemi a usadit se kdekoliv, protože tam nic nedostanou. Samozřejmě, že třeba bohatá obec je může vystěhovat do jiné obce, ale tam jim musí platit pobyt a obživu v penězích, zatímco doma se jim prostředky vrátí utrácením v obci..

Zvýšení demokracie

Při ustanovení dostane obec vzorovou ústavu, kterou si může referendy měnit. Tam budou podstatné věci, jako třeba zda bude přímá volba starosty nebo ne. Způsob rozdělování daní. Všechny způsoby přímé demokracie se mohou v obci vyzkoušet a všechny ty současné aktivity operující s referendy a nestranickými volbami, je možno tam použít a vyzkoušet. Krátká zpětná vazba od občana k představenstvu pomůže vyřešit mnoho věcí přímo, jednoduše a bez zbytečného úřadování. Proto je produktivní přesunout na obce co nejvíce úřadování.

Závěr: Zvýšení samosprávy a samofinancování není něco nevyzkoušeného, bylo to zde v předtotalitním období a právě socialistické představy o centralizovaném státě vyřadily obecní pravomoci. Zvýšení sociální starostlivosti za nízké náklady není možné jinde než v obci. Snižování daní nemá jinou variantu než v rámci obecních daní. Referenda a nestranické volby jsou ve velkém celku (státě) nemyslitelné protože vyžadují vize a programy, které může připravit jen nějaký kolektiv (strana). Na místní úrovni jsou programy velmi přirozené a týkají se věcí, které všichni znají. Ústava obce musí sice odpovídat zákonu, ale bude mít dostatek prostoru upravit ideu voleb a nakládání s prostředky podle vůle občanů obce. Obce budou vzájemně soutěžit svými vzory a budou se obecně hledat nevhodnější řešení. Samospráva a samofinancování je návrh do diskuse o demokracii, která se vede v současné době.

Vlastimil Podracký

Spisovatel a publicista. Vydal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Příležitostně publikuje články.